تلگرام سایت تحقیق
امروز : 31 فروردین سال 1397
بازدید امروز : 2272 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 526
ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Strategic alignment of ERP implementation stages: An empirical investigation 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تکنولوژی و مدیریت بازرگانی 30

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Technology and Business Management 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی سیستم اطلاعات مدیریت مشتری 9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Design of Customer Information Management System 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تاریخچه چاپ 4

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The history of print 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه میان استراتژی سازمانی ، مدیریت کیفیت منابع (TQM) 31

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The relationship between organization strategy, total quality management (TQM), and organizationperformance––the mediating role of TQM 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کیفیت کل به عنوان طلایه دار (پیشرو) ظرفیت نوآوری تجاری 32

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Total quality management as a forerunner of businessinnovation capability 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Transfer Pricing and International Corporate Deviance 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اطمینان به سخنان سیاستمداران 18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Trusting Politicians’ Words 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت رفتار نوع A 21

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Type a behavior management 14
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - انواع و مدل های استراتژی های HRM 15

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. 1- Types and Models of HRM Strategies 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از قيمت گذاري فعاليت مدار براي مديريت كارآمدتر 44

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Using Activity-Based Costing to Manage More Effectively 36
تعداد صفحه : 36 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مالیات¬های بر ارزش افزوده در کشورهای رو به توسعه و ناپایدار 37

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Value- Added Taxes in Developing and Transitiona 32
تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مهندسي ارزش 20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. VALUE ENGINEERING 13
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - چشم اندازی رو به فردا 20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Vision for the Future 17
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش کیفیت زندگی کاری 13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Working out the quality of work life 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
معماری مدارس جهان اسلام فایل بصورت پاورپوینت

تعداد صفحه : 42 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
پروژه کارآموزی معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت ساختمان بتنی فایل بصورت پاور پوینت

تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
معماری مدارس اولیه فایل بصورت پاورپوینت

تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
تنطیمات امنیتی برای سیستم دیتابیس

تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ابتلاء كنترل شده يا تحت كنترل - بررسی گسترش و پخش پيامك برند از طريق بازاريابي ويروسي

تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 526

ترجمه مقاله تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29 ترجمه مقاله تحقیق - تکنولوژی مدیریت بازرگانی 30 ترجمه مقاله تحقیق - طراحی سیستم اطلاعات مدیریت مشتری 9 ترجمه مقاله تحقیق - تاریخچه چاپ 4 ترجمه مقاله تحقیق - رابطه میان استراتژی سازمانی ، مدیریت کیفیت منابع (TQM) 31 ترجمه مقاله تحقیق - مدیریت کیفیت کل عنوان طلایه دار (پیشرو) ظرفیت نوآوری تجاری 32 ترجمه مقاله تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ انحراف شرکت بین المللی 22 ترجمه مقاله تحقیق - اطمینان سخنان سیاستمداران 18 ترجمه مقاله تحقیق - مدیریت رفتار A 21 ترجمه مقاله تحقیق - انواع مدل استراتژی HRM 15 ترجمه مقاله تحقیق - استفاده قيمت گذاري فعاليت مدار براي مديريت كارآمدتر 44 ترجمه مقاله تحقیق - مالیات¬های ارزش افزوده کشورهای توسعه ناپایدار 37 ترجمه مقاله تحقیق - مهندسي ارزش 20 ترجمه مقاله تحقیق - چشم اندازی فردا 20 ترجمه مقاله تحقیق - سنجش کیفیت زندگی کاری 13 معماری مدارس جهان اسلام فایل بصورت پاورپوینت پروژه کارآموزی معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت ساختمان بتنی فایل بصورت پاور پوینت معماری مدارس اولیه فایل بصورت پاورپوینت تنطیمات امنیتی سیستم دیتابیس ابتلاء كنترل شده يا تحت كنترل - بررسی گسترش پخش پيامك برند طريق بازاريابي ويروسي;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018