تلگرام سایت تحقیق
امروز : 8 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 123 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده مقاله ها تحقیق پژوهشهای معتبر علمی

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - فرسودگی ناشی از عدم تبعیض 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the erosion of non-discrimination 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کفایت سرمایه،نسبت درآمد/هزینه وعملکرد بانکهای سعودی 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Capital Adequacy, Cost Income Ratio and the Performance of Saudi Banks 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت دانه درختان در آب و هوای متغیر 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Managing Tree Seed in an Uncertain Climate 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مکانیزم های مولکولی کشف مواد مغذی توسط سلول های ترشح کننده اینکرتین 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Molecular mechanisms underlying nutrient detection by incretin-secreting cells 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مکانیزم های مولکولی هورمون ترشح کننده اینکرتین 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Molecular mechanisms of incretin hormone secretion 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مهندسی عمران 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. civil engineering 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - میزان رشد گونه رایج درختان در وستمینستر کلورادو 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Growth Rates of Common Tree Species in Westminster, Colorado 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش فرقه و جشن گرفتن در پیدایش جوامع نوسنگی،مدارک جدیدی از تپه گوب کلی G¨obekli Tepe, ،جنوب شرقی ترکیه 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The role of cult and feasting in the emergence of Neolithic communities New evidence from G¨obekli Tepe, south-eastern Turkey 22
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نمونه های کوچک برای توضیح اصول و رمز گذاری گزارش دهی 27این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Short cases to illustrate reporting principles and coding 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روابط با OCB و بهره وری فروش 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. relations with OCB and sales productivity 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک دور نمای کلی از فلز شناسی ( متالورژی )برنز بین النهرینی ها در طی هزاره ی سوم پیش از میلاد 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An overview of Mesopotamian bronze metallurgy during the 3rd millennium BC 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک طرح مدیریت کلید کارآمد برای ذخیره سازی داده محور شبکه های حسگر بی سیم 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An Efficient Key Management Scheme for Data-Centric Storage Wireless Sensor Networks 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017