تلگرام سایت تحقیق
امروز : 4 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 6174 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - فتوسنتز گیاهان

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. PHOTOSYNTHESIS
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تکنیک های درمان ناتوانی گیاه در برابر آلودگی آفت کش ها

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. phytoremediation
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پرسش و پاسخ با پائولينا ماسيدا، مشاور ارشد دفتر مشاوره عمومي قربانيان در ICC

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Q & A with paolina massidda
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سرمایه گذاری های RD در شرکت خانوادگی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. R&D investments in family and founder firms An agency perspective
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت¬های Ramsey

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Ramsey prices
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - فعالیت تحقیق و توسعه و بازده مورد انتظار در انگلستان

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Research and Development Activity and Expected Returns in the United Kingdom
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد فرسودگی تحصیلی دانشجویان چینی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Research on the Academic Burnout of Chinese University Students
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی امنیت کلید های بیومتریک ( مبتنی بر زیست سنجی )

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Security evaluation of biometric keys
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - فیشینگ اجتماعی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Social Phishing
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. SOURCES OF CONFLICTS WITHIN ORGANIZATIONS AND METHODS OF CONFLICT RESOLUTION
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - وضعیت و امکانات انرژیهای تجدید پذیر در استان یزد واقع در ایران

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Status and potentials of renewable energies in Yazd Province-Iran
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - واکنش بازار بورس به آگهی¬های سود سهام : مدرک به دست آمده از بازار بورس یونان

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Stock market reaction to dividend announcements: Evidence from the Greek stock market
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - قبایل و سیاستهای بکربن وایل در شمال شرقی عربستان در عصر اسلام

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. THE BAKR B. WAIL TRIBES AND POLITICS IN NORTHEASTERN ARABIA ON THE EVE OF ISLAM
تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - «انحطاط شرق عربستان در دوره ساسانیان»

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The decline of eastern Arabia in the Sasanian period
تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - قانون کسری فیک برای فرایندهای غیر محلی حامل

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The fractional Fick’s law for non-local transport processes
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کشاورزی مدرن

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. modern agriculture
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزشها و شیوه¬های زندگی فردگرایان و گروه¬گرایان مطالعه¬ی مصرف¬کنندگان چینی ، ژاپنی ، بریتانیایی و آمریکایی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Values and lifestyles of individualists and collectivists: a study on Chinese, Japanese, British and US consumers
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از گروه های تمرکز (گروههای کانونی) برای ارزشیابی آموزشی دانش آموزان

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Using Focus Groups for Student Evaluation of Teaching
تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 19000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد دو مرحله ای برای گروه بندی بخش ماشینی و مشکلات در آرایش سلولی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Two-stage approach for machine-part grouping and cell layout problems
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 22000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شب دوازدهم

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Twelfth Night
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - فتوسنتز گیاهان ترجمه مقاله تحقیق - تکنیک درمان ناتوانی گیاه برابر آلودگی آفت کش ترجمه مقاله تحقیق - پرسش پاسخ پائولينا ماسيدا، مشاور ارشد دفتر مشاوره عمومي قربانيان ICC ترجمه مقاله تحقیق - سرمایه گذاری RD شرکت خانوادگی ترجمه مقاله تحقیق - قیمت¬های Ramsey ترجمه مقاله تحقیق - فعالیت تحقیق توسعه بازده مورد انتظار انگلستان ترجمه مقاله تحقیق - پژوهش مورد فرسودگی تحصیلی دانشجویان چینی ترجمه مقاله تحقیق - ارزیابی امنیت کلید بیومتریک ( مبتنی زیست سنجی ) ترجمه مقاله تحقیق - فیشینگ اجتماعی ترجمه مقاله تحقیق - منابع تعارض سازمان روش حل تعارض ترجمه مقاله تحقیق - وضعیت امکانات انرژیهای تجدید پذیر استان یزد واقع ایران ترجمه مقاله تحقیق - واکنش بازار بورس آگهی¬های سود سهام : مدرک دست آمده بازار بورس یونان ترجمه مقاله تحقیق - قبایل سیاستهای بکربن وایل شمال شرقی عربستان عصر اسلام ترجمه مقاله تحقیق - «انحطاط شرق عربستان دوره ساسانیان» ترجمه مقاله تحقیق - قانون کسری فیک فرایندهای غیر محلی حامل ترجمه مقاله تحقیق - کشاورزی مدرن ترجمه مقاله تحقیق - ارزشها شیوه¬های زندگی فردگرایان گروه¬گرایان مطالعه¬ی مصرف¬کنندگان چینی ، ژاپنی ، بریتانیایی آمریکایی ترجمه مقاله تحقیق - استفاده گروه تمرکز (گروههای کانونی) ارزشیابی آموزشی دانش آموزان ترجمه مقاله تحقیق - رویکرد دو مرحله ای گروه بندی بخش ماشینی مشکلات آرایش سلولی ترجمه مقاله تحقیق - شب دوازدهم;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018