تلگرام سایت تحقیق
امروز : 2 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 1836 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 1

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - حسابدار accountantاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. حسابدار accountant
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خلاصه شده از کتاب یک شوهر ایده آل an ideal husbandاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. خلاصه شده از کتاب یک شوهر ایده آل an ideal husband
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه دندانپزشکی dental insuranceاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه دندانپزشکی dental insurance
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ماهی fishاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ماهی fish
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - داستان کوتاه رمان در مورد پادشاه کریسلی برد king grisly beard storyاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. داستان کوتاه رمان در مورد پادشاه کریسلی برد king grisly beard story
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پینت ویندوز paint windowsاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. پینت ویندوز paint windows
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مکش - جذب suctionاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مکش - جذب suction
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیماری اسکیزوفرنی schizopherniaاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیماری اسکیزوفرنی schizophernia
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


متن اصلی و ترجمه با عنوان : داستان - رماناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the memory keepers daughter
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


متن اصلی و ترجمه با عنوان : داستان - رمان قسمت دوماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the memory keepers daughter
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ماشین ترنچر trencherاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ماشین ترنچر trencher
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه وسایل نقلیه vehicle insuranceاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه وسایل نقلیه vehicle insurance
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه تصادفات accident insuranceاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه تصادفات accident insurance
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اذان - نمازاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. اذان - نماز
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اصول کار لامپ های برق رشته برقاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. اصول کار لامپ های برق رشته برق
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت مالی financial managmentاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مدیریت مالی financial managment
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - زمین لرزه earthquakeاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. زمین لرزه earthquake
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چگالی آب density mesurementsاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. چگالی آب density mesurements
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش در کاربرد های نرم افزاری رشته کامپیوتراین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. سنجش در کاربرد های نرم افزاری رشته کامپیوتر
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کاربردهای عکسهای هوایی در محیط زیستاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. کاربردهای عکسهای هوایی در محیط زیست
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017