موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

راههای تامین مالی در شهر داری ها مطالعه موردی شهرداری رشت پروژه

عنوان سفارش :
راههای تامین مالی در شهر داری ها مطالعه موردی شهرداری رشت پروژه
تعداد صفحه :
62
قیمت :
15000 تومان
فهرست مطالب
 • فصل اول
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • ضرورت و اهمیت تحقیق (تامین مالی در شهرداری ها)
 • هدف تحقیق
 • فصل دوم
 • ادبیات تحقیق
 • پیشینه تامین مالی در شهر داری ها
 • فصل سوم
 • مواد و روش تحقیق
 • شهر پژوهی و شناخت منطقه مورد مطالعه
 • مدل تجزیه و تحلیل SWOT
 • عوامل درونی
 • نقاط ضعف
 • نقاط قوت
 • عوامل بیرونی
 • فرصت
 • تهدید
 • فصل چهارم
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • بررسی روند منابع درآمدی شهرداری رشت

  بررسی ریز کد های درآمدی شهرداری رشت

 • عوارض وصولی توسط سایر مؤسسات:
 • عوارض بر ساختمان ها و اراضی:
 • عوارض بر حمل و نقل و ارتباطات :
 • عوارض بر پروانه های کسب و فروش:
 • درآمد های ناشی از عوارض اختصاصی

 • سهمیه از عوارض وصولی متمرکز:
 • بهاء خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی شهرداری

 • درآمد های ناشی از بهاء خدمات شهرداری
 • درآمد های حاصله از وجوه و اموال شهرداری

 • درآمد های حاصل از وجوه شهرداری:
 • درآمد های حاصل از اموال شهرداری:
 • کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی:

  اعانات و هدایا و دارایی ها

  ساير منابع تامين)فروش اموال شهرداري(:

 • هزينه هاي شهرداري رشت
 • علل افزايش هزينه هاي شهرداري

 • علل كاهش درآمد هاي شهرداري
 • فصل پنجم
 • نتیجه گیری
 • ارائه پیشنهاد ها
 • منابع و مأخذ
 • مقدمه
 • وظایف شهرداریها ، روز به روز گسترده‌تر می‌شود و شهرداری‌ها به عنوان نهادهای مدنی، محلی، عمومی و غیرانتفاعی وظایف بیشتری را بر عهده می‌گیرند و وظایفی که بر دوش دولت‌ها قرار گرفته به این نهادهای محلی واگذار می‌شود. امروز دیگر به شهرداری به عنوان پیمان‌کاری بزرگ که باید برخی از فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شهر را انجام دهد، نگریسته نمی‌شود. بلکه شهرداری موسسه‌ای مدنی و برخواسته از مردم است که وظیفه فعالیت به سمت توسعه پایدار شهری و توسعه انسانی را بر عهده دارد. به همین دلیل است که شهرداری‌ها باید در کنار فعالیت‌های سنتی و مرسوم خود به فعالیت‌های فرهنگی، بهزیستی و زیست محیطی بپردازد.وظیفه شهرداری‌ها در کشورهای در حال توسعه تا حدودی متفاوت است. شهرداری‌های این کشور‌ها کوشیده‌اند تا با افزایش گسترده وظایف خود نقش بیشتری بر عهده بگیرند و به عنوان موسسه‌های محلی مستقل از دولت مطرح شوند.

 • بیان مسئله
 • شهرداري ها سازمانهاي محلي و منتخب مردم هستند و مي بايد در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه، شهر را اداره نمايند. رشد و گسترش روزافزون شهرنشيني، وظايف شهرداري ها را از جنبه هاي كمي و كيفي دچار تحول اساسي نموده كه اين تحول نياز مالي شهرداري ها را افزايش داده است، لذا شهرداري ها در پي يافتن راهكارهايي اساسي جهت افزايش درآمد و تأمين هزينه ها مي باشند

 • ضرورت و اهمیت تحقیق (تامین مالی در شهرداری ها)
 • با توجه به ضرورت مداخله شهرداريها در تولید کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان و همچنین رشد مخارج، بدیهی است که بلافاصله مسأله چگونگی تأمین منابع مالی به منظور ارائه این خدمات مطرح می گردد؛ چرا که هزین هها با رشد شهرنشینی بطور قطع افزایش می یابد اما اینکه درآمدها هم به همان اندازه رشد خواهد یافت، چندان روشن نیست. در چنین شرایطی مداخله در نحوه تخصیص و بهین هسازي استفاده از امکانات شهري بدون دسترسی به منابع کافی توسط شهرداري ها امکان پذیر نیست.

 • هدف تحقیق
 • وظایف شهرداریهای جهان، روز به روز گسترده‌تر می‌شود و شهرداری‌ها به عنوان نهادهای مدنی، محلی، عمومی و غیرانتفاعی وظایف بیشتری را بر عهده می‌گیرند و وظایفی که بر دوش دولت‌ها قرار گرفته به این نهادهای محلی واگذار می‌شود.

  امروز دیگر در دنیا به شهرداری به عنوان پیمان‌کاری بزرگ که باید برخی از فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شهر را انجام دهد، نگریسته نمی‌شود. بلکه شهرداری موسسه‌ای مدنی و برخواسته از مردم است که وظیفه فعالیت به سمت توسعه پایدار شهری و توسعه انسانی را بر عهده دارد. به همین دلیل است که شهرداری‌ها باید در کنار فعالیت‌های سنتی و مرسوم خود به فعالیت‌های فرهنگی، بهزیستی و زیست محیطی بپردازد.

  تعاریف اصطلاحات
 • تامین مالی:
 • تامين مالي يا فاينانس ، يعني تهيه منابع مالي و وجوه براي ادامه فعاليت شركت و ايجاد و راه اندازي طرح هاي توسعه و درآمدزاي اين واحدهاي اقتصادي .تامين مالي عمدتا از طريق انتشار سهام ، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت مي گيرد.

 • ابزارهاي ويژه تامين مالي:
 • الف- سهام عادي ب- سهام ممتاز ج- اوراق قرضه د- اوراق مشاركت ه- اوراق بهادار قابل تبديل اوراق مشاركت يا اوراق قرضه

 • شهرداری:
 • شهرداري موسسه مستقل و عمومي است كه به منظور اداره امور محلي از قبيل عمران، آبادي،بهداشت شهر و تأمين رفاه و آسايش اهالي شهر و بعنوان زيستگاهي مطلوب براي شهروندان تأسيس شده است و مردم در اداره اين امور مستقيما شركت و دخالت دارند.شهرداري داراي شخصيت حقوقي، استقلال مالي و اداري است و از خود داراي اموال، بودجه،درآمد، حقوق، تكاليف مخصوص و متمايز از دولت است.

 • مدیریت شهری :
 • مدیریت شهری به زبان ساده تمامی مراحل پیاده سازی مدیریت در کالبد و اجتماع شهر است. شهر به عنوان پیچیده ترین مصنوع بشر نیازمند به مدیریتی با دارا بودن طیفی از ادراک از این پیچیدگی‌ها است.ترکیب مدیریت و شهر مفهوم سازماندهی امور مربوط به برنامه ریزی، سازمان دهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل در محدوده شهر را تداعی می‌نماید.

 • شهر رشت:
 • شهر رشت یکی از کلان‌شهرهای ایران و مركز استان گیلان می باشد، همچنین بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر شمال ایران در بین سه استان حاشیه‌ای دریای خزر (مازندران، گیلان، گلستان) محسوب می‌شود.

  تحقیقهای مشابه
  راههای تامین مالی در شهر داری ها مطالعه موردی شهرداری رشت پروژه
  62 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
  15 صفحه - 45000 تومان
  بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
  59 صفحه - 30000 تومان
  برآورد توان مالی خانوارهای شهری در تامین مسکن
  96 صفحه - 21000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
  65 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی محاسبه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی
  105 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی محاسبه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی
  105 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
  102 صفحه - 45000 تومان
  رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
  25 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تمرکز بر جریان مالی زنجیره های تامین : یک بررسی تجربی از مدیریت زنجیره ی تامین مالی
  17 صفحه - 51000 تومان
  نقش ابزارهای جدید مالی برای تامین مالی و آثار آن بر مدیریت سازمانها
  21 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه روش های تامین مالی (Arnold L.Redman et all) (آرنولد. ردمن و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی به عنوان اعضای جامعه (Martin Fraering & Michael S.Minor) (مارتین فرارینگ و میچال. مینور)
  2 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در بحران های مالی- یک رویکرد بررسی موردی چندگانه
  15 صفحه - 45000 تومان
  مسئولیت شهرداری نسبت به تامین معابر عمومی
  8 صفحه - 7500 تومان
  پروژه بررسی سیستم مالی - حقوقی و دستمزد در شهرداری رشت
  47 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
  65 صفحه - 36000 تومان
  بودجه مالی شهرداری صومعه سرا
  68 صفحه - 30000 تومان
  پروژه حسابداری- پروژه مالی با عنوان بانکداری اسلامی
  62 صفحه - 27000 تومان
  lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
  80 صفحه - 45000 تومان
  طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
  32 صفحه - 15000 تومان
  امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
  81 صفحه - 21000 تومان
  lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
  50 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
  79 صفحه - 45000 تومان
  اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
  76 صفحه - 36000 تومان
  حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهایش - پروژه مالی
  33 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
  75 صفحه - 45000 تومان
  بازاریابی گردشگری مطالعه موردی شهر شیراز
  38 صفحه - 10500 تومان
  طرح ساماندهی بهینه رودخانه زرجوب شهر رشت با تاکید بر پتانسیل های اکولوژیکی
  9 صفحه - 6000 تومان
  ارزیابی فضای عمومی شهر رشت و طراحی شهری برای معلولین
  13 صفحه - 6000 تومان
  پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
  189 صفحه - 66000 تومان
  پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
  75 صفحه - 45000 تومان
  کارآموزی شهرداری رشت بخش امور فرهنگی
  18 صفحه - 15000 تومان
  حسابداری در شهرداری رشت بررسی و طراحی سیستم انبارداری
  62 صفحه - 18000 تومان
  کاراموزی در شهرداری پروژه پایان کار نقشه برداری و خط پروژه
  20 صفحه - 18000 تومان
  بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
  57 صفحه - 45000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 45000 تومان
  بررسی حقوق و دستمزد در شرکت آب و منطقه ای رشت پروژه مالی
  73 صفحه - 21000 تومان
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  39 صفحه - 18000 تومان
  بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  122 صفحه - 54000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007