تلگرام سایت تحقیق
امروز : 9 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 1979 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 4

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - اقلیدوس علم هندسه زبان نقشه کشی a geometry drawing languageاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. اقلیدوس علم هندسه زبان نقشه کشی a geometry drawing language
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پرستاری a nursing service director in an acute health care centerاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. پرستاری a nursing service director in an acute health care center
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نظارت و پویایی در کار آفرینی استراتژیک 2009 Agency and Governance in Strategic Entrepreneurshipاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. نظارت و پویایی در کار آفرینی استراتژیک2009 Agency and Governance in Strategic Entrepreneurship
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فعالیت سازماندهی شده بر اساس الگوی یادگیری الکترونیکan activity level internet based elearning modeاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. فعالیت سازماندهی شده بر اساس الگوی یادگیری الکترونیکan activity level internet based elearning mode
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and updateاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - گزارش خرید و مدیریت عرضه رشته مدیریت can governments use their construction contract to inprove training outcomesاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. گزارش خرید و مدیریت عرضه رشته مدیریت can governments use their construction contract to inprove training outcomes
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economiesاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رشته کامپیوتر - ابزارهای ارتباطی که منجر به ترافیک می شوند communication tools to bulid website trafficاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. رشته کامپیوتر - ابزارهای ارتباطی که منجر به ترافیک می شوند communication tools to bulid website traffic
  تعداد صفحه : 76 صفحه
  قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هندسه ترسیمی Descriptive geometryاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. هندسه ترسیمی Descriptive geometry
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کتابخانه early modern librariesاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. کتابخانه early modern libraries
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل مالی و اقتصادی مربوط به بنادر و کشتی economic and financial feasibilityاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. عوامل مالی و اقتصادی مربوط به بنادر و کشتی economic and financial feasibility
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خشونت علیه زنان ending violence against womenاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. خشونت علیه زنان ending violence against women
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه خانواده Family Insuranceاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه خانواده Family Insurance
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جریان حرارتی کابل فیبر نوری به منظور تامین عملکرد پایدار Fiber optic cable thermal preparation to ensure stable operationاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. جریان حرارتی کابل فیبر نوری به منظور تامین عملکرد پایدار Fiber optic cable thermal preparation to ensure stable operation
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کابلهای فیبر نوری fiber optice cablesاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. کابلهای فیبر نوری fiber optice cables
  تعداد صفحه : 28 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مبانی پی ریزی footing undamentalاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مبانی پی ریزی footing undamental
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی از مارتین آلبرو جامعه شناس globalization - knowledge and societyاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. جامعه شناسی از مارتین آلبرو جامعه شناس globalization - knowledge and society
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری مدیریت منابع انسانی human resorce management reviewاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بازنگری مدیریت منابع انسانی human resorce management review
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مشاهدات از صنعت ارتباط از راه دور influences and outcomes of outsourcing - insights from the telecommunications industryاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مشاهدات از صنعت ارتباط از راه دور influences and outcomes of outsourcing - insights from the telecommunications industry
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش و رویه ی بیمه insurance research and practiceاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. پژوهش و رویه ی بیمه insurance research and practice
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017