موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق

عنوان سفارش :
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
تعداد صفحه :
59
قیمت :
24000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
 • مقدمه
 • بزه‌شناسی از شاخه‌های جرم‌شناسی می‌باشد و کمتر از یک سده پس از تولد جرم‌شناسی و در سال‌های اخیر اعلام وجود نموده است. در بزه دیده‌شناسی به دلیل غفلتی که سالیان سال در خصوص مجنی‌علیه (بزه دیده) مطرح بوده، پژوهش‌ها بر قربانی جرم متمرکز شد تا نقش شخصیت او در تکوین جرم معین گردد و این امر تحول عمیقی در علت شناسی جنایی بود و بزه دیده‌شناسی شکل گرفت و به مرحله‌ای رسید که لازم است بزه دیده بیش از پیش مورد توجه واقع شود.

 • بیان مسئله
 • زنان تربیت یافته، فرهیخته و آگاه سلامت جامعه را تأمین می نمایند و بالعکس چنانچه زنان، از داشتن یک زندگی صحیح محروم مانده و امنیت آنان به مخاطره افتد، بی شک افراد جامعه نیز از نتایج این امر بی نصیب نخواهند بود. بزه دیدگی زنان یکی از آفاتی است که به علت ساختارهای زیستی روانی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر زندگی زنان، کیفیت و شکل خاصی به خود می گیرد. مقاله حاضر علاوه بر بررسی بزه دیدگی زنان و علل آن به بزه دیدگی ساختاری زنان نیز پرداخته و این مسأله را در سطح خرد یعنی بزه دیدگی ناشی از جرایم مورد بررسی قرار می دهد و نگاهی گذرا به بزه دیدگی سطح کلان نیز دارد و به این نتیجه می رسد که برای رفع بزهکاری باید زمینه های بزه دیدگی رفع شود. لذا راه حلهای قانونی را برای این منظور ارائه می نماید.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • بزه دیده شناسی، شاخه ای از جرم شناسی است که با لحاظ کردن جایگاه و اهمیتی ویژه برای قربانی جرم، در رابطه سه گانه جرم، مجرم و قربانی، سعی دارد به شناخت و بررسی نقش بزه دیده در تکوین جرم و خصوصیات وی و رابطه او با بزهکار و در نهایت حمایت از بزه دیدگان و تضمین حقوق آنها بپردازد.به عبارت دیگر، بزه دیده شناسی در تلاش است تا موقعیت ها و وضعیت هایی را که به ارتکاب بزه و بزه دیدگی منتهی میشود، حتی الامکان محدود کرده، کاهش دهد. در این راستا به تقویت آماج و پیش بینی تدابیری به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم و مالاً جلوگیری از بزه دیدگی اهتمام می ورزد.بزه دیده شناسی زنان نیز نگاهی ویژه به طبقه ای از بزه دیدگان دارد که ساختار خاص جسمانی و روانی و نیز عوامل تاریخی و اجتماعی، آنان را از سایر بزه دیدگان متمایز می سازد. بررسی میزان و نوع جرایم ارتکابی توسط زنان و نیز علیه زنان نشان می دهد که این گروه کمتر از مردان مرتکب جرم می شوند و کمتر بزه دیده واقع می شوند اما قربانی جرایم خاصی هستند و بزه دیدگی آنان نیز دارای ویژگی های مخصوص به خود می باشد. زنان علاوه بر اینکه می توانند زیان دیده جرایم ارتکابی باشند، بار یک بزه دیدگی ساختاری ناشی از اجحاف تاریخی، اجتماعی و اقتصادی را به دوش می کشند و این بزه دیدگی در نگاه کلان، یکی از علل بزه دیدگی خرد آنان یعنی بزه دیدگی ناشی از جرایم است. علاوه بر این دو بزه دیدگی، زنان در جریان جنگ ها نیز به نحو خاصی قربانی می شوند که نمونه بارزآن تجاوزات جنسی علیه آنان توسط نیروهای دشمن است. بدین ترتیب آنچه در بزه دیده شناسی کلی تحت عنوان راههای کنترل و کاهش بزه دیدگی پیشنهاد و پیش بینی میشود، در ارتباط با بزه دیدگی زنان کارآیی و کفایت لازم را ندارد. با توجه به نقش محوری زنان در جامعه، حساسیت و اهمیت موضوع کاملاً روشن است.

 • سئوالات تحقیق
  1. سئوال اصلی

  - آیا جامعه در برآوردن نیاز زنان بزه دیده نقشی ایفا می کند؟

   سئوالات فرعی
   - آیا بین حجم و فراوانی بزه دیدگی در یک جامعه با حجم و فراوانی بزهکاری رابطه ای وجود دارد؟
   - بخش عمده بزه دیدگی زنان ریشه در چه چیزی دارد؟
   -آیا بزه دیدگی زنان، مانعی جدی در مسیر توسعه اجتماعی و علمی و فرهنگی زنان ؟
 • فرضیات
  1. فرضیه اصلی

  - به نظر می رسد جامعه در برآوردن نیاز زنان بزه دیده نقشی مهم و اسای ایفا می کند.

   فرضیه های فرعی

  - بین حجم و فراوانی بزه دیدگی در یک جامعه با حجم و فراوانی بزهکاری رابطه ای معنی داری وجود دارد و کاهش هر یک بر کاهش دیگری اثری مستقیم دارد.
  - به نظر می رسد بخش عمده بزه دیدگی زنان ریشه در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی دارد که قطعاً برمیزان بزه دیدگی آنها تأثیر می گذارد.
  - به نظر می رسد بین بزه دیدگی زنان، و توسعه و پیشرفت در مسیر توسعه اجتماعی و علمی و فرهنگی زنان رابطه ای مستقیم وجود دارد

  متغیر های موقعیتی
  زمان و مکان دو متغیر مهم در تجربه ی زیست زنان است. به عنوان مثال ، " شب" در زندگی و برنامه ریزی زنان فارغ از ویژگی های فردی واجتماعی نقش مهمی را ایفا میکند. کار شبانه در ادارات و کارخانجات وشرکت های خصوصی به علت کاهش حضور ناظران رسمی و غیر رسمی زمینه ی مناسب را برای بزه دیدگی زنان فراهم می آورد.با این حال عدم ذکر ممنوعیت کار شبانه برای زنان یکی از انتقادهاییست که عده ایی از حقوقدانان به قانون کار زنان وارد میدانند. هرچند در مقاوله نامه های بین اللمللی قدیمی به اصل ممنوعیت کار شبانه و مستثنیات آن اشاره شده است و برخی کشورهای اسلامی نیز مانند مصر ولبنان ممنوعیت کار شبانه را پذیرفته اند و تصریح کرده اند، با این حال عده ایی عدم ممنوعیت کار شبانه را همگام با تحولات بین المللی دانسته و قابل دفاع میدانند.واقع شدن محل کار در مناطق نا امن دور از شهر یا در مرکز و نزدیک به شهر ، خلوت یا شلوغ بودن منطقه ی محل کار ، شناخته یا ناشناخته بودن محلات نزدیک به محل کار و ... میزان بزه دیدگی زنان را تحت تاثیر قرار میدهد.

 • روش تحقیق
 • از روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است .یعنی در این تحقیق از روشهای مختلفی استفاده شده، یکی استفاده از کتابهای و مقالات و پایان نامه ها و مطالب مرتبط با موضوع، و روش دیگر استفاده از سایتهای مرتبط می باشد . که با جمع آوری مطالب و تجزیه و تحلیل آن این تحقیق آماده شده است.

 • تعریف مفاهیم
 • بزه دیده: بزه ديده کسى است که يک خسارت قطعى آسيبى به تماميت جسمى او وارد کرده است و اکثر افراد جامعه هم به اين مسأله اذعان دارند بزه‌ديدگى:عمل قربانى کردن مجرمانه را بزه ديدگى مى‌گويند. عمل مجرمانه‌اى که شخص قربانى آن مى‌گردد؛ مى‌تواند قتل، سرقت، تجاوز به عنف و بسيارى از جرايم ديگر باشد، فردى هم که قربانى چنين عمل مجرمانه‌اى قرار مى‌گيرد ممکن است زن، مرد، پير يا جوان باشد به عبارتى همان‌گونه که جرايم متنوع هستند بزه ديدگان هم متنوع و گوناگون‌اند.
  جامعه: جامعه یعنی مجموعه‏ای از افراد انسانی که با نظامات و سنن و آداب و قوانین خاص‏ به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دسته جمعی دارند ، جامعه را تشکیل می‏دهند.

  تحقیقهای مشابه
  نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
  59 صفحه - 24000 تومان
  بررسی مشکلات و موانع حقوقی زنان در جامعه ایران
  23 صفحه - 10500 تومان
  علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
  131 صفحه - 45000 تومان
  کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
  54 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
  78 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
  118 صفحه - 48000 تومان
  بیکاری - بیکاری زنان - بیکاری زنان رشته حسابداری
  15 صفحه - 12000 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 13500 تومان
  بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
  46 صفحه - 24000 تومان
  بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
  47 صفحه - 24000 تومان
  حقوق زنان - حقوق اجتماعی سیاسی در اسلام
  17 صفحه - 15000 تومان
  کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام
  54 صفحه - 18000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 45000 تومان
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  115 صفحه - 54000 تومان
  بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  71 صفحه - 36000 تومان
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  39 صفحه - 18000 تومان
  بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  81 صفحه - 45000 تومان
  کارشناسی علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان پروژه
  150 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - معرفی مارتین آلبرو پوفسور و استاد دانشگاه - رشته جامعه شناسی Professor Martin Albrow
  3 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
  45 صفحه - 51000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
  211 صفحه - 75000 تومان
  پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
  78 صفحه - 36000 تومان
  پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
  193 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
  71 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
  151 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
  70 صفحه - 60000 تومان
  پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
  75 صفحه - 66000 تومان
  ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
  43 صفحه - 18000 تومان
  mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
  15 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
  15 صفحه - 45000 تومان
  vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
  28 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
  25 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
  19 صفحه - 45000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  14 صفحه - 54000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
  14 صفحه - 54000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  35 صفحه - 84000 تومان
  vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
  65 صفحه - 54000 تومان
  پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
  189 صفحه - 66000 تومان
  پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
  75 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
  100 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
  62 صفحه - 30000 تومان
  modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
  163 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
  90 صفحه - 90000 تومان
  بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
  83 صفحه - 42000 تومان
  بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
  57 صفحه - 45000 تومان
  بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
  59 صفحه - 30000 تومان
  نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
  63 صفحه - 27000 تومان
  نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
  73 صفحه - 30000 تومان
  بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
  68 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
  79 صفحه - 45000 تومان
  تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
  75 صفحه - 45000 تومان
  بررسی حقوق و دستمزد در شرکت آب و منطقه ای رشت پروژه مالی
  73 صفحه - 21000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
  70 صفحه - 30000 تومان
  پروژه حقوق و دستمزد رشته حسابداری
  40 صفحه - 21000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
  79 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
  90 صفحه - 27000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری در فرمانداری - سیستم حقوق و دستمزد
  37 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
  86 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
  86 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  82 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
  60 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حقوق - دیه - روش تحقیق
  131 صفحه - 60000 تومان
  بررسی سیستم حقوق و دستمزد رشته حسابداری
  60 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007