تلگرام سایت تحقیق
امروز : 9 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 1860 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 11

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - سلامت و بهداشت سالمندان 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The age hygiene and health 4
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - وضعیت رایج سیستم های اطلاعات بازاریابی در صنعت بانکداری 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The current status of Marketing Information Systems in Jordanian 11
  تعداد صفحه : 33 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت خطر امنیت تجارت و پژوهش معیار 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The E- Commerce Security Risk Management and Measure Research 7
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - موقعیت محیطی کارآفرینی 26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The environmental context of 15
  تعداد صفحه : 41 صفحه
  قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر هواشناسی و انواع چرخش جوی 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Influence of Meteorological Conditions and Atmospheric Circulation Types on 18
  تعداد صفحه : 34 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خط مشی بروکراسی 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE POLITIC OF BUREAUCRACY 11
  تعداد صفحه : 28 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیاستهای بروکراسی25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE POLITS OF BUREAURACY 17
  تعداد صفحه : 42 صفحه
  قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توان و تاثیرات تحقیق کارآفرینی 21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Power and Effects 13
  تعداد صفحه : 34 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بين علائم روانشناسي و انگيزشي رفتار چالشي: يك مطالعه مقدماتي 10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The relationship between psychiatric symptomatology and motivation of challenging behaviour: A preliminary study 10
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش تهیه حساب جهت مدیران 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The roles and effects of paradigms in accounting research 12
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دیدگاه امنیت تجارت الکترونیک در اقتصاد دیجیتالی 7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Viewpoint of E-Commerce Security in the Digital Economy 6
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 16900 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عدد ایده آل ضعیناَ شبه اول برای نیم گروه 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE WEAKLY SEMI-PRIME IDEALD OF po-T- SEMIGROUPS 5
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - - شهرهای جهان سوم 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THIRD WORLD Cities 9
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توریسم در ترکیه 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Tourism in Turkey 8
  تعداد صفحه : 64 صفحه
  قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ترانزیستور 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Transistor 3
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 10400 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت صحیح و پروتکل امنیت در لایه شبکه 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Trust Management and Network Layer Secuirty protocols 5
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 18200 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ترایپانوسوما 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Trypanosoma 6
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حافظه رم -حافظه دسترسی تصادفی 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Types of RAM Memory - Random Access Memory 4
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انواع استراتژی 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. TYPES OF STRATEGIES 6
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از هندسه دستی در سیستم های امنیتی بیومتریک 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Using of Hand Geometry in Biometric Security Systems 12
  تعداد صفحه : 27 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017