تلگرام سایت تحقیق
امروز : 8 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 60 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

تحقیق های آماده صفحه 88

تعداد کل صفحات 508
ترجمه مقاله و تحقیق - مغز brain

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. مغز brain
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 2000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مهندسی عمران

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. مهندسی عمران
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رشد و اسکلت ساختمانی در ماهی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. رشد و اسکلت ساختمانی در ماهی
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - آمار رگرسیون ناپارامتری

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. آمار رگرسیون ناپارامتری
تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - طرح مدیریت

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. طرح مدیریت
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 2000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر چریدن دامهای روستایی در فراوانی ملخ در زمینهای کشاورزی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. تاثیر چریدن دامهای روستایی در فراوانی ملخ در زمینهای کشاورزی
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شرط بندی ورزشی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. شرط بندی ورزشی
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - قطعات خودرو و ترمز و انواع آن

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. قطعات خودرو و ترمز و انواع آن
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل آماری

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. کنترل آماری
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل کیفیت رشته مدیریت صنعتی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. کنترل کیفیت رشته مدیریت صنعتی
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری فعالیت بودجه

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. حسابداری فعالیت بودجه
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بولدوزر

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. بولدوزر
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - الکترودهای حاصل از زئولیت تغییر یافته در فرایندهای شیمیایی الکترو آنالیز رشته شیمی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. الکترودهای حاصل از زئولیت تغییر یافته در فرایندهای شیمیایی الکترو آنالیز رشته شیمی
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مالیات

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. مالیات
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مکانیک خودرو - قسمتهای متخلف ماشین

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. مکانیک خودرو - قسمتهای متخلف ماشین
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - دسته بندی پوشش زمینی عوارض طبیعی منطقه سرادو با عکس هوایی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. دسته بندی پوشش زمینی عوارض طبیعی منطقه سرادو با عکس هوایی
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سرقت - دزدی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. سرقت - دزدی
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 2000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - عشق یا ثروت

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. عشق یا ثروت
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری ممیزی ایمنی راه

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. حسابداری ممیزی ایمنی راه
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 508
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017