تلگرام سایت تحقیق
امروز : 4 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 7901 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل ویدئوهای تلویزیونی ورزشی محوطه-تور با استفاده از مدلسازی دوربین سه بعدی سریع 32

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Broadcast Court-Not Sport video analysis using Fast 3-D camera Modeling 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی در عصر اطلاعات 18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Budgeting in the information age 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کمپیلوباکتر 15

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Campylobacter 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - گربه 3

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Cat 2
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 2000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A Survey of Firms Funded by Industrial and Commercial Development Corporation in Kenya 15
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت پست بازرسی با افزونگی واحد مستقل دوگانه مبنی بر احتمال تکمیل 20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Checkpoint Management with Double Modular Redundancy Based on the Probability of Task Completion 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - انتخاب یک تست: یک کلید 16

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Choosing a test: a key 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم تخصصی برای تشخیص بیماریهای چشمی بوسیله CLIPS و 16

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. AN EXPERT SYSTEM FOR DIAGNOSING EYE DISEASES USING CLIPS 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - آنالیز مقایسه¬ای در مدل¬های AHP و AHP Fuzzy برای طبقه¬بندی موجودی چند ضابطه-ای و چندمعیاری 12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. COMPARATIVE ANALYSIS OF AHP AND FUZZY AHP MODELS FOR MULTICRITERIA INVENTORY CLASSIFICATION 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - هماهنگ سازی لیمیتر تحریک مضاعف، حفاظت اضافه جریان میدانی و کنترل ژنراتور 10

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Coordination of Overexcitation Limiter, Field Overcurrent Protection and Generator Control 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سرمایه گذاری شرکتی در بازارهای نوظهور آسیا 22

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Corporate Investments in Asian Emerging Markets 26
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - فرهنگ و فرصت و فراغت 12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Culture and leisure 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رویکردرایج استراتژیهای HR : درون – بیرون در مقابل بیرون – درونی 20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Current Approaches to HR Strategies: Inside-Out vs. Outside-In 24
تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - زوال عقل 12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Dementia 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تراکم، اتدازه و توزیع روزنه ها در 35 گونه درختان جنگلی مناطق گرم و پرباران آمازون مرکزی 7

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Density, size and distribution of stomata in 35 rainforest tree species in Central Amazonia 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزم، روی و آهن در نمونه های شکلات امولسیون شده از طریق طیف سنجی جذب اتمی شعله 15

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. determination of sodium, potassium, calcium, magnesium, zinc and iron in emulsified chocolate samples by flame atomic absorption spectromety 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین اثر نقره در نمونه های سنگ معدن پلی متالیک از طریق طیف نگاری جذبی اتمی تابشی پس از استخراج حالت جامد با استفاده از یک ستون حاوی غشاء پوست تخم مرغ 16

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Determination of Trace Silver in Polymetallic Ore Samples by Flame Atomic Absorption Spectrometry after Solid-Phase Extraction Using a Microcolumn Comprising Eggshell Membrane 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه مهارت های گوش دادن موسیقی با استفاده روشهای یادگیری فعال در دبیرستان 18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Developing music listening skills using active learning methods in secondary education 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تکنولوژی های ریخته گری مستقیم 6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. direct casting technologies transcending 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یادداشت مدیر 31

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Director’s Note 17
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - تحلیل ویدئوهای تلویزیونی ورزشی محوطه-تور استفاده مدلسازی دوربین سه بعدی سریع 32 ترجمه مقاله تحقیق - بودجه بندی عصر اطلاعات 18 ترجمه مقاله تحقیق - کمپیلوباکتر 15 ترجمه مقاله تحقیق - گربه 3 ترجمه مقاله تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری صنعتی کنیا هستند 14 ترجمه مقاله تحقیق - مدیریت پست بازرسی افزونگی واحد مستقل دوگانه مبنی احتمال تکمیل 20 ترجمه مقاله تحقیق - انتخاب یک تست: یک کلید 16 ترجمه مقاله تحقیق - سیستم تخصصی تشخیص بیماریهای چشمی بوسیله CLIPS 16 ترجمه مقاله تحقیق - آنالیز مقایسه¬ای مدل¬های AHP AHP Fuzzy طبقه¬بندی موجودی چند ضابطه-ای چندمعیاری 12 ترجمه مقاله تحقیق - هماهنگ سازی لیمیتر تحریک مضاعف، حفاظت اضافه جریان میدانی کنترل ژنراتور 10 ترجمه مقاله تحقیق - سرمایه گذاری شرکتی بازارهای نوظهور آسیا 22 ترجمه مقاله تحقیق - فرهنگ فرصت فراغت 12 ترجمه مقاله تحقیق - رویکردرایج استراتژیهای HR : درون – بیرون مقابل بیرون – درونی 20 ترجمه مقاله تحقیق - زوال عقل 12 ترجمه مقاله تحقیق - تراکم، اتدازه توزیع روزنه 35 گونه درختان جنگلی مناطق گرم پرباران آمازون مرکزی 7 ترجمه مقاله تحقیق - تعیین سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزم، روی آهن نمونه شکلات امولسیون شده طریق طیف سنجی جذب اتمی شعله 15 ترجمه مقاله تحقیق - تعیین اثر نقره نمونه سنگ معدن پلی متالیک طریق طیف نگاری جذبی اتمی تابشی پس استخراج حالت جامد استفاده یک ستون حاوی غشاء پوست تخم مرغ 16 ترجمه مقاله تحقیق - توسعه مهارت گوش دادن موسیقی استفاده روشهای یادگیری فعال دبیرستان 18 ترجمه مقاله تحقیق - تکنولوژی ریخته گری مستقیم 6 ترجمه مقاله تحقیق - یادداشت مدیر 31;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018