تلگرام سایت تحقیق
امروز : 4 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 6202 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - کاهش بی عدالتی در شبکه های پیر تو پیر 37

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Mitigating Unfairness in Locality-Aware Peer-to-Peer Networks 19
تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 19000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - الگوریتم¬های MM (کمینه و بیشینه¬سازی) برای توزیع چند متغیری گسسته 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. MM Algorithms for Some Discrete Multivariate Distributions 21
تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدلسازی رفتارهای نامنظم در بازارهای مالی 10

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. modeling chaotic behaviours in financial markets 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی تغییر شکل امواج در اثر موج شکن زیر آب 28

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Modelling wave deformation due to submerged breakwaters 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - انگیزه 71

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. motivation 86
تعداد صفحه : 86 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی 34

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Multidimensional assessment of organizational performance: 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسات تصویر بدنی چند بُعدی دربین بیماران مبتلا به اختلالات غذایی ، اختلال نامزمن بدن ، و کنترل های بالینی 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Multidimensional body image comparisons among patients with eating disorders body dysmorphic disorder, and clinical controls 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Murabaha-an Islamic Financial Tool and Chalanges vis a vis the International Accounting Standards 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نانو سیلور (نقره ) : یک ماده نانو در کاربرد پزشکی 25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Nanosilver: A nanoproduct in medical application 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تولید پنبه ردیف- باریک تحت محیط آبیاری شده و محیط آبیاری نشده 17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Narrow-Row Cotton Production under Irrigated and Non-irrigated Environment 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مواد افزودنی طبیعی در فرایند انعقاد و آهکی نمودن پروتئین برای بهبود قابلی کنترل ریز ساختاری سرامیک های سلولی 18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Natural additives in protein coagulation casting process for improved microstructural controllability of cellular ceramics 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کشتیرانی 91

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. navigation 43
تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگیهای جدید در SAS چیست 19

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. New Features in SAS/OR 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - الکتروسنتز یک مرحله ای نانوتیوب کربنی چند جداره ای/لایه کامپوزیت پلی ارتو آمینوفل و بررسی ویژگی های الکتروکاتالیستی آن 7

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. One-step electrosynthesis of multi-walled carbon nanotube/poly-ortho-aminophenol composite film and investigation of its electrocatalytic properties 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تشریح یک نظریه رفتاری شرکت کارآفرینی 35

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Outlines of a behavioral theory of the entrepreneurial firm 23
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 23000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ترکیب غیر مستقیم آوا لبومین از Mn3o4 (بلورهای نمک) 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Ovalbumin mediated synthesis of Mn3O4 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تصورات از تأثیرات فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش در شرکت های ساخت و ساز 30

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Perceptions of the impacts of organizational culture and information technology on knowledge sharing in construction 20
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کارائی مهندسی باد و زلزله برای برج های دوقلوی 60 طبقه در مانیل 13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. PERFORMANCE BASED SEISMIC AND WIND ENGINEERING FOR 60 STORY TWIN TOWERS IN MANILA 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پیرامون خواص ساختاری و مغناطیسی جایگزین فریت NiCuZn آماده شده با استفاده از سفیده تخم مرغ 12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Performance of NiCu ferrite fine particles and ceramics synthesized using egg white 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تحقیق عملیاتی پارچه ی پلی استر که توسط نانوتیتانیوم تولید شده است دی اکسید (نانو- Tio2) اندود ضد فرابنفش 12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Performance Research of Polyester Fabric Treated by Nano Titanium Dioxide (N ano-TiO2) Anti-ultraviolet Finishing 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - کاهش بی عدالتی شبکه پیر تو پیر 37 ترجمه مقاله تحقیق - الگوریتم¬های MM (کمینه بیشینه¬سازی) توزیع چند متغیری گسسته 14 ترجمه مقاله تحقیق - مدلسازی رفتارهای نامنظم بازارهای مالی 10 ترجمه مقاله تحقیق - مدل سازی تغییر شکل امواج اثر موج شکن زیر آب 28 ترجمه مقاله تحقیق - انگیزه 71 ترجمه مقاله تحقیق - ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی 34 ترجمه مقاله تحقیق - مقایسات تصویر بدنی چند بُعدی دربین بیماران مبتلا اختلالات غذایی ، اختلال نامزمن بدن ، کنترل بالینی 11 ترجمه مقاله تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی سرمایه¬گذاری اسلامی چالش¬های مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11 ترجمه مقاله تحقیق - نانو سیلور (نقره ) : یک ماده نانو کاربرد پزشکی 25 ترجمه مقاله تحقیق - تولید پنبه ردیف- باریک تحت محیط آبیاری شده محیط آبیاری نشده 17 ترجمه مقاله تحقیق - مواد افزودنی طبیعی فرایند انعقاد آهکی نمودن پروتئین بهبود قابلی کنترل ریز ساختاری سرامیک سلولی 18 ترجمه مقاله تحقیق - کشتیرانی 91 ترجمه مقاله تحقیق - ویژگیهای جدید SAS چیست 19 ترجمه مقاله تحقیق - الکتروسنتز یک مرحله ای نانوتیوب کربنی چند جداره ای/لایه کامپوزیت پلی ارتو آمینوفل بررسی ویژگی الکتروکاتالیستی 7 ترجمه مقاله تحقیق - تشریح یک نظریه رفتاری شرکت کارآفرینی 35 ترجمه مقاله تحقیق - ترکیب غیر مستقیم آوا لبومین Mn3o4 (بلورهای نمک) 11 ترجمه مقاله تحقیق - تصورات تأثیرات فرهنگ سازمانی فناوری اطلاعات تسهیم دانش شرکت ساخت ساز 30 ترجمه مقاله تحقیق - کارائی مهندسی باد زلزله برج دوقلوی 60 طبقه مانیل 13 ترجمه مقاله تحقیق - پیرامون خواص ساختاری مغناطیسی جایگزین فریت NiCuZn آماده شده استفاده سفیده تخم مرغ 12 ترجمه مقاله تحقیق - تحقیق عملیاتی پارچه ی پلی استر که توسط نانوتیتانیوم تولید شده است دی اکسید (نانو- Tio2) اندود ضد فرابنفش 12;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018