تلگرام سایت تحقیق
امروز : 4 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 141 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - خشکسالی 10

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. drought 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اکراه 17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. duress 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - درونیابی هرمیت دوتایی در مش چهارضلعی 38

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Dyadic hermite in terpolation on a rectangular mesh 29
تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Dynamic evolution control for synchronous buck DC–DC converter 14
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر محلول نمک و شاخص پلاستیسیته بر توان برش خاک رس 12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Effect of Salt Solution and Plasticity Index on undrain Shear Strength of Clays 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر آگهی واگذاری سهام بر عملکرد سهام شرکتهای فراموش شده از بازار 23

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Effect of Stock Split Announcement on Stock Performance of Neglected Firms from the Polish Capital Market 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد موثر پردازش ابری در موسسات آموزشی 10

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Effective use of cloud computing in educational institutions 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تأملات در خصوص متدولوژی ارزیابی و سنجش پیشرفت ویژگی های «خود گردانی» 26

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. reflections on the methodology of assessing the development of traits of self- regulation 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سفیده تخم مرغ به عنوان رنگ پایه ای کم هزینه و موافق با محیط برای ریخته گری ژلاتینی سرامیک 9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Egg White as an Environmentally Friendly Low-Cost Binder for Gelcasting of Ceramics 3
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تغییر شکل موج در ساختار ی با نقطه اوج (پوشش) پایین 33

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Evolution of wave shape over a low-crested structure 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و ارزیابی دانش دریافت شده توسط کاربر و کیفیت اطلاعات در بافت KMS (سیستم ارزیابی دانش) 28

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Examining the dimensionality and measurement of user-perceived knowledge and information quality in the KMS context 17
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش کشور و نوع شرکت در ارزیابی ریسک‎های حسابرسی شرکت و تصمیم‎گیری برنامۀ حسابرسی 18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Exploring the role of country and client type on the auditor’s client risk assessments and audit planning decisions 24
تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت عملیات های فرودگاه 41

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Airport operations management 19
تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 19000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تصور زنان در مورد برابری در استخدام: آیا سقف شیشه ای در حال شکستن است؟ 17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. FEMALE PERCEPTIONS ON EMPLOYMENT EQUITY: IS THE GLASS CEILING CRACKING? 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تصمیم گیری مالی در فضای تجاری 5

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. FINANCIAL DECISION MAKING IN A BUSINESS CONTEXT 3
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیرات ساختاربندی و تصمیم گیری مالی 15

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Framing Effects and Financial Decision Making 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. fuzzy AHP-based safety risk assessment methodology for tower crane 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ریخته گری ژلاتین اجزای سازنده سرامیک 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Gelatin gelcasting of ceramic components 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ریخته گری ژلی کاشی سازی آلومین با استفاده از شیوه ی ملاط پروتئین سفیده تخم مرغ 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. GELCASTING OF ALUMINA CERAMICS USING AN EGG WHITE PROTEIN BINDER SYSTEM 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - الگوریتم تکوینی با نمایش دو گانه زمان های روشن و خاموش کردن واحد تولیدی برای حل مشکل تعهد واحد 22

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Genetic algorithm with binary representation of generating unit start-up and shut-down times for the unit commitment problem 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - خشکسالی 10 ترجمه مقاله تحقیق - اکراه 17 ترجمه مقاله تحقیق - درونیابی هرمیت دوتایی مش چهارضلعی 38 ترجمه مقاله تحقیق - روش نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل شبیه سازی 34 ترجمه مقاله تحقیق - تأثیر محلول نمک شاخص پلاستیسیته توان برش خاک رس 12 ترجمه مقاله تحقیق - تأثیر آگهی واگذاری سهام عملکرد سهام شرکتهای فراموش شده بازار 23 ترجمه مقاله تحقیق - کاربرد موثر پردازش ابری موسسات آموزشی 10 ترجمه مقاله تحقیق - تأملات خصوص متدولوژی ارزیابی سنجش پیشرفت ویژگی «خود گردانی» 26 ترجمه مقاله تحقیق - سفیده تخم مرغ عنوان رنگ پایه ای کم هزینه موافق محیط ریخته گری ژلاتینی سرامیک 9 ترجمه مقاله تحقیق - تغییر شکل موج ساختار ی نقطه اوج (پوشش) پایین 33 ترجمه مقاله تحقیق - بررسی ابعاد ارزیابی دانش دریافت شده توسط کاربر کیفیت اطلاعات بافت KMS (سیستم ارزیابی دانش) 28 ترجمه مقاله تحقیق - بررسی نقش کشور شرکت ارزیابی ریسک‎های حسابرسی شرکت تصمیم‎گیری برنامۀ حسابرسی 18 ترجمه مقاله تحقیق - مدیریت عملیات فرودگاه 41 ترجمه مقاله تحقیق - تصور زنان مورد برابری استخدام: آیا سقف شیشه ای حال شکستن است؟ 17 ترجمه مقاله تحقیق - تصمیم گیری مالی فضای تجاری 5 ترجمه مقاله تحقیق - تاثیرات ساختاربندی تصمیم گیری مالی 15 ترجمه مقاله تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی AHP فازی جرثقیل گردان اتاقک دار 12 ترجمه مقاله تحقیق - ریخته گری ژلاتین اجزای سازنده سرامیک 14 ترجمه مقاله تحقیق - ریخته گری ژلی کاشی سازی آلومین استفاده شیوه ی ملاط پروتئین سفیده تخم مرغ 14 ترجمه مقاله تحقیق - الگوریتم تکوینی نمایش دو گانه زمان روشن خاموش کردن واحد تولیدی حل مشکل تعهد واحد 22;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018