تلگرام سایت تحقیق
امروز : 7 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 5640 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 28

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش و پرورش در ایالات متحده آمریکا 7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Education in the United States 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل بالقوه الکتروشیمیایی شناور 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Electrochemical potential controlling flotation 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تغییر سازگاری پس از رونویسی در ژن های Hox از طریق تنظیم MicroRNA و پلی آدنیلاسیون ثانوی در 12 ژنوم مگس سرکه 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Evolution of Hox Post-Transcriptional Regulation by Alternative Polyadenylation and MicroRNA Modulation Within 12 Drosophila Genomes 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رنگ فونت 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Font Colors 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - از سیستمهای متخصص تا سیستمهای دستیار هوشمند مبتنی بر محتوا 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. From expert systems to context-based intelligent assistant systems 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و تجارت 19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Globalization and Trade 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تغذیه توسط تک یاختگان به عنوان یک فاکتور انتخابی برای باکتری لجن زی فعال شده 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Grazing by Protozoa as Selection Factor for Activated Sludge Bacteria 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مالیات سبز 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Green Taxation 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عمق سوراخ های زمین 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ground investigation boreholes 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیشینه دمای ابر بی¬درو برای شعله¬های پایدار شده در میان لایه لخت متخلخل 21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. heat transfer of aqueous suspensions of carbon nanotubes 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مشکلات رطوبت در ساختمان 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مشکلات رطوبت در ساختمان 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ¬پردازش آبي و پردازش پسماند 19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Hydroprocessing and Resid Processing 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تشخیص پیامدهای واقعی و اندازه گیری سایر عملکردها 7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. IDENTIFYING REAL OUTCOMES AND OTHER PERFORMANCE MEASURES 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اثر مکانیزم های ورودی مرتعش و تعدیل شعاع بر واکنش سد قوسی 28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Influence ofseismicinputmechanismsandradiationdampingon archdamresponse 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش ارتباطی جریان نقدینگی وارقام حسابداری 28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. INFORMATION ASYMMETRIES AND THE VALUE-RELEVANCE OF CASH FLOW AND ACCOUNTING FIGURES 25
  تعداد صفحه : 25 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش اقتصادی مدیران 38این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Investigating the economic role of mergers 36
  تعداد صفحه : 36 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش در سازمانهای بخش عمومی 21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Learning in public sector organizations 19
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 19000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ساختمان مجمع مقاله ی آمریکا 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Manhattan Skyscrapers 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اندازه¬گیری تأثیرات درگاه و جریان حنجره¬ای بر امپدانس حنجره¬ای 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. MEASUREMENTS ON THE EFFECTS OF GLOTTAL OPENING AND FLOW 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. MULTI-ATTRIBUTE CONTRACTORS RANKING METHOD BY APPLYING ORDERING OF FEASIBLE ALTERNATIVES OF SOLUTIONS IN TERMS OF PREFERABILITY TECHNIQUE 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017