سه شنبه 3 مهر 1397
بازدید امروز : 7332 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : کشاورزی پایدار – گیاهان دارویی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
کشاورزی پایدار - گیاهان دارویی
تعداد صفحه :
24
قیمت :
2000 تومان

ريشه هاي شكل گيري كشاورزي پايدار Sustainable agriculture:
انقلاب سبز Green revolution:
درطول جنگ جهاني دوم وبعد ازآن يعني ازسالهاي 1940_1960 ، انقلاب سبز ازسوي بنيادهاي فورد، راكفلرو دولت آمريكا مورد حمايت قرارگرفت، البته بتدريج دولت آمريكا ايفاگرنقش محوري دراين رابطه شد.
انقلاب سبزبه مجموعه اي ازواريته هاي پربازده، كودهاي شيميايي، سموم وديگرمواد شيميايي وهمچنين كنترل وحفاظت رطوبت Moisture اشاره دارد. وقتي ازاين ديدگاه محدود به تكنولوژي انقلاب سبز مي نگريم، زمينه هاي كاربرد آن صرفا" به مناطق مرغوب ومستعد Susceptible كه درآنها امكان ايجاد شرايط مناسب مثلا" رطوبت خاك ازنظر اقتصادي موجود است، محدود ميگردد. انتقاداتي بر مبحث انقلاب سبز وارد است كه اين انتقادات وتبعات منفي ناشي ازانقلاب سبز درنهايت ودرحدود دهه ي 1980 منجربه شكل گيري بحث كشاورزي پايدار گرديد.
ازجمله انتقادات وارد برانقلاب سبزميتوان موارد ذيل را نام برد:
.1 ايجاد نابرابري هاي جغرافيايي
انقلاب سبز زمينه هاي كاربرد محدودي داشت بدين صورت كه دركشورهايي مانند هند،چين وسايركشورهاي جنوب شرقي آسيا پيشرفتهاي قابل توجهي صورت گرفت اما درساير نقاط ازجمله آفريقا ومناطقي كه داراي خاك حاصلخيز Fertile يا آب فراوان نبودند اين فرآيند با شكست مواجه شد.
.2 نابرابريهاي اجتماعي- اقتصادي
استفاده ازتكنولوژي انقلاب سبز مستلزم توانايي ريسك، دسترسي به سرمايه ي ثابت وجاري(وسايل وتجهيزات، زمين، آبياري Irrigation، زهكشي Drainage، بذور Seeds، كود شيميايي Chemical manure و...)، دسترسي به زمين وتوانايي استخدام نيروي كار مزد بگيرميباشد، بنابراين كشاورزان خرده پا كه دردسترسي به سرمايه ها Capital، نهاده ها Inputs و... مشكل داشتند دراستفاده ازانقلاب سبز دچارشكست ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007