تلگرام سایت تحقیق
امروز : 8 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 59 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 13

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - انطباق و یکپارچگی ( ارتباط ) سازمانی در برنامه های نوآوری ریشه ای شرکت 33این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Adaptation and Organizational Connectedness in Corporate15
  تعداد صفحه : 48 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توان هوازی و بي هوازی در دوچرخه سوار ان خارج از جاده25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Aerobic and anaerobic power characteristics7
  تعداد صفحه : 32 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل عوامل تعیین کننده تقاضای بیمه عمر در کشورهای برگزیده آسیا و هند32این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An Analysis of Life Insurance Demand26
  تعداد صفحه : 58 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مبحث رسانایی6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. conductometry3
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مودم 34این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Conexant USB ADSL Modem34
  تعداد صفحه : 68 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مودم 34این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Conexant USB ADSL Modem34
  تعداد صفحه : 68 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تعریف نوآوریی3این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. DEFINITION OF INNOVATION4
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طرح یک مدل امتیازدهی متوازن در مورد شناسایی تعدادی از معیارهای مالی یا غیرمالی13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Design of a Balanced Scorecard ultimately7
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه¬ي معماري فرايند متوالي53این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Develop an End-to-End Process Architecture33
  تعداد صفحه : 86 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل دیجیتال جریان مقاومتی (DRC) در مبدل¬های تفکیک شده موازی 26DC–DCاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Digital Resistive Current (DRC) Control for the12
  تعداد صفحه : 38 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آیا ایدئولوژی دولت بر قانون زدایی بازارهای تولید اثر می گذارد30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Does government ideology influence deregulation21
  تعداد صفحه : 51 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأیید داس مقاوم با جداول معمایی ایستگاه پردازشگر داس14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. DOS-resistant Authentication with Client Puzzles8
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نوآوری های آموزشی7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Educational “Innovation” v. Educational Innovation 5
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه¬ریزی استراتژیک موثر در سیستم¬های ترانزیت دولتی 31این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effective strategic planning in public transit systems 20
  تعداد صفحه : 51 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقايسه زيست چينه اي سازند تاربور در فارس داخلي و لرستان 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Environmental stratigraphic comparison of Tarbur Formation in interior Fars and Lorestan: 10
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس های موفقیت در بیولوژی اجتماعی و دگر خواهی متقابل 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Exploring co-management theory: Prospects for sociobiology and 12
  تعداد صفحه : 37 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چارچوبی در پیاده سازی رسمی مرحله شناخت شغلی پروژه های داده کاری 32این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Framework for formal implementation of the business understanding 11
  تعداد صفحه : 43 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جنسیت و نفوذ اجتماعی 21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. GenderAndSocialInfluence 17
  تعداد صفحه : 38 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سلامت ، ورزش و توسعه 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. HEALTH, DEVELOPMENT 52
  تعداد صفحه : 56 صفحه
  قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیران HR ايجاد فناوری بیشتر 3این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. HR Executives Making More Of Technology 3
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017