تلگرام سایت تحقیق
امروز : 2 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 5795 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزشهای انسانی برای مدیران هندی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. human values for indian manegar
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیرات اندازه ی DG بر نوسان ولتاژ و کاهش ولتاژ در سیستم های تابشی توزیع شده

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Impacts of Size of DG on Voltage Flicker and Voltage Sag in Radial Distributed Systems
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - انجام سیستم های تولید شبکه ای در طراحی زنجیره عرضه

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Incorporating cellular manufacturing into supply chain design
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 22000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم رباتیک صنعتی با کنترل انطباقی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Industrial robotic system with adaptive control
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیرگذاری بر رفتار مشتریان آنلاین

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Influencing the online consumer’s behavior
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تاثیر مولفه های مرکب بازاریابی روی رضایت گردشگران

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Investigating the Impact of Marketing Mix Elements on Tourists Satisfaction
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روانشناسی اقتصادی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. investing self-efficacy
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ایزوله و تشریح ژن اکسیدان آدلید 2

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Isolation and Characterization of the Aldehyde Oxidase2
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - طبقه بندی سبک یادگیری یادگیرنده با توجه به IQ و استرس برمبنای EEG

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Learners’ Learning Style Classification related to IQ and Stress based on EEG
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تشکیل ماسیل و CMC سور فاکتانتهای توام

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Micelle formation and CMC of gemini surfactants
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمین

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Modeling biodiversity strengthens SEA and land use planning
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - هنر مدرن

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Modern art
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روشی احیایی جدید در سنتز نانو مس جهت اصلاح سطحي کالاي پلي استر

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. New revival method to sensitize nano - copper in order to surface correction of polyester product
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباط غير كلامي

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Nonverbal Communication
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شواهد باستان شناسی از عربستان شرقی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. On the eve of Islam archaeological evidence from Eastern Arabia
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی های الحاقی بهینه در واحد های برنامه ریزی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Optimal Bidding Strategies for Thermal and Generic Programming Units in the Day-Ahead Electricity Market
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رئوس کلی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Overview
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نحوه بیان و بحث والدین در مورد احساس در خانواده چند زبانه

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Parents’ Expression and Discussion of Emotion in the Multilingual Family
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی لرزه ای مبتنی بر عملکرد از قاب های فولادی با استفاده از بهینه سازی کلنی مورچه

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Performance-based seismic design of steel frames using ant colony optimization
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - فیزیولوژیک

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. phisiyologhical
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - ارزشهای انسانی مدیران هندی ترجمه مقاله تحقیق - تاثیرات اندازه ی DG نوسان ولتاژ کاهش ولتاژ سیستم تابشی توزیع شده ترجمه مقاله تحقیق - انجام سیستم تولید شبکه ای طراحی زنجیره عرضه ترجمه مقاله تحقیق - سیستم رباتیک صنعتی کنترل انطباقی ترجمه مقاله تحقیق - تأثیرگذاری رفتار مشتریان آنلاین ترجمه مقاله تحقیق - بررسی تاثیر مولفه مرکب بازاریابی روی رضایت گردشگران ترجمه مقاله تحقیق - روانشناسی اقتصادی ترجمه مقاله تحقیق - ایزوله تشریح ژن اکسیدان آدلید 2 ترجمه مقاله تحقیق - طبقه بندی سبک یادگیری یادگیرنده توجه IQ استرس برمبنای EEG ترجمه مقاله تحقیق - تشکیل ماسیل CMC سور فاکتانتهای توام ترجمه مقاله تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای برنامه ریزی کاربری زمین ترجمه مقاله تحقیق - هنر مدرن ترجمه مقاله تحقیق - روشی احیایی جدید سنتز نانو مس جهت اصلاح سطحي کالاي پلي استر ترجمه مقاله تحقیق - ارتباط غير كلامي ترجمه مقاله تحقیق - شواهد باستان شناسی عربستان شرقی ترجمه مقاله تحقیق - استراتژی الحاقی بهینه واحد برنامه ریزی ترجمه مقاله تحقیق - رئوس کلی ترجمه مقاله تحقیق - نحوه بیان بحث والدین مورد احساس خانواده چند زبانه ترجمه مقاله تحقیق - طراحی لرزه ای مبتنی عملکرد قاب فولادی استفاده بهینه سازی کلنی مورچه ترجمه مقاله تحقیق - فیزیولوژیک;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018