تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
دوشنبه 28 اسفند 1396
بازدید امروز : 1209 نفر
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
تعداد صفحه :
40
قیمت :
6000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
 • فهرست مطالب
 • فصل اول : کلیات تحقیق
 • بیان مساله
 • اهداف تحقیق
 • اهداف فرعی
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • سوالات تحقیق
 • فرضیه ها
 • متغیرها
 • تعریف واژه ها
 • حقوق درياها
 • پیشینه تحقیق
 • روش تحقیق
 • روش گردآوری
 • ابزار گردآوری
 • موانع و محدودیت ها
 • سازماندهی تحقیق
 • قلمرو تحقیق
 • فصل دوم : مبانی نظری
 • تعریف مفاهیم
 • حقوق درياها

 • حمل و نقل دریایی
 • مفهوم دريا در حقوق بين الملل

  تفاوت حقوق درياها با حقوق دريايي

 • مناطق دریایی از منظر حقوق دریاها
 • نظريه آزادي درياها

 • نظريه درياهاي بسته
 • تحولات اولیه حقوق دریاها
 • سیر تدوین قواعد حقوق دریاها
 • تاریخچه حقوق دریایی ایران
 • دلایل عدم تصویب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها توسط ایران
 • دلایل عدم تصویب کنوانسیون توسط ایران
 • مرزهای دریایی ایران با کشورهای همسایه
 • روند حل اختلافات مرزهای دریایی بین ایران و عربستان
 • جایگاه جزایر خلیج فارس در حقوق دریاها
 • جغرافيا و تحولات تاريخي جزاير
 • بررسي اجمالي مورد اختلاف
 • فصل سوم : یافته های پژوهش
 • بحث و بررسی
 • نتیجه گیری
 • منابع
 • منابع لاتین
 • مقدمه
 • یکی از عرصه هاي اختلاف دولت هاي جهان، اختلافات مرزي در مناطق دریایی است که به صورت بالقوه باعث تهدید صلح و امنیت بین المللی می گردد. امروزه در پرتو تحولات علمی و تکنولوژیکی استفاده و بهره برداری از دریاها در ابعاد مختلف مطرح شده ، در گذشته استفاده از دریاها محدود به تجارت و سفر و تا حدودی مقاصد نظامی بود. عدم تحدید حدود دریایی فی نفسه موجب تعارض ادعاها و تداخل حاکمیت دولت ها شده و راه را براي مناقشات سیاسی و حتی نظامی هموار می سازد. از سوي دیگر روند روزافزون نیاز به انرژي به خصوص نفت وگاز و پیشرفت تکنولوژي سبب جلب توجه دولتها و شرکتهاي نفتی به اعماق دریاها و اقیانوس ها شده است.

  در گذشته بهره برداری از دریا محدود و جنبه ساحلی داشت. در بعضی از دریاها به طور محدود مروارید و اسفنج سید می شد. اما با پیشرفت و توسعه تکنولوژیکی و آگاهی بر مزایا و استفاده ارزشمند از دریاها استفاده های دریایی اهمیت به مراتب بیشتری یافته است امروزه دریا علاوه بر داشتن ارزش اقتصادی ، ذخائر معدنی و نفت و گاز ، به عنوان یکی از راههای تجارت بین المللی و شاهراه ارتباطی جهان تلقی میگردد به اضافه اهمیت استراتژی و نظامی و سیاسی دریاها بیش از گذشته نمودار شده است. در این وضعیت، حقوق بین الملل به عنوان بستر شکل گیري هنجارهاي انتظام بخش بین المللی بایستی قواعد موجود را معرفی و قواعد مطلوب را تثبیت نماید. اهمیت موضوع تا حدي است که کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان یکی از نهادهاي مهم سازمان ملل متحد براي توسع وتدوین حقوق بین الملل را قادر ساخته که در یک برهه به آن توجه کرده و یک گزارشگر ویژه براي آن تعیین نماید.

  در این پژوهش به بررسی جایگاه ایران در حقوق دریاها خواهیم پرداخت. روش پژوهش توصیفی و سیوه جمع آوری داده ها اسنادی ( کتابخانه ای ) و با استفاده از ابزار فیش برداری ( چک لیست ) از مباحث نظری موجود در کتاب ها ، مقاله ها ، اسناد و مدارک در دسترس انجام می شود.

  تحقیقهای مشابه
  جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
  40 صفحه - 6000 تومان
  جایگاه هویت فردی دانشجویان و طلاب دینی در مسیر نیل به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در افق تبین شده مقام معظم رهبری
  11 صفحه - 2500 تومان
  جایگاه اقتصاد ایران در ا قتصاد بین الملل
  23 صفحه - 3000 تومان
  حقوق نفت و گاز در داوری بین المللی
  6 صفحه - 1500 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 4500 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 4000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
  38 صفحه - 6000 تومان
  علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
  25 صفحه - 5000 تومان
  تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
  22 صفحه - 4000 تومان
  رژیم حقوقی دریا و دیوان بین المللی
  29 صفحه - 6000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 15000 تومان
  حقوق بین المللی هوایی
  19 صفحه - 5000 تومان
  حقوق حل و فصل اختلافات بین المللی
  13 صفحه - 3000 تومان
  جایگاه ورزش در ایران مصر چین رم باستان
  19 صفحه - 2000 تومان
  جایگاه ورزش در ایران باستان
  5 صفحه - 1500 تومان
  تعیین و ارتقاء جایگاه ورزش همگانی در ایران
  15 صفحه - 1500 تومان
  تعیین و ارتقاء جایگاه ورزش همگانی در ایران
  24 صفحه - 2500 تومان
  تعیین و ارتقاء جایگاه ورزش همگانی در ایران
  29 صفحه - 3500 تومان
  جایگاه ایران در خاور میانه در 10 سال گذشته
  20 صفحه - 2500 تومان
  جایگاه ایران در خاور میانه در 10 سال گذشته
  26 صفحه - 3000 تومان
  جایگاه سینما در ارتباط با سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران
  9 صفحه - 2000 تومان
  سینمای جهان - ایران و جایگاه سینما در ارتباط با اقتصاد و سیاست
  18 صفحه - 3000 تومان
  بررسی جایگاه و عملکرد بازاریابی در ایران - روش تحقیق
  86 صفحه - 18000 تومان
  بررسی جایگاه صنعت موسیقی در ایران
  17 صفحه - 3000 تومان
  جایگاه عرف در حقوق بين الملل
  10 صفحه - 2000 تومان
  جایگاه رفاه اجتماعی در حقوق اسلام -روش تحقیق
  50 صفحه - 10000 تومان
  جایگاه رفاه اجتماعی در حقوق اسلام -روش تحقیق
  50 صفحه - 7000 تومان
  خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
  15 صفحه - 2000 تومان
  ایران و حق شرط در معاهدات بین المللی
  40 صفحه - 6000 تومان
  دعوای بین المللی ایران و عراق
  14 صفحه - 2000 تومان
  دعوای بین المللی ایران و عراق
  21 صفحه - 2500 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  32 صفحه - 4000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  31 صفحه - 6000 تومان
  آشنایی با فوتبال و فوتبال ایران به همراه آمار مسابقات و حضور در مسابقات بین المللی.docx
  40 صفحه - 3500 تومان
  بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
  31 صفحه - 5000 تومان
  روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
  19 صفحه - 3000 تومان
  سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
  21 صفحه - 3500 تومان
  روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
  16 صفحه - 2500 تومان
  پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
  42 صفحه - 8000 تومان
  فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
  55 صفحه - 10000 تومان
  فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
  55 صفحه - 5000 تومان
  حقوق اساسی ایران و آلمان
  76 صفحه - 5000 تومان
  حقوق بشر در ایران
  14 صفحه - 1500 تومان
  بررسی مشکلات و موانع حقوقی زنان در جامعه ایران
  23 صفحه - 3500 تومان
  حقوق زنان در ایران
  32 صفحه - 3500 تومان
  حقوق هسته ای ایران و چالشهای آن
  15 صفحه - 2000 تومان
  حقوق هسته ایران و چالشهای آن
  15 صفحه - 2000 تومان
  حقوق زنان در ایران
  16 صفحه - 2000 تومان
  پروژه- طرح تکمیل سیستم برقراری حقوق بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران
  36 صفحه - 5000 تومان
  نمایندگی مدنی در حقوق ایران
  22 صفحه - 3000 تومان
  حمایت از محجورین در حقوق ایران
  26 صفحه - 8000 تومان
  ماهیت حقوقی مسئولیت تضامنی در قوانین و مقررات ایران
  65 صفحه - 15000 تومان
  ماهیت حقوقی مسئولیت تضامنی در قوانین و مقررات ایران
  64 صفحه - 12000 تومان
  بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
  46 صفحه - 8000 تومان
  حمایت از محجورین در حقوق ایران
  43 صفحه - 8000 تومان
  بررسی حقوق رسانه ها در ایران
  30 صفحه - 5000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی حق کسب و پیشه و سرقفلی در حقوق ایران
  35 صفحه - 6000 تومان
  بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
  47 صفحه - 8000 تومان
  تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه
  28 صفحه - 6000 تومان
  جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
  5 صفحه - 1500 تومان
  حقوق شهروندی در حقوق اسلامی ایران
  17 صفحه - 6000 تومان
  جرم آدم ربایی در حقوق ایران
  19 صفحه - 5000 تومان
  جرم آدم ربایی در حقوق ایران
  19 صفحه - 4000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 10000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 10000 تومان
  مجازاتهای سالب حیات در ایران قصاص ، اعدام و قتل تحقیق حقوقی
  23 صفحه - 4000 تومان
  بررسی ارث زن و مرد در فقه وحقوق ایران
  42 صفحه - 8000 تومان
  حقوق کار در ایران
  15 صفحه - 1500 تومان
  مدیریت مالی بین المللی
  42 صفحه - 4500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
  3 صفحه - 3000 تومان
  تنوع قرار دادهای بین المللی در صنعت نفت
  44 صفحه - 4000 تومان
  تالاب بین المللی امیر کلایه
  18 صفحه - 2500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
  2 صفحه - 2000 تومان
  حسابداری بین المللی (پاور پوینت)
  50 صفحه - 6000 تومان
  حسابداری بین المللی فایل بصورت پاورپوینت
  50 صفحه - 5500 تومان
  نظریه بازی ها، شبیه سازی، و چانه زنی در روابط بین المللی
  21 صفحه - 3000 تومان
  معرفی داور بین المللی فوتبال کولینا
  6 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 15600 تومان
  آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی زمینه های شکل گیری ساختار و اهداف
  14 صفحه - 2000 تومان
  بازار یابی بین المللی
  31 صفحه - 3500 تومان
  ICSID مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری
  7 صفحه - 2000 تومان
  بحران انرژی نفت و تشکیل آژانس های بین المللی انرژی
  21 صفحه - 3000 تومان
  قاچاق بین المللی مواد مخدر
  33 صفحه - 2500 تومان
  دادرسی کیفری دادگاه بین المللی کیفری
  47 صفحه - 5000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش جهت گیری بین¬المللی تیم مدیریت ارشد در تصمیم گیری استراتژیک بین¬المللی
  9 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20
  16 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23
  14 صفحه - 14000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
  30 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22
  10 صفحه - 10000 تومان
  بانکداری بین المللی
  14 صفحه - 2500 تومان
  نگاهی به تحولات قیمت نفت خام، طلا و ارز در بازار های بین المللی
  15 صفحه - 3000 تومان
  مدیریت قراردادهای بین المللی
  15 صفحه - 4000 تومان
  خدمات تلفن بین المللی اینترنتی VOIP
  40 صفحه - 8000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
  12 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18
  7 صفحه - 7000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45
  25 صفحه - 20000 تومان
  انواع قرار دادهای بین المللی
  18 صفحه - 2500 تومان
  سازش و کارایی آن در اختلا فات بین المللی
  12 صفحه - 2500 تومان
  اقتصاد بین المللی
  18 صفحه - 3000 تومان
  ایستگاه فضایی بین المللی
  2 صفحه - 1000 تومان
  ایستگاه فضایی بین المللی
  2 صفحه - 1000 تومان
  حقوق بین الملل
  18 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  40 صفحه - 20000 تومان
  حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
  12 صفحه - 2000 تومان
  اهمیت و ضرورت حقوق بین الملل
  11 صفحه - 2000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 8000 تومان
  مقایسه بین قبض و تسلیم از نظر حقوقی
  16 صفحه - 5000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 6000 تومان
  مقایسه بین قبض و تسلیم از نظر حقوقی
  16 صفحه - 3500 تومان
  حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
  22 صفحه - 4000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
  44 صفحه - 7000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین الملل
  11 صفحه - 2000 تومان
  نظام حقوقی آبراههای بیم المللی خاورمیانه - روش تحقیق
  43 صفحه - 8000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  xسفارش ترجمه
  xمشاوره پایان نامه
  xسفارش تایپ سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان
  Tel : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2018 - 2007