تلگرام سایت تحقیق
امروز : 1 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 2008 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 39

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - شناسایی عوامل حیاتی در تولرانس خطای چندگانه مبتنی بر ایجاد نقطه مقابله برای سیستم توزیع شده 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Identification of Critical Factors in Checkpointing Based Multiple Fault Tolerance for Distributed System 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بهبود کارایی سیستم های خبره مبتنی بر قاعده از طریق فعالیت دستور 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Improving the Efficiency of Rule-Based Expert Systems by Rule Activation 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. in search of a second act 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فناوری کاربردی سرامیک (سفالسازی) / توسعه و تجاری کردن محصول سرامیک 21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Influence of Slurry Characteristics on Porosity and Mechanical Properties of Alumina Foams 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نوآوری در شرکت های اقتصاد اجتماعی 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Innovation in social economy firms 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عملکرد سرمایه ی فکری(سرمایه معنوی/آی سی) در بخش بانکداری ارزیابی بانک های خصوصی استرالیا (بانکهای به مالکیت استرالیایی ها) 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Intellectual capital performance in the banking sector An assessment of Australian owned banks 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اتحادیه های کارگری وبهره وری، یک تحلیل تجربی بااستفاده از داده های موجود درسطح شرکتی ژاپنی 23این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Labor unions and productivity: An empirical analysis using Japanese firm-level data 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مفهوم لی تورد از تعالی 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Lyotard’s Concept of the Sublime 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت 7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ئشدشلثئثدف 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تصميم گيري مديريت و اطلاعات حسابداري مالي 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Managerial decision-making and financial accounting information 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت توسعه تولید جدید : یک چارچوب تکاملی 46این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Managing new product 32
  تعداد صفحه : 32 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگیهای مواد پنلهای ساندویچی FRP 3-D 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Material Characteristics of 3-D FRP Sandwich Panels 33
  تعداد صفحه : 33 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش و ارزيابي ضرر بهره وري (بازدهي) به علت بهداشت ضعيف 26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Measuring and valuing productivity loss due to poor health 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - احتراق ذرات فلز و فناوری نانو 39این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Metal particle combustion and nanotechnology 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کاهش بی عدالتی در شبکه های پیر تو پیر 37این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Mitigating Unfairness in Locality-Aware Peer-to-Peer Networks 19
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 19000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - الگوریتم¬های MM (کمینه و بیشینه¬سازی) برای توزیع چند متغیری گسسته 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. MM Algorithms for Some Discrete Multivariate Distributions 21
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدلسازی رفتارهای نامنظم در بازارهای مالی 10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. modeling chaotic behaviours in financial markets 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی تغییر شکل امواج در اثر موج شکن زیر آب 28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Modelling wave deformation due to submerged breakwaters 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انگیزه 71این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. motivation 86
  تعداد صفحه : 86 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی 34این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Multidimensional assessment of organizational performance: 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017