تلگرام سایت تحقیق
امروز : 3 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 3514 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - انزوای اجتماعی و جنسیت 9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Social Isolation and Gender 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدلسازی موج طیفی در محیط های ریف های حاشیه ای 28

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Spectral wave modeling in fringing reef environments 13
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - آتروفی عضلات نخاعی 5

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Spinal muscular atrophy 3
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مقاله ای جهت انتقاد از دیدگاه استگلیتز 46

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A Critique of the Stiglitz Perspective 33
تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Strategic Planning and Organisational Effectiveness in Jordanian Hotels 15
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچکتر 16

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Strategic planning in smaller enterprises 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی, ساختار و عملکرد : جامعه شناسی استراتژی سازمانی 21

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Strategy, Structure, and Performance The Sociology of Orga n izational Strategy 30
تعداد صفحه : 30 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سکته 3

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Stroke 2
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 2000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - خانواده درمانی ساختاری 16

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Structural Family Therapy 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سنتز ترکیب های چند چرخه ای که حاوی ژرمانیوم و نیتروژن به صورت هترو اتم های II هستند 8

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Synthesis of heterocyclic compounds containing germanium and nitrogen as hetero - atoms 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سنتز LiMn2O4 از ماتریکس اوالبومین ژلاتینی 9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Synthesis of LiMn2O4 from a gelled ovalbumin matrix 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سنتز اکسید آلومینیوم نانو کریستال با استفاده از سفیده تخم مرغ 7

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Synthesis of Nanocrystalline Alumina Using Egg White 2
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 2000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - دیدگاه سیستم ها به انتخاب مدیران 6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. systems approach to the selection of managers 3
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تفکر سیستمی 60

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Systems thinking 39
تعداد صفحه : 39 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - آزمایش فاصله¬گذاری مقطع عرضی مختلف در مدلسازی هیدرولیک ID : یک مطالعه موردی در مورد رودخانه جوهور ، مالزی 13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Testing different cross-section spacing in 1D hydraulic modelling: A case study on Johor River, Malaysia 18
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد مدیریت علمی در ارتقاءعملکرد دانشگاه های مالزی 25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Application of Knowledge Management in Enhancing the Performance of Malaysian Universities 13
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - هنر و فن مراقبت تکاملی در NICU : تجزیه و تحلیل یک ایده کلی 22

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. the art of developmental care in the NICU 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک دیدگاه SIM تحلیل مانع در اجرای مدیریت زنجیره ی تامین سبز 32

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. An ISM approach for the barrier analysis in implementing green supply chain management 15
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباط بین اعتماد و مدیریت دانش : مفاهیم این ارتباط برای عملکرد و کارایی تیمی چیست 22

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The connection between trust and knowledge management: what are its implications for team performance 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - انتقال آموزش در حین کار از دیدگاه اقتصادی 22

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The transfer of on-the-job training from the perspective of economics 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - انزوای اجتماعی جنسیت 9 ترجمه مقاله تحقیق - مدلسازی موج طیفی محیط ریف حاشیه ای 28 ترجمه مقاله تحقیق - آتروفی عضلات نخاعی 5 ترجمه مقاله تحقیق - مقاله ای جهت انتقاد دیدگاه استگلیتز 46 ترجمه مقاله تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی تاثیر سازمانی هتل اردنی 38 ترجمه مقاله تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک شرکت کوچکتر 16 ترجمه مقاله تحقیق - استراتژی, ساختار عملکرد : جامعه شناسی استراتژی سازمانی 21 ترجمه مقاله تحقیق - سکته 3 ترجمه مقاله تحقیق - خانواده درمانی ساختاری 16 ترجمه مقاله تحقیق - سنتز ترکیب چند چرخه ای که حاوی ژرمانیوم نیتروژن صورت هترو اتم II هستند 8 ترجمه مقاله تحقیق - سنتز LiMn2O4 ماتریکس اوالبومین ژلاتینی 9 ترجمه مقاله تحقیق - سنتز اکسید آلومینیوم نانو کریستال استفاده سفیده تخم مرغ 7 ترجمه مقاله تحقیق - دیدگاه سیستم انتخاب مدیران 6 ترجمه مقاله تحقیق - تفکر سیستمی 60 ترجمه مقاله تحقیق - آزمایش فاصله¬گذاری مقطع عرضی مختلف مدلسازی هیدرولیک ID : یک مطالعه موردی مورد رودخانه جوهور ، مالزی 13 ترجمه مقاله تحقیق - کاربرد مدیریت علمی ارتقاءعملکرد دانشگاه مالزی 25 ترجمه مقاله تحقیق - هنر فن مراقبت تکاملی NICU : تجزیه تحلیل یک ایده کلی 22 ترجمه مقاله تحقیق - یک دیدگاه SIM تحلیل مانع اجرای مدیریت زنجیره ی تامین سبز 32 ترجمه مقاله تحقیق - ارتباط بین اعتماد مدیریت دانش : مفاهیم این ارتباط عملکرد کارایی تیمی چیست 22 ترجمه مقاله تحقیق - انتقال آموزش حین کار دیدگاه اقتصادی 22;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018