تلگرام سایت تحقیق
امروز : 4 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 135 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه سنسور برای کنترل سلامتی سازه 15

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Sensor Network for Structural Health Monitoring 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه های کامپیوتری پیشرفته 6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Advanced Computer Networks 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ظرفیت سازی در تربیت مدیران پیشرفته 17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Capacity building to advance entrepreneurship education 14
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تاثیرگذار بر مهارت های شنیداری 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Factors affecting the listening skill 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمان و نتایج آن 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Determinants of Organizational Citizenship Behavior and Its Outcomes 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - غلبه بر وابستگی ، خلق یک اقتصاد مقاومتی 12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. DEFEATING DEPENDENCY, CREATING A RESISTANCE ECONOMY 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - فرسودگی ناشی از عدم تبعیض 15

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. the erosion of non-discrimination 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کفایت سرمایه،نسبت درآمد/هزینه وعملکرد بانکهای سعودی 15

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Capital Adequacy, Cost Income Ratio and the Performance of Saudi Banks 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت دانه درختان در آب و هوای متغیر 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Managing Tree Seed in an Uncertain Climate 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مکانیزم های مولکولی کشف مواد مغذی توسط سلول های ترشح کننده اینکرتین 13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Molecular mechanisms underlying nutrient detection by incretin-secreting cells 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مکانیزم های مولکولی هورمون ترشح کننده اینکرتین 8

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Molecular mechanisms of incretin hormone secretion 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مهندسی عمران 6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. civil engineering 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - میزان رشد گونه رایج درختان در وستمینستر کلورادو 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Growth Rates of Common Tree Species in Westminster, Colorado 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش فرقه و جشن گرفتن در پیدایش جوامع نوسنگی،مدارک جدیدی از تپه گوب کلی G¨obekli Tepe, ،جنوب شرقی ترکیه 20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The role of cult and feasting in the emergence of Neolithic communities New evidence from G¨obekli Tepe, south-eastern Turkey 22
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 22000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نمونه های کوچک برای توضیح اصول و رمز گذاری گزارش دهی 27

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Short cases to illustrate reporting principles and coding 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط با OCB و بهره وری فروش 17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. relations with OCB and sales productivity 15
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک دور نمای کلی از فلز شناسی ( متالورژی )برنز بین النهرینی ها در طی هزاره ی سوم پیش از میلاد 20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. An overview of Mesopotamian bronze metallurgy during the 3rd millennium BC 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک طرح مدیریت کلید کارآمد برای ذخیره سازی داده محور شبکه های حسگر بی سیم 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. An Efficient Key Management Scheme for Data-Centric Storage Wireless Sensor Networks 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
کاراموزی بیمه ایران

تعداد صفحه : 50 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر

تعداد صفحه : 49 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - شبکه سنسور کنترل سلامتی سازه 15 ترجمه مقاله تحقیق - شبکه کامپیوتری پیشرفته 6 ترجمه مقاله تحقیق - ظرفیت سازی تربیت مدیران پیشرفته 17 ترجمه مقاله تحقیق - عوامل تاثیرگذار مهارت شنیداری 11 ترجمه مقاله تحقیق - عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمان نتایج 11 ترجمه مقاله تحقیق - غلبه وابستگی ، خلق یک اقتصاد مقاومتی 12 ترجمه مقاله تحقیق - فرسودگی ناشی عدم تبعیض 15 ترجمه مقاله تحقیق - کفایت سرمایه،نسبت درآمد/هزینه وعملکرد بانکهای سعودی 15 ترجمه مقاله تحقیق - مدیریت دانه درختان آب هوای متغیر 14 ترجمه مقاله تحقیق - مکانیزم مولکولی کشف مواد مغذی توسط سلول ترشح کننده اینکرتین 13 ترجمه مقاله تحقیق - مکانیزم مولکولی هورمون ترشح کننده اینکرتین 8 ترجمه مقاله تحقیق - مهندسی عمران 6 ترجمه مقاله تحقیق - میزان رشد گونه رایج درختان وستمینستر کلورادو 14 ترجمه مقاله تحقیق - نقش فرقه جشن گرفتن پیدایش جوامع نوسنگی،مدارک جدیدی تپه گوب کلی G¨obekli Tepe, ،جنوب شرقی ترکیه 20 ترجمه مقاله تحقیق - نمونه کوچک توضیح اصول رمز گذاری گزارش دهی 27 ترجمه مقاله تحقیق - روابط OCB بهره وری فروش 17 ترجمه مقاله تحقیق - یک دور نمای کلی فلز شناسی ( متالورژی )برنز بین النهرینی طی هزاره ی سوم پیش میلاد 20 ترجمه مقاله تحقیق - یک طرح مدیریت کلید کارآمد ذخیره سازی داده محور شبکه حسگر بی سیم 14 کاراموزی بیمه ایران بررسی سیستم حسابداری آموزش پرورش شهر سنگر;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018