موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

ترجمه آماده مقاله ها تحقیق پژوهشهای معتبر علمی

تعداد کل صفحات 2
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - سلامت و بهداشت سالمندان 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The age hygiene and health 4
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - وضعیت رایج سیستم های اطلاعات بازاریابی در صنعت بانکداری 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The current status of Marketing Information Systems in Jordanian 11
  تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 128700 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت خطر امنیت تجارت و پژوهش معیار 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The E- Commerce Security Risk Management and Measure Research 7
  تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 74100 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - موقعیت محیطی کارآفرینی 26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The environmental context of 15
  تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 159900 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر هواشناسی و انواع چرخش جوی 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Influence of Meteorological Conditions and Atmospheric Circulation Types on 18
  تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 132600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خط مشی بروکراسی 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE POLITIC OF BUREAUCRACY 11
  تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 109200 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیاستهای بروکراسی25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE POLITS OF BUREAURACY 17
  تعداد صفحه : 42 صفحه
قیمت : 163800 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توان و تاثیرات تحقیق کارآفرینی 21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Power and Effects 13
  تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 132600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بين علائم روانشناسي و انگيزشي رفتار چالشي: يك مطالعه مقدماتي 10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The relationship between psychiatric symptomatology and motivation of challenging behaviour: A preliminary study 10
  تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 81900 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش تهیه حساب جهت مدیران 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The roles and effects of paradigms in accounting research 12
  تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 101400 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دیدگاه امنیت تجارت الکترونیک در اقتصاد دیجیتالی 7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Viewpoint of E-Commerce Security in the Digital Economy 6
  تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 50700 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عدد ایده آل ضعیناَ شبه اول برای نیم گروه 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE WEAKLY SEMI-PRIME IDEALD OF po-T- SEMIGROUPS 5
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - - شهرهای جهان سوم 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THIRD WORLD Cities 9
  تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 93600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توریسم در ترکیه 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Tourism in Turkey 8
  تعداد صفحه : 64 صفحه
قیمت : 249600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ترانزیستور 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Transistor 3
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 31200 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت صحیح و پروتکل امنیت در لایه شبکه 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Trust Management and Network Layer Secuirty protocols 5
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 54600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ترایپانوسوما 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Trypanosoma 6
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حافظه رم -حافظه دسترسی تصادفی 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Types of RAM Memory - Random Access Memory 4
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انواع استراتژی 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. TYPES OF STRATEGIES 6
  تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 89700 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از هندسه دستی در سیستم های امنیتی بیومتریک 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Using of Hand Geometry in Biometric Security Systems 12
  تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 105300 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طرح واسکوب ویلا 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. As the Work on the vila Schwob neared 4
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 35100 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی سطح آب بوسیله شبکه عصبی مصنوعی در سیستم رودخانة SURMA-KUSHIYARA از بنگلادش 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. WATER LEVEL PREDICTION BY ARTIFICIAL 6
  تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 66300 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت هتل چیست؟ 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. What is Hotel Management? 2
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 23400 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیم کشی 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Wire drawing 4
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 31200 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بانک جهانی 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. World Bank 7
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 58500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مخابرات جهانی 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Message from the Minister Energy, Water & Communications 11
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 58500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تغذیه و کشاورزی 7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Foreword 4
  تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 42900 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ساختار شبکه بی سیم – 35این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Wireless Network Structure - v1.3 20
  تعداد صفحه : 55 صفحه
قیمت : 214500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مترولوژِی 19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Methodology for Comparing Service Policies Using a Trust Model 12
  تعداد صفحه : 31 صفحه
قیمت : 120900 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ساختار بی نظیر برنامه ها و رخ دادهای کارآفرینان اکسفورد 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. • Brilliant line up of events for Oxford Entrepreneurs 2
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 23400 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحقیق بر روی موضوعات امنیت تجارت الکترونیکی 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Research on E-Commerce Security Issues 6
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 54600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - لکوربوزیه 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Le Corbusier 2
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 27300 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه نامه شکست ماشین آلات 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Machinery Breakdown Policy ( MB 9
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 58500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - الگوهای دیگر تعامل قانونی 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. POLTICS AND PULICE ADMINISTRATION 9
  تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 93600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کاربریِ الگوی پویایی پایین رتبۀ جهت دار برای sofc مسطح 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A control oriented low order dynamic model for planar SOFC 14
  تعداد صفحه : 36 صفحه
قیمت : 42000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - يك تحليل كيفي مراقبت دوره اي راهها - درك مكانيسم ها در مديريت پياده رو 48این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Qualitative Analysis of Periodic Maintenance of Roads 23
  تعداد صفحه : 71 صفحه
قیمت : 69000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی الگوریتم های مسیر یابی 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Survey of QoS Routing Algorithms qos 4
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نظرسنجی در مدیریت خطا در شبکه های حسگر بی سیم21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Survey on Fault Management in Wireless Sensor Networks6
  تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نظر سنجی در مورد قدرت تحمل نقص در شبکه های حسگر بی سیم15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Survey on Fault Tolerance in Wireless Sensor Networks11
  تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دستیابی به منابع، سازمان دهی رسمی و گرایشات کارآفرینی فعالیت های اقتصادی جدید20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Acquisition of resources, formal13
  تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انطباق و یکپارچگی ( ارتباط ) سازمانی در برنامه های نوآوری ریشه ای شرکت 33این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Adaptation and Organizational Connectedness in Corporate15
  تعداد صفحه : 48 صفحه
قیمت : 45000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توان هوازی و بي هوازی در دوچرخه سوار ان خارج از جاده25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Aerobic and anaerobic power characteristics7
  تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل عوامل تعیین کننده تقاضای بیمه عمر در کشورهای برگزیده آسیا و هند32این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An Analysis of Life Insurance Demand26
  تعداد صفحه : 58 صفحه
قیمت : 78000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مبحث رسانایی6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. conductometry3
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مودم 34این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Conexant USB ADSL Modem34
  تعداد صفحه : 68 صفحه
قیمت : 102000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مودم 34این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Conexant USB ADSL Modem34
  تعداد صفحه : 68 صفحه
قیمت : 102000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تعریف نوآوریی3این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. DEFINITION OF INNOVATION4
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طرح یک مدل امتیازدهی متوازن در مورد شناسایی تعدادی از معیارهای مالی یا غیرمالی13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Design of a Balanced Scorecard ultimately7
  تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه¬ي معماري فرايند متوالي53این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Develop an End-to-End Process Architecture33
  تعداد صفحه : 86 صفحه
قیمت : 99000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل دیجیتال جریان مقاومتی (DRC) در مبدل¬های تفکیک شده موازی 26DC–DCاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Digital Resistive Current (DRC) Control for the12
  تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آیا ایدئولوژی دولت بر قانون زدایی بازارهای تولید اثر می گذارد30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Does government ideology influence deregulation21
  تعداد صفحه : 51 صفحه
قیمت : 63000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأیید داس مقاوم با جداول معمایی ایستگاه پردازشگر داس14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. DOS-resistant Authentication with Client Puzzles8
  تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نوآوری های آموزشی7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Educational “Innovation” v. Educational Innovation 5
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه¬ریزی استراتژیک موثر در سیستم¬های ترانزیت دولتی 31این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effective strategic planning in public transit systems 20
  تعداد صفحه : 51 صفحه
قیمت : 60000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقايسه زيست چينه اي سازند تاربور در فارس داخلي و لرستان 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Environmental stratigraphic comparison of Tarbur Formation in interior Fars and Lorestan: 10
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس های موفقیت در بیولوژی اجتماعی و دگر خواهی متقابل 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Exploring co-management theory: Prospects for sociobiology and 12
  تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چارچوبی در پیاده سازی رسمی مرحله شناخت شغلی پروژه های داده کاری 32این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Framework for formal implementation of the business understanding 11
  تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جنسیت و نفوذ اجتماعی 21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. GenderAndSocialInfluence 17
  تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 51000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سلامت ، ورزش و توسعه 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. HEALTH, DEVELOPMENT 52
  تعداد صفحه : 56 صفحه
قیمت : 156000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیران HR ايجاد فناوری بیشتر 3این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. HR Executives Making More Of Technology 3
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اجرا و تحقق الگوریتم QOS بر ای کاربردهای زمان واقعی در شبکه ی 12Diff Serv – aware MPLSاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Implement a QoS Algorithm for Real-Time Applications in the 5
  تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انجماد سریع و اختصاصی مواد غذایی 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. INDIVIDUAL QUICK FREEZING 9
  تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انجماد سریع و اختصاصی مواد غذایی 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. INDIVIDUAL QUICK FREEZING 9
  تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Interface investigations of alumina and aluminosilicate shortfiber reinforced 6
  تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقدمه برمواد هیبریدی 64این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Introduction to Hybrid Materials 48
  تعداد صفحه : 112 صفحه
قیمت : 144000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات روبرو شده با OD و آینده آن 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Issues Facing OD and Its Future 9
  تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل شغلی در مورد یک محیط کار در حال تغییر 32این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Job analysis for a changing workplace 13
  تعداد صفحه : 45 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آزادسازی انرژی راه انداز 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Liberating Enterpeneurial Energy 24
  تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 72000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جایگزین هاي شیوه زندگی برای باكتري ريزوبيوم : همزیستی ، انگل شناسی ، و چشم پوشي از همزیستی 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Lifestyle alternatives for rhizobia: mutualism, parasitism, 7
  تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شاخص های مدیریتی برای ارزیابی و سنجش عملکرد مسئولیت عمومیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. management caveats for measuring and assessing 17
  تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 51000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ادغام دو شرکت و کسب سود در صنایع تکنوزیستی و داروسازی 34این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Mergers and Acquisitions in the Pharmaceutical and Biotech Industries 25
  تعداد صفحه : 59 صفحه
قیمت : 75000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه های عصبی مبانی استفاده از mattab جعبه ابزار شبکه عصبی 45این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. NEURAL NETWORKS - Basics using MATLAB - Neural Network Toolbox 28
  تعداد صفحه : 73 صفحه
قیمت : 84000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نيويورك به عنوان مدلي در بررسي شهرسازي 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. New York as model for the study of urbanization 3
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نیوبیُم آلومینید به عنوان یک منبع ابررسانای جریانهای بالا 45این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Niobium aluminide as a source of high-current superconductors 25
  تعداد صفحه : 70 صفحه
قیمت : 75000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مطالعات بر روی ماهیان آبسنگی در آبهای مرجانی جزایر ایران در خلیج فارس 2این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Observation on reef fishes in the coastal waters off some 1
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 1000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحولات سازمانی در انجمن محلی 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Organisational change in a regional, local council 11
  تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قابلیت تغییر سازمانی گسترش سیستماتیک یک شاخص 21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Organizational change capacity the systematic development 11
  تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عملکرد مسیر یابی در شبکه نظیر به نظیر 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. peer to peer network routing 7
  تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ويژگي هاي عملكردي حسابرسان داخلي 26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Performance Attributes of Internal Auditors A Cross-Cultural Study 15
  تعداد صفحه : 31 صفحه
قیمت : 45000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه های مشبک28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Mesh Networks18
  تعداد صفحه : 46 صفحه
قیمت : 54000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طرح انبارداده ای در ارتباط با بازمهندسی فرآیند مراقبت های پزشکی35این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Proposal of data warehouse in the context of healthcare process reengineering23
  تعداد صفحه : 58 صفحه
قیمت : 69000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Public Schools as Public Infrastructure Roles for Planning Researchers5
  تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معرفي كيفيت خدمات 29این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. quality of service7
  تعداد صفحه : 36 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معرفي كيفيت خدمات27 (Q O S)این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Quality of servise - QOS 7
  تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - امنيت در محيط آموزش الكترونيك آنلاین21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. security in tne online E-learning environment23
  تعداد صفحه : 44 صفحه
قیمت : 69000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - گام برداشتن به سوی تصور احتمالات جدید24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. stepping back to envision19
  تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 57000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثير بي ثباتي تورم بر روي تورم - ناپايداري تصادفي در مدل ميانگين21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Stochastic volatility in mean model within a dynamic framework 6
  تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategic human resource practices and innovation performance — The 9
  تعداد صفحه : 30 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استعداد استراتژیک - یک بررسی و اهداف مورد بحث تحقیق 24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategic talent management - A review and research agenda9
  تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ستراتژي – كاربردهاي فناوري اطلاعات در برنامه ريزي و كنترل ، و عملكرد شركت 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategy, IT applications for planning and contro10
  تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی، ساختار سازمان و موفقیت در صنعت مسکن14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategy, organization structure and success in the lodging industry 6
  تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اطمینان ساختاری با استفاده از متد اصل محدود 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. STRUCTURAL RELIABILITY USING THE FINITE 11
  تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ساختن شبکه های نظیر به نظیر بدون ساختار 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Structuring Unstructured Peer-to-Peer Networks 10
  تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مطالعه منطقه تایگا8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Taiga 6
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - داستان قوزپشت 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Tales from the6
  تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تیم راهبردها و ابزار برای افزایش کارآیی و ایمنی بیمار19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Teams communicating through STEPPS4
  تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بر زمان دوره ای دریافتی NPD استراتژی تولید و فرایندهای - npd تأثیر استراتژی 28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the impact of npd strategy, product strategy and npd process on perceived cycle time 12
  تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی درونی محتوا، فرایند، خط مشی ها، تأثیرات و چالش ها18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the inside scoop on content, process , polocies , impact and challenges 12
  تعداد صفحه : 30 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چالش هاي مديريت آگاه و علم مديريت 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the knowledge leadership challenge 23
  تعداد صفحه : 53 صفحه
قیمت : 69000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توهم جهانی سازی 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the myth of globalization 8
  تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جهش ساختاری در طراحی سازمانی نشأت گرفته از منظر دانش20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE PARADIGMATIC SHIFT IN ORGANIZATIONAL DESIGN10
  تعداد صفحه : 30 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تمايل به ادغام و يكپارچه سازي در صنعت داروسازي25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Urge to Merge in the Pharmaceutical Industry 7
  تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اكوسيستم تندرا 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Tundra Ecosystems14
  تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 42000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - درک نیاز به تنظیم مقررات در سراسر جهان 24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Understanding Worldwide Regulatory Requirements16
  تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 48000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آب و هوا در آرهاس3این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Weather In Aarhus3
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستمهای خبره کاربردی 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Web-services classification using intelligent techniques 6
  تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چه زمانی باید از پيشگيري از زخم استرس در بخش مراقبتهای ویژه استفاده می شود 19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. When should stress ulcer prophylaxis be used in the ICU 4
  تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معمار زاها حدید 19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Zaha Hadid13
  تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی انرژی ذرت طبیعی و معمولی از روی ترکیب بندی شیمیایی خود در اردکهای چینی بالغ 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Predicting Metabolizable Energy of Normal Corn from its Chemical 5
  تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگی های اصطکاکی و سایشی خشک فیبر کوتاه 27این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Dry wear and fliction properties 10
  تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - داروهای گیاهی در درمان بیماران آلزایمر 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Herbal medicine in the treutment 7
  تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی از بازاریابی رابطه ی سهام دار در چین 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. an evalution of stakeholder relationship marketing in china 11
  تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ANALYSIS OF LSB BASEDIMAGE STEGAOGRAPHY THCHNIQUES 3
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل بانک اطلاعات متنی، از طریق داده کاوی به منظور فعال سازی سریع فرایند بهبود - توسعه - محصول 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Analyzing textual databases using data mining to enable 9
  تعداد صفحه : 39 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معاملات با تجارت الکترونیک Eu استفاده از ارزش افزوده مالیات 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Application of the EU Value Added Tax to E-Commerce Transactions 16
  تعداد صفحه : 46 صفحه
قیمت : 48000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزشیابی 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Assessment 10
  تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تولید ویتامین های B از طریق باکتری های محرک رشد اسیدلاتیک 21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. B- Group vitamins production by probitic lactic 17
  تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 51000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - متعادل سازي اولويت ها : تصميم گيري در موديريت عرضه پايدار 38این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Balancing priorities:Decision-makinginsustainablesupplychainmanagement 13
  تعداد صفحه : 51 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - همدلی زیستی 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Bio-Empathy 7
  تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دیسک 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Blu-ray Disc 5
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباطات 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. communication 12
  تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه تصمیمات مناسب حمایت کننده ازروش های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با استفاده از الگوی 33DEA/AHPاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Comparing appropriate decision support of human resource practices 10
  تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تجارت الکترونیک بر انعطاف پذیری سازمانی 34این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. E business impact on organizational 9
  تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 27000 تومان


تعداد کل صفحات 2
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09385735506 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2024 - 2007