تلگرام سایت تحقیق
امروز : 2 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 2304 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 37

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - انتخاب یک تست: یک کلید 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Choosing a test: a key 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم تخصصی برای تشخیص بیماریهای چشمی بوسیله CLIPS و 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. AN EXPERT SYSTEM FOR DIAGNOSING EYE DISEASES USING CLIPS 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آنالیز مقایسه¬ای در مدل¬های AHP و AHP Fuzzy برای طبقه¬بندی موجودی چند ضابطه-ای و چندمعیاری 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. COMPARATIVE ANALYSIS OF AHP AND FUZZY AHP MODELS FOR MULTICRITERIA INVENTORY CLASSIFICATION 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هماهنگ سازی لیمیتر تحریک مضاعف، حفاظت اضافه جریان میدانی و کنترل ژنراتور 10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Coordination of Overexcitation Limiter, Field Overcurrent Protection and Generator Control 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سرمایه گذاری شرکتی در بازارهای نوظهور آسیا 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Corporate Investments in Asian Emerging Markets 26
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فرهنگ و فرصت و فراغت 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Culture and leisure 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رویکردرایج استراتژیهای HR : درون – بیرون در مقابل بیرون – درونی 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Current Approaches to HR Strategies: Inside-Out vs. Outside-In 24
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - زوال عقل 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Dementia 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تراکم، اتدازه و توزیع روزنه ها در 35 گونه درختان جنگلی مناطق گرم و پرباران آمازون مرکزی 7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Density, size and distribution of stomata in 35 rainforest tree species in Central Amazonia 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزم، روی و آهن در نمونه های شکلات امولسیون شده از طریق طیف سنجی جذب اتمی شعله 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. determination of sodium, potassium, calcium, magnesium, zinc and iron in emulsified chocolate samples by flame atomic absorption spectromety 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین اثر نقره در نمونه های سنگ معدن پلی متالیک از طریق طیف نگاری جذبی اتمی تابشی پس از استخراج حالت جامد با استفاده از یک ستون حاوی غشاء پوست تخم مرغ 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Determination of Trace Silver in Polymetallic Ore Samples by Flame Atomic Absorption Spectrometry after Solid-Phase Extraction Using a Microcolumn Comprising Eggshell Membrane 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه مهارت های گوش دادن موسیقی با استفاده روشهای یادگیری فعال در دبیرستان 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Developing music listening skills using active learning methods in secondary education 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تکنولوژی های ریخته گری مستقیم 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. direct casting technologies transcending 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یادداشت مدیر 31این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Director’s Note 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خشکسالی 10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. drought 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اکراه 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. duress 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - درونیابی هرمیت دوتایی در مش چهارضلعی 38این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Dyadic hermite in terpolation on a rectangular mesh 29
  تعداد صفحه : 29 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Dynamic evolution control for synchronous buck DC–DC converter 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر محلول نمک و شاخص پلاستیسیته بر توان برش خاک رس 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effect of Salt Solution and Plasticity Index on undrain Shear Strength of Clays 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر آگهی واگذاری سهام بر عملکرد سهام شرکتهای فراموش شده از بازار 23این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effect of Stock Split Announcement on Stock Performance of Neglected Firms from the Polish Capital Market 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017