تلگرام سایت تحقیق
امروز : 4 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 5840 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

تحقیق های آماده صفحه 486

تعداد کل صفحات 508
ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی تجربی. نقش وظایف یکنواخت و خلاقانه 15

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. An experimental examination. The role of dull and creative tasks 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی بیرونی 43

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The External Assessment 29
تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر قضاوت های حسابرس از نفوذ CEO بر استقلال کمیته حسابرسی 26

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Impact on Auditor Judgments of CEO Influence on Audit Committee Independence 20
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر اعتماد بر روی نوآوری و عملکرد زنجیره های تامین 30

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The impactoftrustoninnovativenessandsupplychainperformance 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر تشخیص هویت سازمانی بر مدیریت دانش سازمانی 25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The influence of organizational identification on organizational knowledge management 14
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی صرفه جویی در محدوده مقیاس و گوناگونی 20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The measurement of scope, scale and diversification economies 28
تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش واسطه گرفتار شهروندان سازمانی 28

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The mediating role of organizational citizenship behavior 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تعدیلی هوش هیجانی بر واکنشهای کورتیزول آزاد نسبت به استرس 22

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The moderating impact of emotional intelligence on free cortisol responses to stress 14
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - هنجارها و پایداری معیارهای چند بُعدی ساخت تصویر بدنی 6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The norms and stability of new measures of the multidimensional body image construct 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مقیاس مقبولیت اجتماعی اوهایو 8

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. THE OHIO SOCIAL ACCEPTANCE SCALE 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه مشاركت بين اقتصاد دانشگاهي و محيط تجاري ، اجزاء جهت گيري بازاريابي دانشگاهي مدرن 13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The partnership relationship between economic academic and business environment, component of modern university marketing orientation 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای یک کد اجرایی اخلاقیات و هویت سازمانی اخلاقی 12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Enacting a living code of ethics and ethical organizational identity 17
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش آلبومین (سفیده تخم مرغ) در اندازه ذرات کنترل شده و رفتار رسانایی الکتریکی ریزذرات اکسید روی 9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The role of albumen (egg white) in controlled particle size and electrical conductivity behavior of zinc oxide nanoparticles 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش استعاره ها در زبان بانکداری سرمایه گذاری 16

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The role of metaphors in the language of investment banking 17
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مفهوم ارزش زمانی پول در سرمایه گذاری اسلامی 23

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Time Value of Money Concept in Islamic Finance 24
تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از میزان فرصت در طول دوازده فرهنگ 15

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. LEISURE TIME USE ACROSS TWELVE CULTURES 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تیم های مدیریت درجه یک(تاپ) مطابق(در) شرکت های چندملیتی 30

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. TOP MANAGEMENT TEAMS WITHIN multinational corporations 20
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فاکتور کل بهره وری در صنعت ارتباطات از راه دور اگاندا 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Total factorproductivitygrowthinUganda’s telecommunicationsindustry 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - گردشگری و مهمان نوازی 30

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Tourism and Hospitality 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - دسترسی بازار تجاری به تکنولوژی؟ محرک¬های مالیاتی، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و مازاد تولید در چین 24

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Trading market access for technology? Tax incentives foreign direct investment and productivity spillovers in china 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 508
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017