موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اسلامی سازی علوم انسانی و آسیب شناسی حاصل از این عمل

عنوان سفارش :
اسلامی سازی علوم انسانی و آسیب شناسی حاصل از این عمل
تعداد صفحه :
41
قیمت :
21000 تومان
فهرست مطالب :
 • مقدمه
 • فرضیه
 • وضعیت علوم انسانی در ایران:
 • تأثیر انقلاب اسلامی بر علوم انسانی:
 • تغییر در حوزه کارکردها:
 • تغییر در محتوا و ماهیت:
 • آسیب شناسی سازماندهی تولید علوم انسانی اسلامی
 • آسیب شناسی سیاست گذاری و برنامه ریزی تولید علوم انسانی اسلامی
 • آسیب شناسی محتوایی
 • آسیب‏های روش‏شناختی و محتوایی تولیدات علمی
 • تبیین‏گرایی به جای استدلال‏گرایی
 • کاربردگرایی به جای علم‏گرایی
 • خلط اسلامی‏سازی و بومی‏سازی
 • فقدان روش‏شناسی مناسب علوم انسانی اسلامی
 • عینی‏نگری و قطعیت‏بخشی به علوم تجربی
 • محدودسازی روش تحقیق در علوم انسانی به روش تجربی
 • سطحی‏نگری به جای اجتهادگرایی
 • بی‏توجهی به میزان پیوند میان علوم انسانی اسلامی و تمدن اسلامی
 • مبانی‏پردازی بیش از مسئله‏پردازی
 • ضعف سندی یا دلالی ادلّه نقلی
 • آسیب‏ها در حوزه نیروی انسانی
 • د. آسیب‏ها در حوزه ساختارهای آموزشی و پژوهشی
 • منابع
 • مقدمه
 • در جهان امروز علوم انسانی به عنوان علوم اصلی شناخته می شود. مطابق این نگرش علوم انسانی، به عنوان علومی دارای مبانی مشخص و جهت دهنده به جامعه، نگریسته می شود. به همین دلیل در جوامع غربی در زمینه علوم انسانی سرمایه گذاری های زیادی صورت می گیرد و تلاش می شود تا پویایی در دوران میانه اسلامی در میان اصلی ترین تولید کنندگان دانش و علوم قرار داشتند. اما اکنون تولید علم در علوم مختلف، به ویژه در علوم انسانی، در جوامع علمی غرب اتفاق می افتد. این مسأله نیاز به بررسی، آسیب شناسی دقیق و مناسب دارد.در توضیح دیگر قابلیت های علوم انسانی باید گفت که این علوم منابع فرهنگی مناسبی را جهت خلق رویکردهای تازه به انسان و اجتماع ایجاد می کنند و ظرفیت های بالقوه عظیمی را فراهم می آورند. بنابراین لازم است که این ظرفیت ها در جامعه احیاء شود و به آن شکل مناسب داده شود.

 • فرضیه
 • - به نظر می رسد که نقش حوزه های علمیه در یادگیری و مواجهه با علوم انسانی، با نقش دانشگاه ها متفاوت است.

  - به نظر می رسد که اسلامی سازی علوم انسانی ، سببب آسیب شناسی علوم انسانی وضعیت علوم انسانی در ایران:

  ایران یکی از مهمترین، پیشرفته ترین و معتبرترین مراکز تولید علم در دوره اوج تمدن اسلامی بوده است. این مسئله، به ویژه در حوزه علوم انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده زیرا، بسیاری از دانشگاه های معتبر جهانی، در ایران قرار داشتند و اندیشمندان، فلاسفه، حکماء و تئوری پردازان زیادی در حوزه های مختلف علوم بشری و به ویژه در علوم اجتماعی و انسانی از میان ایرانیان بوده اند.

 • تأثیر انقلاب اسلامی بر علوم انسانی:
 • با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سیستم آموزشی ایران اعم از آموزش و پرورش، دانشگاه ها و رشته های مختلف تحصیلی مورد بازنگری قرار گرفت. در این میان رشته های علوم انسانی به عنوان محور تغییرات نوین در ساختارهای آموزشی، به دلیل نظام ناکارآمد غیرعلمی، غیرکاربردی،غیربومی و غیرمنسجم حاکم بر آنان در دوره های گذشته، با تغییرات بیشتری همراه بود. این تحولات، با انقلاب فرهنگی از اوایل سال ( 1359 ه.ش) و به تدریج با نزدیک شدن به پایان نخستین سال تحصیلی بعد از انقلاب1358ه.ش به اوج خود رسید. در این میان مهمترین هدف - اسلامی 59انقلاب فرهنگی، بازنگری بنیادین در نظام آموزش عالی کشور بالاخص در حوزه علوم انسانی بود. زیرا به باور غالب در آن دوره، پایه و اساس علومچ انسانی- که در آغاز انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها تدریس می شد- غربی و غیربومی بود و می بایست با علوم انسانیِ اسلام محور، جایگزین می شد. بنابراین می بایست در سه حوزه رویکردها، کارکردها و محتوا و ماهیت، تغییراتی در علوم انسانی به وجود می آمد. تغییر در حوزه رویکردها با توجه به اینکه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تنها توصیف اندیشه ها و نظریات صاحب نظران غربی، در علوم انسانی حاکم بود و براین اساس، تنها عمل به دیدگاه های غربی در ساختاری کاملاً وابسته به جهان غرب ممکن بود، بلکه جایگزینی این رویکرد با رویکردی انتقادی که به جای توصیف صِرف به بررسی نقادانه دیدگاه ها، نظریات ، تجزیه و تحلیل آنان بپردازد ضروری بود تا از این طریق زمینه تولید دانش بومی اسلامی ممکن گردد. در واقع انقلاب اسلامی، زمینه دیالوگ اندیشه های غربی اسلامی و نقد رویکرد مسلط غربی را فراهم آورد.

 • تغییر در حوزه کارکردها:
 • تسلط رویکرد توصیفی نظام آموزش و پژوهش در علوم انسانی، سبب شده بود که فعالیت های آموزش و پژوهش بر دریافت و توزیع نظریات غربی متمرکز گردد و کمتر به تولید نظریات جدید و متفاوت با تولیدات غرب، توجه شود. بنابراین انقلاب فرهنگی در پی تغییر این رویه و تولید نظریه و علوم جدید بومی اسلامی برای رفع نیازهای جامعه بر آمد.

 • تغییر در محتوا و ماهیت:
 • تا پیش از انقلاب فرهنگی ، محتوا و ماهیت نظام آموزشی، غیربومی و عمدتاً غربی بود براین اساس انقلاب فرهنگی به دنبال تبدیل ماهیت آن در قالب اسلامی بومی برآمد. تا از این طریق به درونی سازی ارزش های انقلاب بپردازد. انقلاب فرهنگی اگرچه زمینه تغییرات اساسی را در ساختار سازمانی، متون و برنامه های درسی، کارکردها و رویکردهای آموزش و پژوهش در علوم انسانی به وجود آورد، اما با گذشت چند سال از آغاز انقلاب فرهنگی، نه تنها ذهنیت های موجود در جامعه نسبت به این رشته ها تغییر نکرد، بلکه عملاً نظام آموزشی قبل از انقلاب همچنان در دانشگاه های کشور باقی ماند؛ بگونه ای که با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی و تغییر شرایط جهانی، بسیاری از همان سرفصل های آموزشی همچنان بلاتغییر باقی مانده و مورد تجدیدنظر قرار نگرفته است.

  تحقیقهای مشابه
  اسلامی سازی علوم انسانی و آسیب شناسی حاصل از این عمل
  41 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
  100 صفحه - 75000 تومان
  علوم اسلامی و علوم انسانی
  40 صفحه - 18000 تومان
  عوامل موثر بر بهری وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی
  17 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت منابع انسانی با اصول و قوانین مدیریت اسلامی : روشی برای انتشار معکوس در مدیریت 6
  23 صفحه - 69000 تومان
  شهر و ده از نظر جامعه شناسان اسلامی در مقایسه با جامعه شناسی غربی
  21 صفحه - 10500 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
  55 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
  60 صفحه - 42000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
  81 صفحه - 75000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان
  150 صفحه - 75000 تومان
  کارشناسی علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان پروژه
  150 صفحه - 36000 تومان
  پروژه آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات مسایل کودکان
  55 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آسیب شناسی گیاهی planet patology
  7 صفحه - 21000 تومان
  مرمت بنا- آسیب شناسی و مرمت بنای خانه قلمی در لاهیجان بصورت پاورپوینت
  95 صفحه - 45000 تومان
  پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
  3 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری یررسی جایگاه و اسیب شناسی تراکم ساختمانی
  15 صفحه - 105000 تومان
  رابطه ی بین اختلاف و درگیری زوجین و علایم آسیب شناسی روانی رفتاری- عاطفی کودک
  4 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007