تلگرام سایت تحقیق
امروز : 9 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 7560 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

تحقیق های آماده صفحه 483

تعداد کل صفحات 508
ترجمه مقاله و تحقیق - کاهش بی عدالتی در شبکه های پیر تو پیر 37

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Mitigating Unfairness in Locality-Aware Peer-to-Peer Networks 19
تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 19000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - الگوریتم¬های MM (کمینه و بیشینه¬سازی) برای توزیع چند متغیری گسسته 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. MM Algorithms for Some Discrete Multivariate Distributions 21
تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدلسازی رفتارهای نامنظم در بازارهای مالی 10

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. modeling chaotic behaviours in financial markets 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی تغییر شکل امواج در اثر موج شکن زیر آب 28

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Modelling wave deformation due to submerged breakwaters 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - انگیزه 71

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. motivation 86
تعداد صفحه : 86 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی 34

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Multidimensional assessment of organizational performance: 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسات تصویر بدنی چند بُعدی دربین بیماران مبتلا به اختلالات غذایی ، اختلال نامزمن بدن ، و کنترل های بالینی 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Multidimensional body image comparisons among patients with eating disorders body dysmorphic disorder, and clinical controls 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Murabaha-an Islamic Financial Tool and Chalanges vis a vis the International Accounting Standards 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نانو سیلور (نقره ) : یک ماده نانو در کاربرد پزشکی 25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Nanosilver: A nanoproduct in medical application 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تولید پنبه ردیف- باریک تحت محیط آبیاری شده و محیط آبیاری نشده 17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Narrow-Row Cotton Production under Irrigated and Non-irrigated Environment 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مواد افزودنی طبیعی در فرایند انعقاد و آهکی نمودن پروتئین برای بهبود قابلی کنترل ریز ساختاری سرامیک های سلولی 18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Natural additives in protein coagulation casting process for improved microstructural controllability of cellular ceramics 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کشتیرانی 91

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. navigation 43
تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگیهای جدید در SAS چیست 19

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. New Features in SAS/OR 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - الکتروسنتز یک مرحله ای نانوتیوب کربنی چند جداره ای/لایه کامپوزیت پلی ارتو آمینوفل و بررسی ویژگی های الکتروکاتالیستی آن 7

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. One-step electrosynthesis of multi-walled carbon nanotube/poly-ortho-aminophenol composite film and investigation of its electrocatalytic properties 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تشریح یک نظریه رفتاری شرکت کارآفرینی 35

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Outlines of a behavioral theory of the entrepreneurial firm 23
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ترکیب غیر مستقیم آوا لبومین از Mn3o4 (بلورهای نمک) 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Ovalbumin mediated synthesis of Mn3O4 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تصورات از تأثیرات فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش در شرکت های ساخت و ساز 30

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Perceptions of the impacts of organizational culture and information technology on knowledge sharing in construction 20
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کارائی مهندسی باد و زلزله برای برج های دوقلوی 60 طبقه در مانیل 13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. PERFORMANCE BASED SEISMIC AND WIND ENGINEERING FOR 60 STORY TWIN TOWERS IN MANILA 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پیرامون خواص ساختاری و مغناطیسی جایگزین فریت NiCuZn آماده شده با استفاده از سفیده تخم مرغ 12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Performance of NiCu ferrite fine particles and ceramics synthesized using egg white 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تحقیق عملیاتی پارچه ی پلی استر که توسط نانوتیتانیوم تولید شده است دی اکسید (نانو- Tio2) اندود ضد فرابنفش 12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Performance Research of Polyester Fabric Treated by Nano Titanium Dioxide (N ano-TiO2) Anti-ultraviolet Finishing 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 508
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017