تلگرام سایت تحقیق
امروز : 4 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 58 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
طرح کارآفرینی بسته بندی میوه با ظرفیت بسته بندی 2200 تن انواع میوه در سال

تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
طرح کارآفرینی بسته بندی خرما با ظرفیت بسته بندی 2000 تن در سال

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
طرح کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی با ظرفیت بسته بندی 1200 تن مواد پودری در سال

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
طرح کارآفرینی بسته بندی خرما با ظرفیت بسته بندی 5000 تن در سال

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
طرح کارآفرینی بسته بندی گوشت قرمز با ظرفیت بسته بندی 1600 تن گوشت قرمز در سال

تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
طرح کارآفرینی تولید رشته آشی و پلویی با ظرفیت 360 تن در سال

تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
طرح کارآفرینی تولید نان فانتزی با ظرفیت 750 تن در سال

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
طرح کارآفرینی تولید تافی و شکلات با ظرفیت 600 تن در سال

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
طرح کارآفرینی تولید پفک نمکی با ظرفیت 400 تن در سال

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
طرح کارآفرینی فرآوری و بسته بندی خشکبار با ظرفیت یکهزار تن در سال

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی سبزیجات خشک با ظرفیت بسته بندی 1200 تن انواع سبزی

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی سس مایونز با ظرفیت 171 تن در سال

تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
طرح کارآفرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم از ضایعات نساجی با ظرفیت 150 تن در سال

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
طرح کارآفرینی تولید نان لواش با ظرفیت 300 تن در سال

تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
طرح کارآفرینی پرورش قارچ خوراکی با ظرفیت یکصد تن

تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
طرح کارآفرینی پرورش کرم ابریشم با ظرفیت 400 جعبه

تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
طرح کارآفرینی پرورش کرم ابریشم با ظرفیت 600 جعبه

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
طرح کارآفرینی باغداری و پرورش میوه جات

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
طرح کارآفرینی پروار بندی گوساله با ظرفیت 75 راس

تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
طرح کارآفرینی پروار بندی گوساله با ظرفیت 100 راس

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

طرح کارآفرینی بسته بندی میوه ظرفیت بسته بندی 2200 تن انواع میوه سال طرح کارآفرینی بسته بندی خرما ظرفیت بسته بندی 2000 تن سال طرح کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی ظرفیت بسته بندی 1200 تن مواد پودری سال طرح کارآفرینی بسته بندی خرما ظرفیت بسته بندی 5000 تن سال طرح کارآفرینی بسته بندی گوشت قرمز ظرفیت بسته بندی 1600 تن گوشت قرمز سال طرح کارآفرینی تولید رشته آشی پلویی ظرفیت 360 تن سال طرح کارآفرینی تولید نان فانتزی ظرفیت 750 تن سال طرح کارآفرینی تولید تافی شکلات ظرفیت 600 تن سال طرح کارآفرینی تولید پفک نمکی ظرفیت 400 تن سال طرح کارآفرینی فرآوری بسته بندی خشکبار ظرفیت یکهزار تن سال طرح کارآفرینی تولید بسته بندی سبزیجات خشک ظرفیت بسته بندی 1200 تن انواع سبزی طرح کارآفرینی تولید بسته بندی سس مایونز ظرفیت 171 تن سال طرح کارآفرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم ضایعات نساجی ظرفیت 150 تن سال طرح کارآفرینی تولید نان لواش ظرفیت 300 تن سال طرح کارآفرینی پرورش قارچ خوراکی ظرفیت یکصد تن طرح کارآفرینی پرورش کرم ابریشم ظرفیت 400 جعبه طرح کارآفرینی پرورش کرم ابریشم ظرفیت 600 جعبه طرح کارآفرینی باغداری پرورش میوه جات طرح کارآفرینی پروار بندی گوساله ظرفیت 75 راس طرح کارآفرینی پروار بندی گوساله ظرفیت 100 راس;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018