تلگرام سایت تحقیق
امروز : 6 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 2232 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 6

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - علم scientificاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. علم scientific
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - sms gatewayاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. sms gateway
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basicsاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آسیب های ورزشی - ضایعات متداول آسیب های ورزشی و اتیام آنها sports injuriesاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. آسیب های ورزشی - ضایعات متداول آسیب های ورزشی و اتیام آنها sports injuries
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عرضه supplyاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. عرضه supply
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جایگاه ورزش در نظریه های کیفیت زندگی The Position of Sport in the Theories of Quality of Lifeاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. جایگاه ورزش در نظریه های کیفیت زندگی The Position of Sport in the Theories of Quality of Life
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کار آفرینی TOWARD A THEORY OF ENTREPRENEURIAL ACTION Exploring Risk, Opportunity and Self in Technology Entrepreneurshipاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. کار آفرینی TOWARD A THEORY OF ENTREPRENEURIAL ACTION Exploring Risk, Opportunity and Self in Technology Entrepreneurship
  تعداد صفحه : 67 صفحه
  قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اثرات فشار ( سختی ) آب ، سیستم مدیریت آب و الزامات آبیاری برای برنج در سریلانکا WATER STRESS EFFECTSاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. اثرات فشار ( سختی ) آب ، سیستم مدیریت آب و الزامات آبیاری برای برنج در سریلانکا WATER STRESS EFFECTS
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رشته عمران با عنوان بتن چوب wood concreteاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. رشته عمران با عنوان بتن چوب wood concrete
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کابل فیبر نوری zeon fiber optic cableاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. کابل فیبر نوری zeon fiber optic cable
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رابط شبیه سازی و bismulation برای زنجیره های مارکفاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. رابط شبیه سازی و bismulation برای زنجیره های مارکف
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ریاضی با عنوان مکعب جادویی n بعدیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ریاضی با عنوان مکعب جادویی n بعدی
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ساختماناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ساختمان
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - در مورد خشکسالیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. در مورد خشکسالی
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تشخیص چهره سه بعدی مبتنی بر تنوع ساختاری چهره های انسانی 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. 10 3D Face Recognition Founded on the Structural Diversity of Human Faces
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی خطای قابل پیش بینی12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Aconceptual precipitation-run off modeling suite; model selection,calibration and predic tive uncertainty assessment7
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - يك مدل چند گانه براي محاسبه اعتماد به جريان كار با استفاده داده هاي منشااي خلاصه12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Fuzzy Model for Calculating Workflow Trust using12
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 15600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - يك مدل فازی براي محاسبه اعتماد به جريان كار با استفاده داده هاي اصلی20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Fuzzy Model for Calculating Workflow Trust using12
  تعداد صفحه : 32 صفحه
  قیمت : 15600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش الگوریتم ژنتیک37این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Genetic Algorithm Tutorial37
  تعداد صفحه : 74 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک معیار شناخت تطبیقی در بررسی کار آفرینی 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Measure of Adaptive Cognition for Entrepreneurship Research5
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 6500 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017