موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

دیده بانی پایداری دلتاژ سیستم نیرو با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با مجموعه ای کاهش یافته از ورودی ها

عنوان سفارش :
دیده بانی پایداری دلتاژ سیستم نیرو با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با مجموعه ای کاهش یافته از ورودی ها
تعداد صفحه :
35
قیمت :
18000 تومان
 • مقدمه :
 • مشکل پایداری ولتاژ ، بخاطر خاموشی های (قطع برق ) که بخاطر افت ولتاژ بوجود آمده اند ، یکی از مهمترین چالش ها در امر برنامه ریزی و عملیات سیستم های نیروی برق جدید شده است . عدم پایداری ولتاژ معمولاً توسط کاهش مقدماتی و تصاعدی در مقدار ولتاژ مشخص می شود ، تا زمانیکه یک افت سریع روی دهد ؛ اما در برخی موارد ، مقدار ولتاژ قبل از اینکه محتمل تغییر ، زیاد می شود. در یک محدوده ی مجاز قرار می گیرد و اپراتورها دیگر هیچ علامت هشداری مشاهده نمی کنند تا زمانیکه تغییرات بزرگ در وضعیت سیستم روی دهد. بنابراین ، طی چند سال گذشته ، تلاش های زیادی به پیشرفت و توسعه ی اندازه-گیری عملی فاصله از وضعیت عملیاتی جاری تا نقطه ای افت ولتاژ اختصادی یافته است ، که موجب آن هشداری اولیه از یک وضعیت بحرانی را فراهم می سازند.

  *روش های موجود برای آنالیز پایداری ولتاژ معمولاً به روش های استاتیک (ایستا، ساکن)

  (مانند منحنی های PV و آنالیز شرطی ) ، و روش های دینامیکی (پویا) (مانند شبیه سازی قلمرو زمانی ) تقسیم می شوند . روش های استاتیک مبتنی بر مدل جریان نیروی یکنواخت سیستم های نیرو می باشند و جنبه های بسیاری از مشکلات پایداری ولتاژ را می توان به طور مؤثری با استفاده از این روش ها آنالیز نمود ؛ اما ، این گونه رویکردهای ساده سازی شده معمولاً منجر به نتایج غیر قابل اتکائی می گردند همانطور که در {4} نشان داده شده . به منظور رسیدن به تصویری حقیقی (واقع گرایانه) تر از پدیده ی پایداری ولتاژ ، لازم است دینامیک های سیستم را مورد توجه قرار دهیم. از سوی دیگر ، کاربرد روش های دینامیک ممکن است برای کاربرد آنلاین خیلی وقت گیر باشند.

  کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی (ANN ها ) راه جالب توجهی برای غلبه بر مشکلات فوق الذکر می باشند ANN ها سیستم های پردازش اطلاعات هستند که از روشی که سیستم های عصبی بیولوژی داده ها را پردازش می کنند ، الهام گرفته اند . کاربرد شبکه های عصبی برای مشکلات سیستم نیرو حوزه ای از تحقیقات است که در حال جلب توجه بسیاری است . علل عمده ی آن توانایی ANN ها در یادگیری روابط غیر خطی پیچیده و ساختارهای مقیاسی (modular ) آنهاست که امکان پردازش موازی را فراهم می سازند.

  روش های که در گذشته برای دیده بانی پایداری ولتاژ آنلاین با استفاده او از ANN ها پیشنهاد شدند ، منجربه نتایج قابل قبولی شده اند . همانطور که در جدول 1 خلاصه شده ، اکثر کارهای مطالعاتی منتشر شده در نوشته های تحقیقاتی مبتنی بر شبکه های عصبی چند لایه ی Perceptron (MLP )می باشند ، درحالیکه دیگر روش ها روی شبکه های کارکرد با مبنای رادیویی (RBF) تکیه می کنند .

  روش هایی که قبلاً انتشار یافتند اغلب نیازمند تعداد زیادی متغیرهای ورودی هستند . داشتن ورودی های زیاد نه تنها اندازه ی ANN ، بلکه هزینه و زمان مورد نیاز برای جمع آوری داده های آتی را افزایش می دهد . در این مقاله ، روشی سریع و مؤثر برای تعداد متغیر های ورودی پیشنهاد می شود. اکنون ابتدا فرآیند متعامد سازی Gram-Schmidt برای کاهش تعداد متغیرهای ورودی بکار می رود ، و سپس حساسیت مبتنی بر شبکه عصبی پیشنهادی در {21} برای یافتن حداقل تعداد ویژگی¬های مورد نیاز برای انجام بر آوردی درست از یک حد و مرز پایداری ولتاژ (VSM) بکار می رود. VSM بصورت فاصله از وضعیت عملیات جاری و کنونی تا ماکزیمم نقطه حد پایداری ولتاژ (نقطه تلاشی ولتاژ ) مطابق با پارامتر بارگیری سیستم تعریف می شود.

  در عمل ، ممکن است یک سیستم نیرو با محدوده ی وسیعی از احتمالات در طول شرایط عملیاتی واقعی اش روبرو شود ، مانند قطع برق پیش بینی نشده ی خطوط . زمانیکه تصادفی روی می دهد . توپولوژی (پیکر بندی) سیستم تغییر می کند و ممکن است ANN آماده شده در فراهم سازی بر آوردی دقیق از VSM ناتوان بماند ، چون قادر نخواهد بود که به درستی به رابطه ای ورودی – خروجی دست یافت . کارهای تحقیقاتی ارائه شده در {20 ،9 ،7} از یک ANN جداگانه برای بر آورد VSM برای هر پیکر بندی (احتمال وقوع) سیستم استفاده می کنند . برای یک سیستم نیروی بزرگ ، با تعداد زیادی احتمالات وقوع تصادفات معتبر ، آماده سازی یک ANN جداگانه برای هر پیکر بندی حاصل ، یک کار مورد نیاز خواهد بود . بنابراین ، در کار مطالعات حاضر ، تمام قطع برق های منفرد و مجزای خط آنالیز شده و در ترتیب نزولی با توجه به VSM شان مرتب می شوند و سپس یک MLP ANN مجزا برای برآورد VSM برای شرایط عملیاتی مبنا و برای تعدادی معین از برترین احتمالات نمونه بکار می رود.

  طرح دیده بانی پایداری ولتاژ آنلاین پیشنهادی روی سیستم نیروی 10 دستگاه با 39 باس (bus) در نیوانگلند (New Englaw ) و سیستم نیروی استرالیای جنوبی / شرقی (SE ) ساده سازی شده اعمال می گردد، مدل های دینامیکی درجه بالا را برای ژنراتورها و رگلدتورهای ولتاژ اتوماتیک آنها (AVR ها) در نظر می گیرند. چون پدیده ی افت (تلاشی) ولتاژ کاملاً تحت تاثیر حدود تولید نیروی انفعالی دستگاه های همزمان هستند ، حدود تولید نیروی و انفعالی نیز در این مقاله تحمیل می شود. ابزار نرم افزاری منبع باز و آزاد مبتنی بر MATLAB PSAT (جعبه ابزار آنالیز سیستم نیرو) در این مقاله برای بدست آوردن الگوهای آماده سازی وآزمایشی برای ANN ها با انجام روش جریان نیروی تمدید (CPF) روی سیستم های آزمایش بکار می رود، در حالیکه مدل های شبکه عصبی پیشنهادی در MATLAB پیاده سازی می کنند.

  بقیه ی این مقاله بصورت زیر ساماندهی می شود : کاربرد VSM دیده بانی پایداری ولتاژ در بخش 2 توصیف می-شود . بخش 3 به معرفی شبکه های عصبی پرداخته و روش تحقیق درباره ی روش پیشنهادی را ارائه می کند. بخش 4 روش به خدمت گرفته شده برای انتخاب تدریج وقوع احتمال نمونه را شرح می دهد . جزئیات روش بکار رفته برای کاهش تعداد ویژگی های ورودی در بخش 5 توصیف می شوند . نمونه های مطالعاتی در بخش 6 ارائه می شوند و سرانجام بخش 7 مقاله را نتیجه گیری می کند.

 • حدو مرز پایداری ولتاژ:
 • عدم پایداری ولتاژ از تلاش های بارها برای کشیدن نیروی بیشتری نسبت به مقداری که می توان با سیستم های انتقال و تولید آزاد کرد ، حاصل می شود. فرض کنید که یک سیستم نیروی ساده به طور پایداری در سطح بارگیری مشخصی عمل می کند. شکل 1 یا تغییر ولتاژ یک باس (گذر گاه) بار ویژه در سیستم در مقابل یک پارامتر بارگیری λ ،که نمایانگر یک پارامتر سیستم مستقل که به کندی تغییر می کند ، مانند بارهای فعال و انفعال مزایا نجاره تولید فعال را نشان می دهد. برای بارگیری سیستم زیر مقدار ماکزیمم ، دو راه حل وجود دارد، یکی با ولتاژ بالاتر (پایدار) ، و دیگری با ولتاژ پائینتر (غیر پایدار) . زمانیکه بارگیری سیستم به دنبال یک مسیر مشخص افزایش می یابد ، این راه حل ها به یکدیگر نزدیک می شوند و سرانجام در یک نقطه بحرانی با هم یکی می شوند . این نقطه ای دماغه یا نقطه ای از شکاف گاه saddle –node (SNB ) با ماکزیمم نیروی قابل مخابره متناظر است . افزایش بارگیری سیستم فراتر از این نقطه می تواند منجر به این شود که کل سیستم دارای افت (تلاشی) ولتاژ شود.

  تحقیقهای مشابه
  دیده بانی پایداری دلتاژ سیستم نیرو با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با مجموعه ای کاهش یافته از ورودی ها
  35 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - دیده بانی پایداری ولتاژ سیستم نیرو با استفاده از شبکه¬های عصبی مصنوعی با مجموعه¬ای کاهش یافته از ورودی¬ها 35
  11 صفحه - 33000 تومان
  مدل سازی شبکه های عصبی مصنوعی در شهر رشت
  37 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی سطح آب بوسیله شبکه عصبی مصنوعی در سیستم رودخانة SURMA-KUSHIYARA از بنگلادش 11
  17 صفحه - 66300 تومان
  کاربرد شبکه های عصبی در شناسایی و مدلسازی سیستم ها فایل بصورت پاورپوینت
  44 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی به عنوان بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
  81 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
  75 صفحه - 45000 تومان
  تشریح سیستم شبکه و زیر شبکه ها
  4 صفحه - 1000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انجام سیستم های تولید شبکه ای در طراحی زنجیره عرضه
  22 صفحه - 66000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه ای از اقدامات برای سیستم های سازمانی تولید مدرن
  10 صفحه - 30000 تومان
  انواع ویروسهای رایانه ای در سیستم های شبکه ای و شخصی و راههای برطرف کردن آن
  39 صفحه - 9000 تومان
  شبکه های موبایل در سیستم های بیسیم - نسل سوم موبایل – پهنای باند – امنیت در شبکه های موبایل پروژه کامپیوتر
  85 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه به روز کردن اطلاعات کارکنان (Pin Luarn et all) (پین لوارن و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  هوش مصنوعی و کاربردهای آن در سیستم های اطلاعات مدیریت
  21 صفحه - 7500 تومان
  مدیریت مجموعه مقیم در سیستم عامل
  16 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته برق بررسی تلفات غیر فنی در سیستم های قدرت و راهکارهای کاهش آن
  79 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر میزان کاهش PH شکمبه ای بر تخمیر شکمبه ای در یک سیستم کشت پیوسته و با جریان دو طرفه
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیرات اندازه ی DG بر نوسان ولتاژ و کاهش ولتاژ در سیستم های تابشی توزیع شده
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثرات تغذیه میکوتوکسین ها ی فوساریوم بر روی عملکرد، متابولیسم، و سیستم ایمنی گاوهای شیرده. 20
  33 صفحه - 51000 تومان
  پیاده سازی سیستم ویدئو کنفرانس همراه با نمودار ها و دیاگرام های مربوطه فایل بصورت پاورپوینت
  28 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قالب دهی دوباره نقش دانشگاه ها در ارتقاء سیستم های نوآوری منطقه 24
  29 صفحه - 87000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - دیدگاه سیستم ها به انتخاب مدیران 6
  3 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه گواهی نامه سیستم های مدیریت کیفیت (David J.Bryde, Brian Slocock) (داوید و برید و براین)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه یادگیری سازمانی (Nemeth Lorraine S) (لوراین)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم های بین سازمانی اینترنت پایه (Gwo - Guang Lee et all) (گوا - گوانگ لی و همکاران)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم الکترونیکی منابع انسانی (Edward E. lawler et all) (ادوارد. لاولر و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پروژه شبکه عصبی مصنوعی
  133 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مهندسی زراعت و اصلاح نباتات عنوان مدلسازی تابش و طول دوره روشنایی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
  70 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه های عصبی مبانی استفاده از mattab جعبه ابزار شبکه عصبی 45
  73 صفحه - 84000 تومان
  پروژه شبکه های عصبی انواع آنها و روشهای نوین در شبکه های عصبی
  127 صفحه - 48000 تومان
  پروژه شبکه عصبی و کاربرد های آن در برق
  119 صفحه - 36000 تومان
  پروژه شبکه عصبی و کاربرد های آن در برق
  120 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کاهش بی عدالتی در شبکه های پیر تو پیر 37
  19 صفحه - 57000 تومان
  پروتکل‌های امنیتی شبکه ها پروژه کامپیوتر
  61 صفحه - 36000 تومان
  يك الگوريتم كارآمد در استخراج مجموعه آيتم ها از جريان هاي اطلاعاتي
  14 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک الگوریتم جی.آر.ای.اس.پی برای انتخاب زیرگروه پیوند سریع (لفاف فیلتر) در مجموعه داده ها با بعد بالا
  11 صفحه - 33000 تومان
  بهترین راه کاهش هزینه ها در موسسات مالی روش تحقیق
  14 صفحه - 15000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007