تلگرام سایت تحقیق
امروز : 5 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 4682 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 5

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش نرم افزار pc hardware بخش interface organizationاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ترجمه مقاله و تحقیق آموزش نرم افزارpc hardware بخش interface organization
  تعداد صفحه : 25 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSIONاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  تعداد صفحه : 40 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آیا همیشه حق با مشتری است؟ is the custoner always rightاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. آیا همیشه حق با مشتزی است؟ is the custoner always right
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاریخچه آموزش واقعی و طبیعی در iustاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. تاریخچه آموزش واقعی و طبیعی در iust
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یاد گیری سازمان learning organizationاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. یاد گیری سازمان learning organization
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه مسئولیت Liability insuranceاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه مسئولیت Liability insurance
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - میدان مغناطیسی magnetic fieldاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. میدان مغناطیسی magnetic field
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - در مورد خزه ها meet the bryophytesاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. در مورد خزه ها meet the bryophytes
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - زیست شیمی - آمیختگی بخش پیچ مانند dna بدون افزایش قدرت رنگ پذیریmelting of a sna hairpin hyper chromismاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. زیست شیمی - آمیختگی بخش پیچ مانند dna بدون افزایش قدرت رنگ پذیریmelting of a sna hairpin hyper chromism
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یادگیری قابل انتقال mobile learning - cognitive architecture and study of literatureاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. یادگیری قابل انتقال mobile learning - cognitive architecture and study of literature
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم عامل ناول novellاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. سیستم عامل ناول novell
  تعداد صفحه : 57 صفحه
  قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payrollاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بانکداری شخصیpersonal bankingاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بانکداری شخصیpersonal banking
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivityاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه حیوانات خانگی Pet insuranceاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه حیوانات خانگی Pet insurance
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و مفاهیم اصلی - ترجمه انفرادی phonemicsاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بررسی ابعاد و مفاهیم اصلی - ترجمه انفرادی phonemics
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آسیب شناسی گیاهی planet patologyاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. آسیب شناسی گیاهی planet patology
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پروتکل شبکه های بیسیم planning a wireless networkاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. پروتکل شبکه های بیسیم planning a wireless network
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معرفی مارتین آلبرو پوفسور و استاد دانشگاه - رشته جامعه شناسی Professor Martin Albrowاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. معرفی مارتین آلبرو پوفسور و استاد دانشگاه - رشته جامعه شناسی Professor Martin Albrow
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نتیجه کیفیت زندگی و شاخصه های ورزشی پس از جراحی پریکاردیت استخوان مفصلی Quality of life and sports-specific outcomes after Bernese periacetabular osteotoاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. نتیجه کیفیت زندگی و شاخصه های ورزشی پس از جراحی پریکاردیت استخوان مفصلی Quality of life and sports-specific outcomes after Bernese periacetabular osteotomy
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017