موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

عوامل موثربرافزایش بهره وری بانک پارسیان روش تحقیق

عنوان سفارش :
عوامل موثربرافزایش بهره وری بانک پارسیان روش تحقیق
تعداد صفحه :
12
قیمت :
1500 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • روش تحقیق
 • مباحث نظری
 • بهره وري چيست؟

  اهميت بهره وري

  عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وري در بانک پارسیان

 • شناخت و توجيه شغل
 • حمايت سازماني
 • بازخورد عملكرد
 • مشاركت
 • بهره وري نيروي انساني

  عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي كار بانک پارسیان

  عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي انساني بانک پارسیان

  تأثير حقوق و دستمزد بر بهر ه وري

 • مشاركت و بهر ه وري
 • مديريت مشاركتي
 • مدل مفهومي پژوهش
 • نتیجه گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • در دنیای امروز بهره‌وری به عنوان معیار بهبود عملکرد واحدهای اقـتصادی‌ هـم‌ در سطح مؤسسات تولیدی و خدماتی و هم در سطح بخش‌های مختلف اقتصادی و هم در کل اقتصاد، مورد توجه خاص می‌باشد.بهره‌وری به معنای استفاده مطلوب و مؤثر از‌ مجموعه‌ امکانات،‌ ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها، سرمایه‌ها، نیروها و فرصت‌هاست.برخلاف‌ مـعیار‌ سـود که تحت‌تأثیر قیمت‌های کالاها و خدمات قرار دارد و به‌طور صحیح و کامل نمی‌تواند بهبودی کارآمد یک واحد تولیدی و خدماتی‌ را‌ بازگو کند، شاخص بهره‌وری به دور از نوسانات‌ قیمت‌ در بازار، قدرت انعکاس میزان موفقیت بـنگاه‌ها را دارد.بـهبود بـهره‌وری تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر بسیاری از پدیده‌های اقـتصادی و اجـتماعی‌ مـانند‌ رشد‌ سریع اقتصادی، ارتقای سطح زندگی، بهبود در موازنه پرداخت‌ها، رقابت‌ در عرصه بین‌المللی، مهار تورم، سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌گذارد.میزان بهره‌وری بانک‌ها در‌ نظام‌ بانکداری‌ یکی از مسائل مهم مـی‌باشد.برخلاف ایـنکه مؤسسات یاد شده در یک فضای محدود شده اقتصادی فعالیت می‌کنند‌ و از آزادی عمل لازم برای اعمال مـدیریت بـر مـنابع خود بهره‌مند نیستند،‌ شواهد‌ نشان‌ می‌دهد که با وجود همه مشکلات این بانک‌ها تـلاش مـی‌کنند به منظور افزایش عملکرد خود‌ و انطباق‌ با شرایط خاص حاکم، سیاست‌های متفاوتی را بـه اجـرا درآورنـد.تغییر در ترکیب‌ عقود‌ مورد استفاده در بانک، تجدیدنظر در روش‌های اجرایی، تفویض اختیار به مدیران شعب، تـوسعه شـعبه‌های روستایی‌ و شهری، افزایش گستره خدمات بانکی، بهره‌گیری از امکانات الکترونیکی، همگی نمونه‌هایی از‌ این‌ تـلاش‌ها مـی‌باشند.درواقع بـانک‌ها با تغییر در مقیاس‌ تولید‌ و تنوع آن افزایش بهره‌وری را مورد هدف‌ قرار‌ داده‌اند.

 • بیان مسئله
 • افزايش و رشد بهر ه وري يكي از اساسي ترين راه هاي دستيابي به توليد بيشتر و به دنبال آن تأمين رفاه و بهزيستي افراد در جوامع است، شناخت عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري از آرمانهاي اصلي محققان و پژوهشگران در اين زمينه بوده و هست (اعتمادی،1389،6). در مورد بهر ه وري نيروي انساني، اهميت آن در بهر ه وري سازمان ها، عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وري اين منبع و موانع بهر ه وري كاركنان، كتاب ها و مقاله هاي زيادي نوشته شده و در سخنراني ها و سمينارهاي مختلف نيز به اين مهم پرداخته شده است. . پس از ظهور مكتب روابط انساني، عوامل انگيزشي غيرمادي نيز به مجموعه عوامل مؤثر بر بهر ه وري افزوده شد و به مديران توصيه شد كه به نيازهاي غيرمالي كاركنانشان نيز توجه كرده و از طريق ارضاء اين نيازها كاركناني كاراتر داشته باشند. باوجود آنكه نظريه اقتضاء در مديريت، يك عامل خاص يا يك گروهي از عوامل مشخص را عامل بهبود دهنده بهره وري نمي داند، اما ضمن تأكيد بر تنوع و تعدد نيازهاي انسان معتقد است را ههاي مختلفي نيز براي ارتقاي بهره وري وجود دارد كه بايد حسب مقتضيات هر سازمان آ ن ها را شناخت و به كار بست 7راهكارهاي افزايش بهر ه وري مستلزم شناخت كافي وضعيت موجود و فرهنگ كاري شركت ها است.باتوجه به تفاو تهاي مهم در فرهنگ كاري شركتها و وضعيت موجود آن ها مي توان گفت راهكارهاي افزايش بهره وري نيز در آن ها متفاوت خواهدبود .ازراهكارهاي افزايش بهره وري مي توان به تأمين نيازهاي اساسي كاركنان، مشاركت كاركنان در تصميم گيري، سبك رهبري مشاركتي مدير، فعاليتهاي گروهي كاركنان در محيط كار، پرداخت مزاياي جانبي به كاركنان و سيستم مناسب ارزشيابي در محيط كار اشاره كرد. درجه تأثير هر يك از اين راهكارها در افزايش بهر ه وري به وضعيت موجود شركت در آن زمينه وضرورت پرداختن به هريك از اين موارد بستگي دارد، كه بايد به شكل ماهرانه ايشناسايي و اولوي تبندي شده و برآن اساس اقدام شود . در اين پژوهش به بررسي سه عامل از عوامل ياد شده در بهره وری بانک پارسیان مي پردازيم.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • هره وري همواره معلول يك دسته متغيرها ي مداخله گر است كه روشنايي آن را كدر مي كنند. عواملي چون پايين بودن سطح كيفي انجام امور، ناكارآمد بودن ساختار، ضعف نظام هاي مديريتي، فقدان شايسته سالاري در مديريت، فقدان بسترهاي فرهنگي مناسب براي اجراي طر حهاي مرتبط با بهر ه وري، نارضايتي شغلي كاركنان، فقدان ثبات شغلي مديران و كاركنان، فقدان اعتماد ميان مديران و كاركنان، كمبود آموز ش هاي مناسب و به روز در زمينه نظام بهر ه وري، نداشتن چشم انداز دوربرد در مديريت، روشن نبودن مأموريت هاي سازمان، كمبود اخلاقيات كاري در كاركنان، كمرنگ شدن نظام مشاركت كاركنان در درون سازمان، كيفي نبودن نظام مديريت و دلايل ديگر، بهره وري را به صورت متغيري پيچيده درآورده است.

 • پیشینه تحقیق
 • ليلا قاسمي در پژوهشي با عنوان "شناخت عوامل مديريتي مؤثر بر بهر ه وري نيروي انساني از نظر مديران ارشد و مياني بخش صنعت آذربايجا ن شرقي " چهار عامل برنامه ريزي كنترل، رهبري و سازماندهي را عنوان نموده است . كيوان فاراب در پژوهشي با عنوان "شناسايي عوامل بازدارنده فرهنگي بر بهره وري در شركت پست جمهوري اسلامي ايران" نه عامل فرهنگي بازدارنده بر بهر ه وري شركت پست را شناسايي كرده است . یاسری(1374)که با استفاده از‌ برخی‌ از مـعیارهای سـودآوری، بهره‌وری نیروی انسانی و کفایت سرمایه بانک‌های تجاری ایران را‌ در‌ سال 1374 مورد ارزیابی قرار‌ داده‌ است.نتایج‌ این مـطالعه بـازگو‌ کننده‌ وجود فاصله زیاد بین‌ بانک‌های‌ تجاری ایران و استانداردهای بین‌المللی است.

 • روش تحقیق
 • ..........
 • مباحث نظری
  1. بهره وري چيست؟

  بهره وري يعني افزايش دائمي و مستمر نسبت رياضي بين نتايج به دست آمده به منابع به كار رفته و مصرف شده. به بيان ساد ه تر، بهر ه وري يعني: تهيه كالاها و خدمتهاي بيشتر و بهتر با هزينه و قيمت تمام شده سابق با صرف همان مقدار منابع توليد يا تهيه همان مقدار كالاها و خدمت ها با هزينه و قيمت تمام شده كمتر و در واقع با صرف مقدار منابع توليدي كمتر.

   اهميت بهره وري

  انسان از ديرباز، در انديشه استفاده مفيد و كارا و ثمربخش از تواناييها، امكانات و منابع در دسترس خود بوده است. در عصر كنوني اين امر بيش از هر زمان ديگري مورد توجه جدي قرار گرفته است. محدوديت منابع در دسترس، افزايش جمعيت و رشد نيازها و خواسته هاي بشر باعث شده كه دست اندركاران عرصه اقتصاد، سياست و مديريت جامعه و سازما ن ها، افزايش بهره وري را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهند (طاهری،1388،4). در اقتصاد خرد نيز مي توان گفت، عمده ترين هدف يك شركت، هميشه كسب درآمد يا به بيان ديگر سودآوري است. سود يك شركت نيز تا حد زيادي به بهره وري آن در درازمدت بستگي دارد . سودآوري مبين وضعيت مالي شركت در زمان حال است و بهره وري، ترسي مكننده وضعيت شركت در آينده. يك شركت، تنها در صورتي مي تواند به سودآوري مستمر خود اميدوار باشد كه موضوع بهره وري را ناديده نينگارد (ابطحی،1380،9).

   حمايت سازماني

  منظور، حمايت يا كمكي است كه كاركنان بانک پارسیان براي انجام دادن موفقيت آميز كار به آن نياز دارند. بعضي از عوامل كمكي عبارتند از: بودجه كافي، تجهيزات و تسهيلاتي كه براي انجام دادن كار مناسب است.

   بازخورد عملكرد

  منظور از اين نوع بازخورد، ارايه غير رسمي عملكرد روزانه فرد به او و همچنين بازديدهاي رسمي دور ه اي است . يك فرآيند بازخورد مؤثر، كاركنان را در جريان چند و چون كارشان بر يك مبناي منظم قرار مي دهد.

   مشاركت

  مشاركت يك درگيري ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيتهاي گروهي است كه آنان را برمي انگيزد تا بانک را براي دستيابي به هد فهاي گروهي ياري دهند و در مسئوليت كار شريك شوند. در اين تعريف سه انديشه ي مهم نهفته است (طوسی،1380،17).

  تحقیقهای مشابه
  عوامل موثربرافزایش بهره وری بانک پارسیان روش تحقیق
  12 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
  3 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فاکتور کل بهره وری در صنعت ارتباطات از راه دور اگاندا 14
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روابط با OCB و بهره وری فروش 17
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین بهره وری ورودی انرژی برای تولید ذرت علوفه ای: یک رویکرد اقتصادسنجی
  9 صفحه - 27000 تومان
  تاثیر عوامل ساختاری سازمان بر بهره وری نیروی انسانی
  9 صفحه - 1500 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
  18 صفحه - 105000 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک (Erdener Kaynak & Talha D.Harcar) (اردنر کایناک و تالها. هرکار)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه عوامل اثرگذار بر اعتماد مشتریان به بانک (Amarjit S. Gill et all) (آمارجیت. جیل و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
  37 صفحه - 24000 تومان
  تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده – وراثت – مدرسه بر روی دانش آموزان تیزهوش بر اساس روش تحقیق
  22 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
  67 صفحه - 36000 تومان
  جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری - روش تحقیق
  52 صفحه - 30000 تومان
  بررسی عوامل موثر بر پدیده کودکان خیابانی روش تحقیق
  15 صفحه - 7500 تومان
  بررسی عوامل موثر در بهینه سازی دفع ذباله در استان گیلان روش تحقیق
  13 صفحه - 7500 تومان
  بررسی عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج در میان دانشجویان روش تحقیق
  20 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل مالی و اقتصادی مربوط به بنادر و کشتی economic and financial feasibility
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل عوامل تعیین کننده تقاضای بیمه عمر در کشورهای برگزیده آسیا و هند32
  58 صفحه - 78000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارائه مدلی برای تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رقابتی تمایز در صنعت کانی غیرفلزی
  22 صفحه - 66000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
  26 صفحه - 78000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شناسایی عوامل حیاتی در تولرانس خطای چندگانه مبتنی بر ایجاد نقطه مقابله برای سیستم توزیع شده 13
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تاثیرگذار بر مهارت های شنیداری 11
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمان و نتایج آن 11
  12 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازار بورس نایروبی: یک رگرسیون از عوامل موثر بر قیمت های سهام
  7 صفحه - 21000 تومان
  بهره وری - بهره وری کارکنان در سازمان
  25 صفحه - 7500 تومان
  چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
  12 صفحه - 1500 تومان
  مدیریت - چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
  14 صفحه - 1500 تومان
  بهینه سازی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بهره وری بیشتر از منابع موجود
  17 صفحه - 6000 تومان
  تاثیر استرس بر بهره وری نیروی انسانی
  16 صفحه - 6000 تومان
  وظیفه بهره وری در مدیریت
  6 صفحه - 1500 تومان
  بهره وری چیست و در سازمان چگونه باید به بهره وری رسید
  13 صفحه - 9000 تومان
  رضایت شغلی و بهره وری آن در سازمان فرهنگی
  17 صفحه - 9000 تومان
  ایمنی و بهره وری در کارگران
  16 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان
  25 صفحه - 105000 تومان
  عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
  16 صفحه - 7500 تومان
  بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی
  16 صفحه - 6000 تومان
  بهره وری چیست و در سازمان چگونه می توان به بهره وری رسید؟
  14 صفحه - 6000 تومان
  بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
  14 صفحه - 6000 تومان
  نقش نظارت بر بهره وری نیروی انسانی
  24 صفحه - 7500 تومان
  بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
  12 صفحه - 6000 تومان
  عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
  72 صفحه - 30000 تومان
  عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
  14 صفحه - 1500 تومان
  مطالعه اثر گذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزایش بهره وری کارکنان در کارخانه مسینان همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  132 صفحه - 60000 تومان
  پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری (Wayhe H. Bovey & Andrew Hede) (وین. بووی و اندرو هد)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه برنامه های بهبود بهره وری (R. Murugesh et all) (موروگش و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش و ارزيابي ضرر بهره وري (بازدهي) به علت بهداشت ضعيف 26
  8 صفحه - 24000 تومان
  crm پروژه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک بر اساس روش تحقیق
  76 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بانک جهانی 8
  15 صفحه - 58500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل بانک اطلاعات متنی، از طریق داده کاوی به منظور فعال سازی سریع فرایند بهبود - توسعه - محصول 30
  39 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ایجاد یک بانک شاخص برای اصلاح، خلاصه¬سازی و کامپیوتری نمودن علائم گزارش شده در مو
  17 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - عملکرد سرمایه ی فکری(سرمایه معنوی/آی سی) در بخش بانکداری ارزیابی بانک های خصوصی استرالیا (بانکهای به مالکیت استرالیایی ها) 18
  20 صفحه - 60000 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 60000 تومان
  متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
  9 صفحه - 6000 تومان
  درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
  38 صفحه - 18000 تومان
  اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
  46 صفحه - 10500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 24000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 21000 تومان
  وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  21 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 36000 تومان
  مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
  8 صفحه - 12000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 18000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 24000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 46800 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 175500 تومان
  بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
  22 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 57000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
  46 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 30000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
  11 صفحه - 33000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
  88 صفحه - 36000 تومان
  تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
  56 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
  9 صفحه - 27000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
  22 صفحه - 10500 تومان
  بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
  24 صفحه - 12000 تومان
  جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
  18 صفحه - 6000 تومان
  ضمان قهری روش تحقیق حقوق
  35 صفحه - 15000 تومان
  قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
  40 صفحه - 21000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 7500 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
  25 صفحه - 12000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
  51 صفحه - 24000 تومان
  مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
  66 صفحه - 21000 تومان
  بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 9000 تومان
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 36000 تومان
  بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 21000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 1000 تومان
  دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
  32 صفحه - 9000 تومان
  تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 15000 تومان
  تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
  67 صفحه - 21000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
  41 صفحه - 24000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
  21 صفحه - 12000 تومان
  نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
  31 صفحه - 15000 تومان
  اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 9000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
  15 صفحه - 6000 تومان
  خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار
  70 صفحه - 21000 تومان
  خشونت علیه کودکان -از دیدگاه بالینی روش تحقیق فایل پاورپوینت
  49 صفحه - 21000 تومان
  ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
  28 صفحه - 18000 تومان
  خشونت علیه کودکان از دیدگاه بالینی روش تحقیق و سمینار
  48 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007