تلگرام سایت تحقیق
امروز : 2 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 141 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 21

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - تنش خشکی، عاملِ کاهش عملکرد سیلوی ذرت نسبت به کیفیت آن 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Drought Stress Reduces Corn Silage Yield More Than Quality 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ارزش حاصله 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Earned Value Management 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی¬های اقتصادی و مدیریتی برای پرورش ماهی خاکی (sandfish) در ویتنام 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Economics and management strategies forrestocking sandfi sh in Vietnam 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثيرات يكپارچگي بازاریابی در زمان توسعه محصول جدید و مزیت رقابتی 40این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effects of marketing-manufacturing integration on new productdevelopment time and competitive advantage 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستمهای مسکن سازی مولد انرژی 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ENERGY-GENERATING HOUSING SYSTEMS 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جهت¬گيري كارآفرينانه در شركت¬هاي خانوادگي و غيرخانوادگي ؛ نشانه اي مستند از كشور بلغارستان 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Entrepreneurial orientation in family and non-family firms:evidence from Bulgaria 19
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 19000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش کارآفرینی: دستورالعمل هایی برای توسعه الگوی پورتوریکوی دانشگاه 7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. AN INSTITUTION FOR DEVELOPMENT UNIVERSITY OF PUERTO RICO S MODEL 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استمرار رفتاری : موضوعات بنیادی 23این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Evolutionary Theorizing in Economics 24
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فستیوال به عنوان یک هدف خلاق 42این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. FESTIVAL AS CREATIVE DESTINATION 24
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سفسطه های بازاریابی مالی 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Financial marketing falls short 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی 23این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. GLOBALIZATION AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رشد و هورمونهای گیاهی 10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Growth and Plant Hormones 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کارآمد از طریق مدیریت به وسیله¬ی فرایند و رهبری 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. High Performance Management through Management by Process and Leadership 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چگونه در بازی هگز برنده شویم 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. How to win at Hex the general story 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خط کشتی رانی تجاری هیوندا به استناد شبکه منفرد برای پیوند با فعالیت های جهانی 3این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Hyundai Merchant Marine Relies on Single Network to Link its Global Operations 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پیاده سازی و شبیه سازی، واحد منطقی محاسباتی انتقال دهنده و ضرب کننده در فناوری ماشینهای خودکار سلولی کوانتومی 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Implementation and simulation of arithmetic logic unit shifter and Multiplier in Quantum cellular automata technology. 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ابتکارات و مهارتها 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Initiation and the Crafts 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اتصال منفي یکپارچه ، پيوند هم پتاسیل و حفاظت از صاعقه در شبکه های هوشمند و ساختمان های هوشمند - یک رویکرد چند روصفحه 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Integrated Grounding, Equipotential Bonding and Lightning Protection in Smart Grids and Smart Buildings A Multi-Faced Approach 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - درون بینی 38این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Introspection 29
  تعداد صفحه : 29 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی اثبخشی طنز در تبلیغات میان فرهنگی 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Investigating the Effectiveness of Humour in Cross-Cultural Advertising 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017