تلگرام سایت تحقیق
امروز : 3 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 2178 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 10

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - تخمین تراکم غیر پارامتری24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Nonlinear Time Series20
  تعداد صفحه : 44 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تایپ در مورد معمار موفق6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Lord Foster Britains most successful architect of recent times is to lay off almost3
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش عملیاتی10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Operations research9
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نمای کلی چالش های عدیده ای که درسر راه شناسایی صورت ( چهره نگاری ) وجود دارد21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Overview of the Face Recognition Grand Challenge_15
  تعداد صفحه : 36 صفحه
  قیمت : 19500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کار پاره وقت در اروپا25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Part-time work in Europe19
  تعداد صفحه : 44 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پاول کورین 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Pavel Korin3
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تخت جمشید 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. 4 Persepolis
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 11700 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اصول کلی برای مربیان 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. PHILOSOPHY FOR COACHES 6
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 18200 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تکثیر گیاهان فضای سبز 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Level Sociology AResource-Based Learning Approach 6
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 15600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تکثیر گیاهان فضای سبز 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Plant propagationf 6
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 15600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Level Sociology AResource-Based Learning Approach 15
  تعداد صفحه : 45 صفحه
  قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خصوصی سازی و اعتماد در یک دنیای تجارت الکترونیک : استخراج و ذخیره اطلاعات محدودیت هماهنگ سازی و افشاء 24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Privacy and Confidentiality in 13
  تعداد صفحه : 37 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه های مربوط به فرآیند گیربوکس بازاوایه راست 3این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Right Angle Gearbox Process Plans 5
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 10400 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شناسایی و ثبت چهره سه بعدی بر اساس - تصویر گرفته شده 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Profile-Based 3D Face Registration 9
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش سیستم خبره در مدیریت منابع طبیعی 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ROLE OF EXPERT SYSTEM IN NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 9
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خطرات و آسیب پذیری های فضای مجازی 90این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. SECURE CYBERSPACE 122
  تعداد صفحه : 212 صفحه
  قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خودشکوفایی 2این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Self-actualization 1
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3900 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مروری بر تکنولوژی سنسورهای امروزی 37این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Introduction 34
  تعداد صفحه : 71 صفحه
  قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بخش 5 . کنترل طریقه ریزش - سر خوردن 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Chapter 5 Sliding Mode Cintrol 10
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فاکتورهای ساختاری گروه NPO(توسعه محصول جدید) در راستای قابلیت تولید (تولید پذیری) 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Structural factors of NPD (new product development) 21
  تعداد صفحه : 43 صفحه
  قیمت : 30000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017