تلگرام سایت تحقیق
امروز : 2 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 5658 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Data dimensionalityestimation methods: a survey
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Design of a scatter search method for a novel multi-criteria group scheduling problem in a cellular manufacturing system
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحي آزمايش ها

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. DESIGN OF EXPERIMENTS
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ارائه مدلی برای تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رقابتی تمایز در صنعت کانی غیرفلزی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Designing a model for determinants of export performance based on differentiation strategy in nonmetal mineral industry
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 22000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - كاهش ابعاد از طريق متغيرهاي مهم

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Dimension reduction via principal variables
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - حدود اقتصاد اواخر دوران باستان و اوایل اسلام

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. economic boundaries late antiquity and early islam
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیرات تعامل خدماتی مثبت مشتری با مشتری

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. effects of positive customer - to- customer service interaction
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مرحله انتقال چین به سیستم¬های انرژی سبز : جنبه¬ی اقتصادی آب گرم¬کن¬های خورشیدی خانگی و تعمیم آن¬ها در شهر Dezhou

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. China’s transitiontogreenenergysystems:Theeconomicsofhomesolar water heatersandtheirpopularizationinDezhoucity
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تأثیر محیطی طرح¬ریزی کاربری زمین درباره معدن سنگ آهک اجاره¬ای با استفاده از تکنیک¬های دریافت از راه دور

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. environmental impact assessment of land use planing
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ERP ارزیابی عملکرد اجرایی شرکت تامین کننده برق بر مبنای مثلث خاکستری سفید کردن تابع

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. ERP Implement Performance Evaluation of Power Supply Company Based on Gray Triangle Whiten Function
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگی های اساسی نظام سیاسی اسلام

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. essential features of the islamic political system
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اخلاقیات و تجارت بین الملل

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. ethics and international business
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پرومکانیک های تجربی مقاومت استخوان میله ای : نقش فشار موثر ترزاقی و نوسانات سطح بافتی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Experimental poromechanics of trabecular bone strength : Role of Terzaghi’s effective stress and of tissue level stress fluctuations
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدارک بیشتر برای کالاهای آسیای مرکزی از خلیج فارس

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. FURTHER EVIDENCE FOR CENTRAL ASIAN MATERIALS FROM THE ARABIAN GULF
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 22000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - هشدار جهانی و انقراض گونه های بومی از مناطق متنوع زیست محیطی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Global Warming and Extinctions of Endemic Species from Biodiversity Hotspots
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری دولتی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. GOVERNMENT ACCOUNTING
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - طیف رسم در علوم کامپیوتری

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Graph spectra in Computer Science
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - صدای قلب بصورت بیومتریک

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Heart sound as a biometric
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Historical Research Methods
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم گرمایش مرکزی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Home heating systems
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا ترجمه مقاله تحقیق - طراحی یک روش جست جوی پراکنده مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی یک سیستم تولیدی المانی ترجمه مقاله تحقیق - طراحي آزمايش ترجمه مقاله تحقیق - ارائه مدلی تعیین عوامل مؤثر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رقابتی تمایز صنعت کانی غیرفلزی ترجمه مقاله تحقیق - كاهش ابعاد طريق متغيرهاي مهم ترجمه مقاله تحقیق - حدود اقتصاد اواخر دوران باستان اوایل اسلام ترجمه مقاله تحقیق - تأثیرات تعامل خدماتی مثبت مشتری مشتری ترجمه مقاله تحقیق - مرحله انتقال چین سیستم¬های انرژی سبز : جنبه¬ی اقتصادی آب گرم¬کن¬های خورشیدی خانگی تعمیم آن¬ها شهر Dezhou ترجمه مقاله تحقیق - ارزیابی تأثیر محیطی طرح¬ریزی کاربری زمین درباره معدن سنگ آهک اجاره¬ای استفاده تکنیک¬های دریافت راه دور ترجمه مقاله تحقیق - ERP ارزیابی عملکرد اجرایی شرکت تامین کننده برق مبنای مثلث خاکستری سفید کردن تابع ترجمه مقاله تحقیق - ویژگی اساسی نظام سیاسی اسلام ترجمه مقاله تحقیق - اخلاقیات تجارت بین الملل ترجمه مقاله تحقیق - پرومکانیک تجربی مقاومت استخوان میله ای : نقش فشار موثر ترزاقی نوسانات سطح بافتی ترجمه مقاله تحقیق - مدارک بیشتر کالاهای آسیای مرکزی خلیج فارس ترجمه مقاله تحقیق - هشدار جهانی انقراض گونه بومی مناطق متنوع زیست محیطی ترجمه مقاله تحقیق - حسابداری دولتی ترجمه مقاله تحقیق - طیف رسم علوم کامپیوتری ترجمه مقاله تحقیق - صدای قلب بصورت بیومتریک ترجمه مقاله تحقیق - روش پژوهش تاریخی ترجمه مقاله تحقیق - سیستم گرمایش مرکزی;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018