تلگرام سایت تحقیق
امروز : 8 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 2322 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 9

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت سلامت ماهیان11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Interoduction to Fish Health Management5
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 6500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شکاف پاسخگویی HTTP 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. HTTP RESPONSE SPLITTING5
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 6500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اصفهان و بناهای تاریخی آن9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Isfahan15
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 19500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سرمایه گذاری مشترک 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Introduction4
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 5200 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت دانش13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Knowledge management7
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم مدیریت یادگیری3این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Learning management system2
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 2600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری مدیریت7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Management accounting5
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 6500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Probe into the Modes of International Human Resource12
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 15600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های اطلاعات مدیریتی34این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS16
  تعداد صفحه : 50 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پیکربندی های میانجی بازاریابی – فروش در شرکت های B2B44این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Marketing–sales interface configurations in B2B firms22
  تعداد صفحه : 66 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش این که مردم چگونه اوقات خود را سپری می کنند .5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Measuring How People Spend Their Time16
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Measuring the effectivenss of a human resource in for mation system in National Iranian Oli Comany10
  تعداد صفحه : 29 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مرسریزه کردن در محلول هیدروکسید سدیم گاز زدایی شده سیانگ II کیم ، ایوسولی و هینونگ سویون بخش مهندسی نساجیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ترجمه مقاله و تحقیق - مرسریزه کردن در محلول هیدروکسید سدیم گاز زدایی شده سیانگ II کیم ، ایوسولی و هینونگ سویون بخش مهندسی نساجی
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روشهایی در ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستان - بازیابی متون25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Methods for evaluating hospital systems:a literature review16
  تعداد صفحه : 41 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معماری مدرن11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Modern architecture7
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های کنترلی - سیستم های کنترل درب های هوشمند7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Applications for all sectors27
  تعداد صفحه : 34 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معماری اسلامی کشور مراکش12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Almoravid Koubba,marrakesh9
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنجشهای چند کاناله در دستگاهای ضخامت ستج ور قهای نورد گرم29این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Multi-channel gauges in hot strip mills9
  تعداد صفحه : 38 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - موسيقي در استان گيلان2این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Music in province of Guilan3
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نگلر یا فلوری 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Naegleria fowleri4
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017