تلگرام سایت تحقیق
امروز : 8 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 1659 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 25

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فعالیت¬های تجاری آمریکا در زمینه فناوری سبز 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Growing U.S. Trade in Green Technology 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - لحاظ نمودن ارزیابی¬های آینده در صورت وضعیت مالی امروز 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Including Estimates of the Future in Today’s Financial Statements 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شرکت اینتل ازچهار برد رومیزی برای کاربران چند رسانه ای و معمولی رو نمایی کرد . 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. INTEL UNVEILS FOUR DESKTOP BOARDS FOR MAINSTREAM AND MULTIMEDIA CONSUMERS 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقدمه¬ای بر مالیات بر ارزش افزوده 32این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Introduction of the value added tax 27
  تعداد صفحه : 27 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Issues in International Accounting 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - منابع انسانی در پذیرش و گردشگری 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - درسهايي از معجزات رشد جهان و فجايع اقتصادي 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Lessons from the World’s Growth Miracles and Economic Disasters 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. international accounting 30
  تعداد صفحه : 30 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قتل غیرعمد و محدودیت های دفاع شخصی 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Manslaughter and the Limits of Self-Defence 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - امکانات، تجهیزات، ابزارهای اندازه گیری و مواد تعمیرات 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Overhaul facilities, fixtures, measurement tools and materials 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کارایی برآورد رله دیستانس در خط انتقال با UPFC 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Performance of Distance Relay Estimation in Transmission Line with UPFC 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تئوری حسابرسی مثبت: هزینه¬های سیاسی و تحلیل¬های افشاگر 29این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. POSITIVE ACCOUNTING THEORY, POLITICAL COSTS AND SOCIAL DISCLOSURE ANALYSES 21
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روابط میان مراحل الگوی رفتار مصرف کننده در گردشگری 10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Relationship between Stages of Consumer Behaviour Model in Tourism 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تعمیر دستی لوکوموتیو 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Repair Manual of DF8BI Locomotive 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رباتیک و ساخت کامپیوتر های یکپارچه 19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بخش بندی 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. segmentation 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Social practices and the management of knowledge in project environments 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کارآفرینی در ورزش 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Sport-based entrepreneurship 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خلق ایده¬های سیستماتیک 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. SYSTEMATIC FOCUSED IDEA GENERATION 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خدمات از راه دور 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Teleworking 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017