تلگرام سایت تحقیق
امروز : 30 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 1559 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 532
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل ژنتیکی برخی ترکیبات محصول دهنده و کیفیت دانه در ذرت شیرین 16

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. GENETIC ANALYSIS OF SOME YIELD COMPONENTS AND KERNEL QUALITY IN SWEET CORN 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - زنجیره¬گذاری ژنوم 12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. GENOME SEQUENCING 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - به حداقل رساندن اثر جبرانی گروه MCDM تصمیم گیری تجمع افزودنی با استفاده از "مفهوم حق وتو" 20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Minimizing the Compensatory Effect of MCDM Group Decision Additive Aggregation Using the Veto Concept 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - درک زیبایی شناسی چگونه با رهبری ارتباط می یابد؟ مروری بر ادبیات 18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. International Journal of Education & the Arts 18
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت منابع انسانی با اصول و قوانین مدیریت اسلامی : روشی برای انتشار معکوس در مدیریت 6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Human Resource Management with Islamic Management Principles 23
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 23000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Human Rights and the Magic of Jus Cogens 18
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شناسایی عوامل حیاتی در تولرانس خطای چندگانه مبتنی بر ایجاد نقطه مقابله برای سیستم توزیع شده 13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Identification of Critical Factors in Checkpointing Based Multiple Fault Tolerance for Distributed System 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بهبود کارایی سیستم های خبره مبتنی بر قاعده از طریق فعالیت دستور 13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Improving the Efficiency of Rule-Based Expert Systems by Rule Activation 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. in search of a second act 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - فناوری کاربردی سرامیک (سفالسازی) / توسعه و تجاری کردن محصول سرامیک 21

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Influence of Slurry Characteristics on Porosity and Mechanical Properties of Alumina Foams 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نوآوری در شرکت های اقتصاد اجتماعی 15

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Innovation in social economy firms 13
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - عملکرد سرمایه ی فکری(سرمایه معنوی/آی سی) در بخش بانکداری ارزیابی بانک های خصوصی استرالیا (بانکهای به مالکیت استرالیایی ها) 18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Intellectual capital performance in the banking sector An assessment of Australian owned banks 20
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اتحادیه های کارگری وبهره وری، یک تحلیل تجربی بااستفاده از داده های موجود درسطح شرکتی ژاپنی 23

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Labor unions and productivity: An empirical analysis using Japanese firm-level data 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مفهوم لی تورد از تعالی 13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Lyotard’s Concept of the Sublime 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت 7

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. ئشدشلثئثدف 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تصميم گيري مديريت و اطلاعات حسابداري مالي 22

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Managerial decision-making and financial accounting information 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت توسعه تولید جدید : یک چارچوب تکاملی 46

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Managing new product 32
تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگیهای مواد پنلهای ساندویچی FRP 3-D 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Material Characteristics of 3-D FRP Sandwich Panels 33
تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش و ارزيابي ضرر بهره وري (بازدهي) به علت بهداشت ضعيف 26

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Measuring and valuing productivity loss due to poor health 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - احتراق ذرات فلز و فناوری نانو 39

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Metal particle combustion and nanotechnology 20
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 532

ترجمه مقاله تحقیق - تحلیل ژنتیکی برخی ترکیبات محصول دهنده کیفیت دانه ذرت شیرین 16 ترجمه مقاله تحقیق - زنجیره¬گذاری ژنوم 12 ترجمه مقاله تحقیق - حداقل رساندن اثر جبرانی گروه MCDM تصمیم گیری تجمع افزودنی استفاده "مفهوم حق وتو" 20 ترجمه مقاله تحقیق - درک زیبایی شناسی چگونه رهبری ارتباط یابد؟ مروری ادبیات 18 ترجمه مقاله تحقیق - مدیریت منابع انسانی اصول قوانین مدیریت اسلامی : روشی انتشار معکوس مدیریت 6 ترجمه مقاله تحقیق - حقوق بشر جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21 ترجمه مقاله تحقیق - شناسایی عوامل حیاتی تولرانس خطای چندگانه مبتنی ایجاد نقطه مقابله سیستم توزیع شده 13 ترجمه مقاله تحقیق - بهبود کارایی سیستم خبره مبتنی قاعده طریق فعالیت دستور 13 ترجمه مقاله تحقیق - جستجوی روش دیگر 12 ترجمه مقاله تحقیق - فناوری کاربردی سرامیک (سفالسازی) / توسعه تجاری کردن محصول سرامیک 21 ترجمه مقاله تحقیق - نوآوری شرکت اقتصاد اجتماعی 15 ترجمه مقاله تحقیق - عملکرد سرمایه ی فکری(سرمایه معنوی/آی سی) بخش بانکداری ارزیابی بانک خصوصی استرالیا (بانکهای مالکیت استرالیایی ها) 18 ترجمه مقاله تحقیق - اتحادیه کارگری وبهره وری، یک تحلیل تجربی بااستفاده داده موجود درسطح شرکتی ژاپنی 23 ترجمه مقاله تحقیق - مفهوم لی تورد تعالی 13 ترجمه مقاله تحقیق - مدیریت 7 ترجمه مقاله تحقیق - تصميم گيري مديريت اطلاعات حسابداري مالي 22 ترجمه مقاله تحقیق - مدیریت توسعه تولید جدید : یک چارچوب تکاملی 46 ترجمه مقاله تحقیق - ویژگیهای مواد پنلهای ساندویچی FRP 3-D 14 ترجمه مقاله تحقیق - سنجش ارزيابي ضرر بهره وري (بازدهي) علت بهداشت ضعيف 26 ترجمه مقاله تحقیق - احتراق ذرات فلز فناوری نانو 39;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018