تلگرام سایت تحقیق
امروز : 1 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 1978 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 45

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - جایگذاری و گسترش شبکه های حسگر بی سیم با تحمل خطا برای نظارت بر سلامت ساختاری 37این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Deploying Wireless Sensor Networks with Fault Tolerance for Structural Health Monitoring 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جنبش نیروی هیدراته کردن استیلن در تولید اتیلن 26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Kinetics of Front-End Acetylene Hydrogenation in Ethylene Production 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. international perspectives on mathematics education 27
  تعداد صفحه : 25 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چگونه مهندسی معکوس فرایند کاری بر سرمایه تکنولوژی اطلاعات وعملکرد کارکنان تحت شرایط سنجش متفاوت تاثیر میگذارد؟ 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. how business process reengineering affects information technology investment and employee performance under different performance measurment 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری بی¬بهره چیست؟ 19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. حسابداری بی¬بهره چیست؟ 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خود بیمار انگاری 7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Hypochondriasis 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آیا سن نمایندگی agency در اصلاحات سازمانی مهم است 28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Does agency age matter in administrative reform 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دسته بندی انطباقی کنترل شده ایستگاه پایه برای Qos در شبکه های حسگر بی سیم 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Base Station Controlled Adaptive Clustering for Qos in Wireless Sensor Networks 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - درک محرک متعصب روان و تن شناسی از علایم اضطراب جسمی در کودکان و نوجوانان اجتماع پریش 28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Psychophysiological arousal and biased perception of bodily anxiety symptoms in socially anxious children and adolescents 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دیده بانی پایداری ولتاژ سیستم نیرو با استفاده از شبکه¬های عصبی مصنوعی با مجموعه¬ای کاهش یافته از ورودی¬ها 35این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Power system voltage stability monitoring using artificial neural networks with a reduced set of inputs 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم های هوش کسب و کار : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی 35این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Measuring the effects of business intelligence systems The relationship between business process and organizational performance 19
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 19000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه دستمزد با مدیریت کارآمد منابع انسانی در یک دوره بحران 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Relevance of Wage for an Efficient Human Resource Management in a Period of Crisis 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رفتار و اثرات نشت نفت در محیط زیست آبی 10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Behavior and Effects Of Oil Spills In Aquatic Environments 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سرعت و ایمنی 37این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. speed and safety 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه سنسور برای کنترل سلامتی سازه 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Sensor Network for Structural Health Monitoring 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه های کامپیوتری پیشرفته 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Advanced Computer Networks 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ظرفیت سازی در تربیت مدیران پیشرفته 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Capacity building to advance entrepreneurship education 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تاثیرگذار بر مهارت های شنیداری 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Factors affecting the listening skill 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمان و نتایج آن 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Determinants of Organizational Citizenship Behavior and Its Outcomes 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - غلبه بر وابستگی ، خلق یک اقتصاد مقاومتی 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. DEFEATING DEPENDENCY, CREATING A RESISTANCE ECONOMY 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017