تلگرام سایت تحقیق
امروز : 3 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 478 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 41

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل ارزیابی کیفیت برای دانش حوزه KADS و 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Quality measurement model for KADS- Domain knowldge 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قالب دهی دوباره نقش دانشگاه ها در ارتقاء سیستم های نوآوری منطقه 24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Reframing the role of universities in the development of regional innovation systems 29
  تعداد صفحه : 29 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جداکردن کروم شش ظرفیتی ( هگزا والنت ) از فاضلاب با استفاده از ضایعات آهن 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Removal of Hexavalent Chromium from Wastewater by Use of Scrap Iron 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پتانسیل جایگزین های انرژی تجدید پذیر در استرالیا 28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Potential of renewable energy alternatives in Australia 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انرژی تجدیدپذیر در هند: وضعیت کنونی و پتانسیل¬های آینده 23این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Renewable energy in India: Current status and future potentials 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انرژی قابل تمدید:پیشرفت از بین بخش انرژی. 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Renewable energy: Progressing towards a net zero energy island, the case of Reunion Island 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بازبینی مجدد 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. RI Revisited 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت خطر(ریسک)بودجه بندی سرمایه ،وسیاست ساختار سرمایه و دارایی برای موسسات مالی 49این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Risk management, capital budgeting, and capital structure policy for financial institutions 28
  تعداد صفحه : 28 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تشخیص گفتار صریح با استفاده از نظریه مشخصه ی غایب در حوزه ی copstral یا LAD باشد 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Robust Speech Recognition Using Missing Feature Theory in the Cepstral or LDA Domain 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل برنامه زمانی حمایت ناظر و تعهدکاری :ترکیبی جذاب برای کارگران در مشاغل ساعتی؟ 33این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Schedule control, supervisor support and work engagement: A winningcombination for workers in hourly jobs 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اسکیزوفرنی 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Schizophrenia 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - محکم سازی چارچوب های بتنی تقویت شده شکل ناپذیر در برابر زلزله با استفاده از پایه های آلومینیومی به عنوان ابزارهایی برای پراکنده سازی انرژی 23این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Seismic strengthening of non-ductile reinforced concrete frames using aluminum shear links as energy-dissipation devices 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پشم خودپاك كن و آب دوست با استفاده از نانو تركيبات TiO2/SiO2 و 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Self-cleaning and superhydrophilic wool by TiO2/SiO2 nanocomposite 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اعتماد به نفس 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. SELF-CONFIDENCE 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انزوای اجتماعی و جنسیت 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Social Isolation and Gender 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدلسازی موج طیفی در محیط های ریف های حاشیه ای 28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Spectral wave modeling in fringing reef environments 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آتروفی عضلات نخاعی 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Spinal muscular atrophy 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقاله ای جهت انتقاد از دیدگاه استگلیتز 46این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Critique of the Stiglitz Perspective 33
  تعداد صفحه : 33 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategic Planning and Organisational Effectiveness in Jordanian Hotels 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچکتر 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategic planning in smaller enterprises 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017