موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

رضایت از رابطه عاشقانه، تعهد به انتخابات شغلی و آسایش ذهنی

عنوان سفارش :
رضایت از رابطه عاشقانه، تعهد به انتخابات شغلی و آسایش ذهنی
تعداد صفحه :
14
قیمت :
6000 تومان
 • مقدمه
 • ازدواج و شغل دو بعد مهم از زندگی را تشکیل می دهند که میزان رضایت کلی را پیش بینی کرده و هیجانات افراد را تنظیم می کند. با شروع بزرگسالی، این دو بعد مهم تر از هر زمانی به نظر می رسد چرا که افراد در زندگی آینده خود هر دوی این ابعاد را تجربه خواهند کرد. گرچه مطالعات بسیاری وجود رابطه بین رضات از زندگی عاشقانه، تعهد شغلی و آسایش ذهنی را تایید می کنند(برای دوره مجدد به داینر و انکوک 2000 مراجعه کنید)، اما همچنان از میزان مشارکت هر یک از ابعاد مذکور در آسایش ذهنی دانشجویان دانشگاه که در نزدیکی ورود به دنیای شغل و ازدواج اند، اطلاعات کمی داریم.

  آسایش ذهنی عملا به صورت ساختاری چند بعدی تصور می شود که شامل دو مولفه است: رضایت از زندگی(ارزیابی شناختی کل زندگی یک فرد) و واکنش عاطفی(حضور هیجان مثبت و عدم حضور هیجان منفی). بر اساس این دو مولفه، فرض می شود که فراوانی هیجان های مثبت و عدم فراوانی هیجان های منفی و رضایت بالا از زندگی، افراد را به سطح بالایی از آسایش ذهنی هدایت می کند(دیانر 1984؛ مایرز و داینر 1995).

  در واقع، حجم وسیعی از مطالعات وجود دارند که هدف آنان بررسی نقش عوامل مختلف در آسایش ذهنی گروه ها با سنین مختلف مانند متغیرهای آمارگیری(مانند جنسیت، وضعیت تاهل، درآمد، تحصیلات، طبقه اجتماعی، مذهب و غیره)، عوامل بیرونی(مانند رویدادهای زندگی، کار، فعالیت های زمان فراغت و غیره)(برای دوره مجدد به آرگایل 2003 مراجعه کنید) و عوامل متعدد روانی اجتماعی(مانند روایط اجتماعی، سبک وابستگی، تصور کلی از خود و غیره)، است(برای دوره مجدد به مایرز 2003 مراجعه کنید). با وجود اینکه مطالعات حجم وسیعی از شواهد در خصوص وابستگی آسایش ذهنی به عوامل دیگر را در اختیار می گذارند اما، معتقدیم که دو بعد اصلی زندگی یعنی رضایت از رابطه و تعهد شغلی یکی از بزرگترین مشکلاتی است که دانشجویان سال آخر دانشگاه به عنوان افرادی که در حال پذیرش نقش هایی به عنوان متخصصان و شریک زندگی اند ،با آن روبرو هستند.

 • رضایت از رابطه عاشقانه و آسایش ذهنی
 • در مجموع راضایت از رابطه، به احساسات، تفکر و یا رفتار در یک رابطه اشاره دارد که با گرایشات جنسی، اضهار عشق، تعهد، افشای وجود خود و سرمایه گذاری برای رابطه، همراه است(هندریک 1988). مطالعات مختلفی نشان می دهند که کیفیت رابطه عاشقانه منبع مهمی برای شادی به شمار می رود(آرگایل 2001؛ مایرز 2003؛ ریس، کالینز و برشید 2000).

  تحقیقات همچنین گویای این است که در کنار کیفیت و رضایت از رابطه عاشقانه، درگیری در یک رابطه . حضور با عدم حضور روابط با آسایش ذهنی ارتباط دارد(داش و آماتو 2005؛ لا گرسا و هریسون 2005؛ پاول، پول و جیکوب 1998). با در نظر گرفتن پیشنهادات نظری و نتایج تحقیقات در مطالعه کنونی به این نتیجه می رسیم که در کنار رضایتی که فرد از یک رابطه عاشقانه تجربه می کند، وجود یا عدم وجود رابطه عاشقانه در آسایش ذهنی دانشجویان سال آخر دانشگاه اثر گذار است.

 • تعهد به انتخاب شغلی و آسایش ذهنی
 • تئوری های رشد شغلی بر اصطلاح تعهد به عنوان مولفه ای مهم در رشد شغلی هر فرد، تاکید می کنند(برای مثال سوپر 1957). با این وجود، بلاستین، الیس و دونیس(1989) مضمون"تعهد به انتخاب شغلی" را معرفی نمودند که این مفهموم به داشتن اطمینان و اعتماد نسبت به انتخاب ها و تجربه نمودن احساسات مثبت از شغل آینده با وجود آگاهی از موانع پیش رو، اشاره دارد. محققان همچنین ابزاری را برای اندازه گیری و شناسایی این دو بعد تعبیه کرده اند: جستجوی شغلی و تعهد و گرایش به سلب. جستجوی شغلی و تعهد به آزادی برای کشفت امکانات مختلف شغلی پیش از تعهد به این انتخاب اشاره داشته و گرایش به سلب نیز به معنای تعهد نابهنگام به یک انتخاب بدون جستجوی حقیقی امکانات بالقوه آن شغل، است(بلاستین و همکاران 1989).

  در منابع مطالعاتی، فقدان تحقیق در خصوص بررسی رابطه بین تعهد دانشجویان به انتخاب شغلی خود و آسایش ذهنی وجود دارد. با این وجود، نتایج مطالعات زیادی شواهد غیر مستقیمی از چنین رابطه هایی دارد که نشان می دهد تعهد شغلی، انگیزه یادگیری و انتقال یادگیری را پیش بینی کرده(چنگ و هو 2001) و اینکه افرادی که به شغل خود متعهدند اهداف والایی برای خود در نظر گرفته و با وجود آگاهی از موانع، بری رسیدن به این اهداف، تلاش بیشتری می کنند(کولارلی و بیشاپ 1990). این مطالعات پیشنهاد می کنند که تعهد به انتخاب شغلی دانشجویان را برای آموختن بیشتر درباره رشته تحصیلی خود با انگیزه تر کرده و آنان را برای رسیدن به اهدافشان و در نتیجه آسایش ذهنی، متقاعد می سازد(راین و دکی 2001). ممکن است به نظر رسد که تعهد شغلی با آسایش ذهنی دانشجویان سال آخر دانشگاه، ارتباط دارد.

  تحقیقهای مشابه
  رضایت از رابطه عاشقانه، تعهد به انتخابات شغلی و آسایش ذهنی
  14 صفحه - 6000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
  52 صفحه - 36000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی
  33 صفحه - 135000 تومان
  پرسشنامه هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی
  12 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه رضایت ارتباطی و تعهد عاطفی
  2 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی تعهد عاطفی و رضایت ارتباطی
  27 صفحه - 120000 تومان
  رابطه رضایت شغلی و موفقیت
  10 صفحه - 4500 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
  37 صفحه - 24000 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی و سلامت عمومی
  4 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث
  3 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی و اقدامات ارتباطی
  2 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی رضایت شغلی با سلامت عمومی معلمان
  12 صفحه - 90000 تومان
  کار آماری بررسی رضایت شغلی بر اقدامات ارتباطی
  12 صفحه - 105000 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی فیلد وروث
  9 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا
  3 صفحه - 9000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 45000 تومان
  بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان
  85 صفحه - 36000 تومان
  پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
  67 صفحه - 42000 تومان
  رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
  64 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007