تلگرام سایت تحقیق
امروز : 6 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 2275 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 12

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - طرح واسکوب ویلا 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. As the Work on the vila Schwob neared 4
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 11700 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی سطح آب بوسیله شبکه عصبی مصنوعی در سیستم رودخانة SURMA-KUSHIYARA از بنگلادش 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. WATER LEVEL PREDICTION BY ARTIFICIAL 6
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت هتل چیست؟ 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. What is Hotel Management? 2
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 7800 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیم کشی 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Wire drawing 4
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 10400 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بانک جهانی 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. World Bank 7
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 19500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مخابرات جهانی 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Message from the Minister Energy, Water & Communications 11
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 19500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تغذیه و کشاورزی 7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Foreword 4
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 14300 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ساختار شبکه بی سیم – 35این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Wireless Network Structure - v1.3 20
  تعداد صفحه : 55 صفحه
  قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مترولوژِی 19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Methodology for Comparing Service Policies Using a Trust Model 12
  تعداد صفحه : 31 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ساختار بی نظیر برنامه ها و رخ دادهای کارآفرینان اکسفورد 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. • Brilliant line up of events for Oxford Entrepreneurs 2
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 7800 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحقیق بر روی موضوعات امنیت تجارت الکترونیکی 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Research on E-Commerce Security Issues 6
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 18200 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - لکوربوزیه 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Le Corbusier 2
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 9100 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه نامه شکست ماشین آلات 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Machinery Breakdown Policy ( MB 9
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 19500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - الگوهای دیگر تعامل قانونی 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. POLTICS AND PULICE ADMINISTRATION 9
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کاربریِ الگوی پویایی پایین رتبۀ جهت دار برای sofc مسطح 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A control oriented low order dynamic model for planar SOFC 14
  تعداد صفحه : 36 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - يك تحليل كيفي مراقبت دوره اي راهها - درك مكانيسم ها در مديريت پياده رو 48این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Qualitative Analysis of Periodic Maintenance of Roads 23
  تعداد صفحه : 71 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی الگوریتم های مسیر یابی 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Survey of QoS Routing Algorithms qos 4
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نظرسنجی در مدیریت خطا در شبکه های حسگر بی سیم21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Survey on Fault Management in Wireless Sensor Networks6
  تعداد صفحه : 27 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نظر سنجی در مورد قدرت تحمل نقص در شبکه های حسگر بی سیم15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Survey on Fault Tolerance in Wireless Sensor Networks11
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دستیابی به منابع، سازمان دهی رسمی و گرایشات کارآفرینی فعالیت های اقتصادی جدید20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Acquisition of resources, formal13
  تعداد صفحه : 33 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017