موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

رابطه ی بین اختلاف و درگیری زوجین و علایم آسیب شناسی روانی رفتاری- عاطفی کودک

عنوان سفارش :
رابطه ی بین اختلاف و درگیری زوجین و علایم آسیب شناسی روانی رفتاری- عاطفی کودک
تعداد صفحه :
4
قیمت :
3000 تومان
 • مقدمه
 • خانواده ها اولین و مستحکم ترین عاملی هستند که اگر نه در همه ی جوامع اما حداقل در بیشترآنها به عنوان جز اصلی و مبنای رفتارهای شخصی و آینده ی کودک معروف می باشند. برخی از روان شناسان اعتقاد دارند که بیشتر اختلالات شخصیتی و بیماری های روانی ریشه در ماهیت اولیه ی خانواده دارند. محققان نشان دادند که اختلالات کودکان ( به خصوص اختلالات برنامه ریزی ) به شدت به مشکلات روانی والدین و سبک های تربیتی آنها مربوط می باشند ( بیرامی ،2009). اختلالات احساسی – رفتاری به شرایطی اشاره دارد که در آن واکنش های رفتاری – احساسی در مدرسه با هنجارهای سنی ، اخلاقی، و فرهنگی تفاوت دارند بنابراین به صورت منفی بر نقش و عملکرد احساسی شخص و بر خود مراقبتی، روابط اجتماعی، سازگاری فردی، رفتار در کلاس و سازگاری در محیط کار تاثیر می گذارد. اختلالات احساسی- رفتاری از جمله واکنش های قابل قبول کودک یا بزرگسال بر فاکتورهای پر استرس محیطی تکیه نمی کنند. تا کنون طبقه بندی های مختلفی در خصوص اختلالات رفتاری وجود داشته است .

  برخی از محققان، اختلالات رفتاری را به گروه های بزرگی تقسیم کرده اند . رفتارهای همانند سازی از جمله معیارهای مرتبط به مشکلات فردی با دیگران ( غباری بناب و همکارانش، 2009). درگیری و کشمکش زوجین یکی از مشکلاتی است که کودکان در سراسر جهان با آن مواجه بوده اند. تقریبا همه ی کودکان با یک میزان از درگیری بین والدین مواجه شده اند. کودکان خود را به عنوان فاکتورهای استرس معرفی می نمایند ( کیت و گاتمن،1997؛ قره باغی،2010).

  تاثیرات درگیری زوجین بر روی بیشتر حوزه ها گزارش شده اند که از آن جمله می توان به عملکردهای اجتماعی، شناختی، آموزشی، روانشناختی کودک ( الیس و گاربر ،2000)، رابطه با همسالان ( دان و دویس،2001)، و نز عملکرد و نقش خانواده از جمله تربیت کودک (کاکس و همکارانش 2001) اشاره نمود. برانفنبرینر (1995) در نظریه ی سیستم های بوم شناختی خود بیان می دارد که رشد کودک تحت تاثیر چندین لایه از محیط، تغییرات و کشمکش ها در هر لایه است که می تواند به لایه های دیگر انتقال یابد.

  در این الگو، خانواده قویترین ، تاثیرگذارترین و نزدیکترین لایه ی محیطی است که برهمه ی جنبه های رشد کودک تاثیر می گذارد ( مینوچین،1974). بر مبنای نظریه ی پویایی های خانوادگی براون (1978)، وقتی عملکرد ضعیفی در رابطه ی زوجین وجود داشته باشد، این اختلاف بر رفتار کودک تاثیر می گذارد.

  او عملکرد بد والدین را در شکل علایم آسیب شناختی بازتاب می دهد ( دارتاج و محمدی،2010). قره باغی (2010) رابطه ی بین درگیری زوجین و رابطه ی کودک – والدین با علایم آسیب شناختی رفتاری و احساسی بر دانش آموزان کلاس پنجم مدارس ابتدایی در تهران شامل 220 دختر و 193 پسر را مورد بررسی قرار داد.

  یافته های آنان نقش پیش بینی کننده ی درگیری و اختلاف زوجین در کاهش کیفیت والدین و کودک در پیش بینی مشکلات آسیب شناختی رفتاری و احساسی کودک را نشان می دهد. شواهد این تحقیق در مورد درگیری زوجین نشان می دهد که با ظهور اختلالات ذهنی مختلف، مشکلات رفتاری کودکان و حتی مشکلات جسمی در میان زوجین می تواند ناشی از درگیری ها و اختلافات زناشویی باشد ( ویگل و همکارانش 1999؛ ناصحی و همکارانش،2005).

  کاج باف و همکارانش ( 2005) رابطه ی بین سطح رضایت زناشویی والدین و اختلالات رفتاری در دختران را بررسی نمودند؛ آنها دریافتند که یک همبستگی بین سطح رضایت زناشویی والدین و اختلالات رفتاری در دختران وجود دارد . یک رابطه ی معنادار بین توافق در تربیت کودکان و مشکلات رفتاری وجود دارد. تهرانی دوست و همکارانش (2008) به بررسی کارایی آموزش موثر کودک برای والدین در کاهش مشکلات رفتاری کودک پرداختند. آن ها دریافتند که پس از دوره ی آموزش، هیچ تغییر معناداری در نمره ی کلی قوت ها و سختی های مقیاس های فرعی وجود نداشت.

  شیوع این اختلالات در میان بچه های مدرسه ای در کشورهای مختلف از 10-6 است ( هالاهان و کوگمان،2003) و رابطه اش با افرادی که در حال انجام یک جرم هستند ( مانوزا و کلین،1999، توسط صابری بیان شده، 2008) و ثبات و دوام آنها دلایل انجام این تحقیق اند. بنابراین ، هدف این تحقیق، بررسی و پاسخ دادن به این سوال است : آیا درگیری و اختلاف زوجین به علایم آسیب شناختی رفتاری و احساسی مربوط است؟

  تحقیقهای مشابه
  رابطه ی بین اختلاف و درگیری زوجین و علایم آسیب شناسی روانی رفتاری- عاطفی کودک
  4 صفحه - 3000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی - رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی
  70 صفحه - 20000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
  18 صفحه - 80000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
  8 صفحه - 70000 تومان
  پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
  60 صفحه - 16000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی
  57 صفحه - 40000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
  7 صفحه - 14000 تومان
  بررسی رابطه بین مهارت های مدیران فنی – انسانی - ادراکی و عملکرد آنان در مدارس راهنمایی
  50 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
  100 صفحه - 50000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
  166 صفحه - 50000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
  436 صفحه - 70000 تومان
  پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
  131 صفحه - 50000 تومان
  سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
  21 صفحه - 7000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات: تحقیقات اکتشافی
  16 صفحه - 32000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس
  99 صفحه - 50000 تومان
  پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
  27 صفحه - 14000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
  70 صفحه - 40000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه هویت و پرخاشگری در بین دانشجویان
  23 صفحه - 70000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی
  33 صفحه - 90000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
  8 صفحه - 70000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
  52 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
  3 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم های هوش کسب و کار : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی 35
  19 صفحه - 38000 تومان
  مطالعه تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران
  23 صفحه - 2000 تومان
  بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
  47 صفحه - 24000 تومان
  بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
  56 صفحه - 14000 تومان
  پروژه مقطع کارشناسی آموزش ابتدایی - بررسی رابطه عاطفی استاد در پیشرفت تحصیلی
  30 صفحه - 14000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اختلاف بین ارزش های اقتصادی و مالی4
  6 صفحه - 5200 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک دور نمای کلی از فلز شناسی ( متالورژی )برنز بین النهرینی ها در طی هزاره ی سوم پیش از میلاد 20
  8 صفحه - 16000 تومان
  رشد اعتیاد در بین جوانان؛علت شناسی ،پاسخ دهی و پیشگیری
  29 صفحه - 4000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - درک محرک متعصب روان و تن شناسی از علایم اضطراب جسمی در کودکان و نوجوانان اجتماع پریش 28
  16 صفحه - 32000 تومان
  پروژه روانشناسی - پژوهش مقایسه ای در مورد میزان شیوع علایم رفتاری هیجانی در کودکان و نوجوانان و مادران مبتلا به اسکیزوفرنی
  63 صفحه - 40000 تومان
  پروژه آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات مسایل کودکان
  55 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آسیب شناسی گیاهی planet patology
  7 صفحه - 14000 تومان
  مرمت بنا- آسیب شناسی و مرمت بنای خانه قلمی در لاهیجان بصورت پاورپوینت
  95 صفحه - 30000 تومان
  پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
  3 صفحه - 6000 تومان
  کار آماری یررسی جایگاه و اسیب شناسی تراکم ساختمانی
  15 صفحه - 70000 تومان
  اسلامی سازی علوم انسانی و آسیب شناسی حاصل از این عمل
  41 صفحه - 14000 تومان
  ویژگیهای شناختی و عاطفی و روانی حرکتی
  6 صفحه - 3000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007