موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

بهره وری سبز

عنوان سفارش :
بهره وری سبز
تعداد صفحه :
15
قیمت :
6000 تومان

مفهوم بهره وری سبز

مفهوم بهره وری سبز در سال 1994 بوسیله «سازمان بهره وری آسیا» معرفی گردید «بهره وری سبز» استراتژی ‏انتخاب شده ای برای توسعه پایدار محیطی است و هدف اصلی آن افزایش بهره وری و توسعه اقتصادی اجتماعی ‏است; به نحوی که موجب حفاظت و ایمنی محیطی گردد ‏ بهره وری سبز از ابزارهای مختلف فنون و فناوریهای مدیریت محیط زیست استفاده می کند تا موجب کاهش ‏تاثیر فعالیت سازمانها کالاها و خدمات آنها بر محیط زیست شود بهره وری سبز در تمام بخشهای خدماتی ‏کشاورزی صنعتی و تولیدی قابل بکارگیری است 19 کشور آسیایی عضو این سازمان متدولوژی بهره وری سبز را ‏در شرکتهای مختلف (کوچک و بزرگ) بکار گرفته اند مزایای بهره وری سبز در افزایش بهره وری و افزایش ‏حفاظت محیط زیست و به عبارتی رویکری با ترکیب این مفهوم با یکدیگر می باشد ‏ در ایران تا کنون در سازمانهای خدماتی موضوع بهره وری سبز مطرخ نشده است بکارگیری مراحل اجرایی ‏در این خصوص مستلزم یک بررسی اولیه و تبیین یک متدولوژی مناسب و بدنبال آن تبیین یک مدل مناسب برای ‏اجراست ‏ آنچه در این مدل مد نظر قرار می گیرد بررسی تحلیلی مولفه های بهره وری سبز می باشد; که درواقع تشکیل ‏دهنده اجزای اصلی این مدل است این مولفه ها می تواند در یک تحلیل سیستمی مولفه های مربوط به تصمیمات ‏منابع و برنامه ریزیها و فرآیند های اجرایی که بکارگیری مناسب منابع را شامل می شود و اطلاعات مربوط به ‏خروجی سیستم که در واقع ارائه خدمات یا فرآورده (کالا یا خدمات) یک سازمان است را شامل شود

بهره وری سبز ، به کارگیری تکنولوژی های مناسب و تکنیک های مدیریتی صحیح در راستای تولید کالاها و خدمات سازگار با محیط زیست و در جهت افزایش بهره وری و سوددهی است. در همین راستا بهره وری سبز از دو اصل بهره وری و محیط زیست حاصل شده است. اصل پاسخگویی زیست محیطی مسئولیت پذیری را ایجاد نموده است تا مسئولیت اصلاح خسارات وارده زیست محیطی بر گردن آلوده کننده باشد.

پاسخگویی ، اصل راهنمایی است که به مسئولیت پذیری در قبال اقداماتی که در جهت توسعه صورت می گیرند ، تاکید دارد. این اصل نیاز کسب و کار را به پاسخگو بودن در مقابل ذی نفعان مختلف ، مقرر می دارد. واحدهای کاری به واسطه قانون ، در مقابل قانون گذاران پاسخگو هستند. با این وجود ، سایر ذی نفعان چون عرضه کنندگان ، مشتریان ، مصرف کنندگان و عموم مردم ، به طور فزآینده خواهان پاسخگویی در مقابل اقدامات و تاثیراتی هستند که فعالیت های واحد کاری به جای می گذارد.

اصل پاسخگویی در قبال محیط زیست و جامعه از یک سو از سازمان آلوده کننده می خواهد که نسبت به آلودگی ایجاد شده احساس مسئولیت کند و همچنین جلوگیری از منشا آلودگی را با رویکرد آینده گرا مورد حمایت قرار می دهد.

این روش ، نوعا در موقعیت هایی قابلیت به کارگیری دارد ، که تاثیر یک واقعه ، طولانی مدت و غیر قابل برگشت است. پیشگیری از آلودگی ، تولید پاک تر و کاهش منابع ورودی سازمان ، اصل دیگر بهره وری سبز ، اصل بهره وری و سوددهی است. در این اصل ، منافع در شرایط رقابت پذیر و مورد نظر است. همگی براساس اصل حفاظت از محیط زیست بنا شده اند.

در رویکرد بهره وری سبز ، سوددهی پایه و اساس هر کسب و کاری است ، اما سوددهی از طریق صرفه جویی در مواد اولیه مورد تاکید قرار می گیرد. این امر با تمرین اثربخشی منابع ، بهره وری ، کیفیت و فروش ، ارتقاء یافته و محقق می گردد .

بهره وري سبز (Green Productivity) (GP) اهمیت این اصل را تصدیق می کند که فعالیت های اقتصادی به هر شکلی که باشند ، بایستی پایدار و سود ده باشند. منافع رقابتی که خواهان جایگاهی در بازار و حفظ آن است جز الزامات کسب و کار است. اما این اصل ، رقابت در قیمت گذاری ، کیفیت و دوستی با محیط زیست را مورد حمایت قرار می دهد.

بهره وری سبز همبستگی و یکپارچگی ارتقای بهره وری با رویکرد محیط زیست را با ایجاد فرصت های شغلی جدیدی خلق خواهند نمود تا منافع رقابتی را در بازاری که تمرکز آن بر کیفیت است ، تامین می کند. مدیریت در دو سطح دارای اهمیت است. یکی تعهد مدیریت ارشد است زیرا اوست که برای سازمان ، اولویتها را مشخص می کند ، منابع را اختصاص می دهد و کارکنان را دارای انگیزه و تشویق می کند. پیش شرط آن که GP با موفقیت در کسب و کار پذیرفته شود ، تعهد مدیریت ارشد نسبت به پذیرش این رویکرد سبز است. سطح دوم ، مشارکت کارکنان از اعمال GP است. بدون مشارکت و تعهد کارکنان صنف ، اجرای موثر GP ممکن نخواهد بود.

هدف GP تضمین حفاظت از محیط زیست و در عین حال ، سودده نمودن کسب و کار است. نه حفظ محیط زیست توسعه هیچ یک ، نمی توانند به قیمت از دست دادن دیگری محقق گردند.

GP تصدیق می کند که محیط زیست و توسعه ، دو روی یک سکه اند. با بسط این شناخت ، مفهوم GP نشان می دهد که برای آن که هر استراتژی توسعه ای پایدار باشد ، نیاز به تمرکز بر کیفیت ، سوددهی و محیط زیست – که تمرکز سه گانه GP خوانده می شود – وجود دارد.

کیفیت به کمک صدای مشتری ، هم در مورد کالاها و هم در مورد خدمات القا می شود. محیط بر روی تضمین کیفیت از طریق افزایش مصرف مواد جدیدتر و ایمن تر ، افزایش فرآیند گرایی و اثربخشی تولید و بهبود شرایط کاری ، شکل می گیرد.

هدف محیط همچنین این است که عملکرد و ارزش بیشتری را از طریق مصرف کمتر منابع شامل انرژی و ایجاد ضایعات کمتر ، در اختیار مصرف کننده گذارد. خصوصا فعالیتها و به استفاده موثرتر و دائمی تر مواد و انرژی منجر می گردد. (بازده بیشتر با ورودی کمتر)

این امر ، هم در مورد محیط زیست و هم در مورد کسب و کار ، منطقی به نظر می رسد. چون منابع طبیعی حفاظت شده اند و به موجب آن ، تخریب محیط زیست کاهش می یابد. کاهش تعداد مواد و انرژی مورد استفاده برای تولید کالاها و خدمات یا عرضه آنها ، می تواند مستقیما از هزینه کسب و کار کاسته و به موجب آن سوددهی تضمین می گردد. صرفه جویی ها ممکن است ناشی از تولید کمتر ، بنابراین ، GP در جهت دستیابی به سطح بهره وری بالاتر برای برآوردن نیازهای جامعه و حفاظت و توسعه محیط زیست ، هم در منطقه و هم در جهان با تمرکز بر کیفیت ، محیط و بهره وری تلاش می کند. هزینه های زباله کمتر و یا تعهدات زیست محیطی بالقوه باشد.

شیوه بهره‏وری سبز

برخلاف بیشتر روش‏های شناخته‏شده،بنگاه‏ها برای بهبود امور،از طریق بهره‏وری سبز،فقط به موضوعات محیطی توجه‏ نمی‏کنند،بلکه به روش‏های مرتبط با بهره‏وری نیز توجه دارند، اما بهره‏وری سبز در صورتی تحقق می‏یابد که بنگاه‏ها به وسیله‏ کاهش هزینه‏های حفاظت،از طریق کاهش منابع،کاهش ضایعات، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و ارائه محصولات پاک‏تر،بهبود بهره‏وری را تجربه کنند.بااین‏وجود،شرکت‏ها می‏توانند به بهره‏وری‏ بیشتری دست یابند در حالی‏که از محیطی حفاظت می‏کنند که‏ توسعه پایدار را فراهم کرده است.بهره‏وری سبز راهبردی است‏ جهت افزایش همزمان بهبوده بهره‏وری و عملکرد محیط زیست برای‏ تمامی جنبه‏های توسعه اقتصادی،اجتماعی.این راهبرد از طریق‏ به کارگیری روش‏های مناسب،فناوری و سیستم‏های مدیریت در جهت تولید کالا و خدمات سازگار با محیط زیست اجرا می‏شود.

تحقیقهای مشابه
بهره وری - بهره وری کارکنان در سازمان
25 صفحه - 7500 تومان
چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
12 صفحه - 4500 تومان
مدیریت - چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
14 صفحه - 4500 تومان
بهینه سازی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بهره وری بیشتر از منابع موجود
17 صفحه - 6000 تومان
تاثیر استرس بر بهره وری نیروی انسانی
16 صفحه - 6000 تومان
تاثیر عوامل ساختاری سازمان بر بهره وری نیروی انسانی
9 صفحه - 4500 تومان
وظیفه بهره وری در مدیریت
6 صفحه - 4500 تومان
بهره وری چیست و در سازمان چگونه باید به بهره وری رسید
13 صفحه - 9000 تومان
رضایت شغلی و بهره وری آن در سازمان فرهنگی
17 صفحه - 9000 تومان
ایمنی و بهره وری در کارگران
16 صفحه - 9000 تومان
کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان
25 صفحه - 105000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
3 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فاکتور کل بهره وری در صنعت ارتباطات از راه دور اگاندا 14
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط با OCB و بهره وری فروش 17
15 صفحه - 45000 تومان
عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
16 صفحه - 7500 تومان
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی
16 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین بهره وری ورودی انرژی برای تولید ذرت علوفه ای: یک رویکرد اقتصادسنجی
9 صفحه - 27000 تومان
بهره وری چیست و در سازمان چگونه می توان به بهره وری رسید؟
14 صفحه - 6000 تومان
بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
14 صفحه - 6000 تومان
عوامل موثربرافزایش بهره وری بانک پارسیان روش تحقیق
12 صفحه - 4500 تومان
نقش نظارت بر بهره وری نیروی انسانی
24 صفحه - 7500 تومان
بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
12 صفحه - 6000 تومان
عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
72 صفحه - 30000 تومان
عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
14 صفحه - 4500 تومان
مطالعه اثر گذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزایش بهره وری کارکنان در کارخانه مسینان همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
132 صفحه - 60000 تومان
پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری (Wayhe H. Bovey & Andrew Hede) (وین. بووی و اندرو هد)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه برنامه های بهبود بهره وری (R. Murugesh et all) (موروگش و همکاران)
3 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007