تلگرام سایت تحقیق
امروز : 6 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 2281 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 22

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - پیرامون ایمنی و سلامتی کارکنان 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Issues in Employee Health & Safety 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تولید ژاپنی: یک موفقیت آمیخته با تحول 32این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Japanese production management An evolution With mixed success 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - راه حل های مشترک برا ی خطوط هواپیمایی و فرودگاهها 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Joint solution for airports and airlines 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تنش خشکی در ذرت 10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Managing Drought Stressed Corn 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قتل غیرعمد و محدودیت های دفاع شخصی 10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Manslaughter and the Limits of Self-Defence 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ساخت مواد كامپوزيتي حاوي تركيبات آلومينيمي غني شده با ذرات 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Manufacturing of aluminium matrix composite materials reinforced by Al2O3 particles 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شیوه های استدلال حسابی ( ریاضی ) یک بررسی تجربی 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. MATHEMATICAL THINKING STYLES – AN EMPIRICAL STUDY 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برآورد حداکثر درست نمایی جریمه شده برای مدلهای ترکیبی مستقل و وابسته مارکفی 21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Maximum-Penalized-Likelihood Estimation for Independe and Markov-Dependent Mixture Models 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اندازه گیری و مدل روگذري موج بر روی یک ساحل طبیعی 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. measured and modeled wave overtopping on a natural beach 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شناخت غیرنمادین اختلال ذهنی و اندیشیدن در نشانه¬های پس از استرس 24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Metacognition memory disorganization and rumination in posttraumatic stress symptoms 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تغذیه وبهداشت ماهیان 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Nutrition and health of fish 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. On a decomposition method for finding winning strategy in Hex game 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - واحد یک به ازای قیمت دو:یک روند هماهنگ و وحد برای پوشش دادن تقریبی مسائل 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. One for the Price of Two: a Unified Approach for Approximating Covering Problems1 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی 36این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Optimality conditions for linear programming problems with fuzzy coefficients 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مروری بر وضعیت فعلی امنیت جاده ای درمالزی 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. OVERVIEW OF CURRENT ROAD SAFETY SITUATION IN MALAYSIA 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی زابیکس - نرم افزار شبکه 10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Overview of Zabbix 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ترفتالات پلی اتیلن 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. polyethylene terephthalate 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دوره های نوری، گیرنده های نوری اندام کاجی و عملکرد ملاتونین به عنوان سیگنال دوره های نوری در تنظیم تولید مثل جنس ماهی 28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. PHOTOPERIOD, PINEAL PHOTORECEPTORS AND MELATONIN AS THE SIGNAL OF PHOTOPERIOD IN THE REGULATION OF REPRODUCTION IN FISH 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Price and Quality in International Tourism 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - افت کیفیت در گلهای رز بسته بندی شده به لحاظ آلودگی 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Quality loss in packed rose flowers due to Botrytis cinema infection as related to temperaturere regimes and packaging design 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017