تلگرام سایت تحقیق
امروز : 2 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 182 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 24

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - اثرات سمی تولیون بر رشد باکتری لجن فعال شده 10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Toxic e€ects of toluene on the growth of activated sludge bacteria 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تغییر فن آوری و نمونه طراحی ظرفیت های فنی یا تکنولوژیک 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. TRANSFER OF TECHNOLOGY AND TECHNOLOGICAL CAPACITY BUILDING 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - درک توسعه یک سیستم آموزشی جامع بخش آموزش دانشگاه منچستر – انگلستان 7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. understanding the development of inclusive education system 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چه کسی برنده مایزر هگز است؟ 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Who Wins Misère Hex 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قلعه ویندسور 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Windsor Castle 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - زابیکس 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Zabbix 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک الگوریتم امپدانس برای تقویت فاصله¬ای در یک خط انتقال 24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A New Fault-Impedance Algorithm for Distance 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهشی درخصوص تأثیر ترکیبات مختلف کودهای زیستی برمحصول، مؤلفه های آن و شاخصهای رشد ذرت تحت شرایط فشار کم آبی 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A study on the effects of different biofertilizer combinations on yield, its components and growth indices of corn (Zea mays L.) under drought stress condition. 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحقیق و بررسی سرمایه¬ی رفتاری 100این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A SURVEY OF BEHAVIORAL FINANCE 78
  تعداد صفحه : 78 صفحه
  قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - موتورهاي الكتريكي AC 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ac electric motors 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بيانيه شماره 4كميته اصول حسابداري (APB) 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. APB Statement 4 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Best Management Practices 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تغییرات جوی و کشاورزی 26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Climate change and agriculture 22
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تفسير جامعه (گروه ها) 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Community interpreting 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تدوين فیلم 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Composition 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کارایی خلاقانه: یک پژوهش مداخله¬ای 21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Creative self-efficacy: An intervention study 21
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کارآمدی فردی خلاق - پتانسیل اولیه و رابطه آن با عملکرد خلاق 21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. CREATIVE SELF-EFFICACY: POTENTIAL ANTECEDENTS AND RELATIONSHIP TO 29
  تعداد صفحه : 29 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معیار مردم برای انتخاب یک بانکداری اسلامی 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. customers criteria for selecting an islamic bank 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آيا وضعيت مديريت رشد،منجر به تغيير الگوي رشد شهري ميشود؟ 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Does state growth management change the pattern of urban growth? 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هنر و معماری مسیحیان اوليه 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Early Christian art and architecture 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017