تلگرام سایت تحقیق
امروز : 4 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 144 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - مدلهاي پيچيده - مديريت همزمان پارادوكسهاي تناقض هاي استراتژيك 24

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Complex Business Models:Managing Strategic Paradoxes Simultaneously 14
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - فشار جفتی مبنی بر تئوری درجه کشش برای قابلیت ارتجاعی 25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Couple stress based strain gradient theory for elasticity 13
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - استخراج داده¬ها در مدارک پزشکی به منظور ارتقاء تصمیمات استراتژیک 15

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. DATA MINING IN MEDICAL RECORDS FOR THE ENHANCEMENT OF STRATEGIC DECISIONS 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تقاضا برای کالا و عرضه کار و سرمایه 61

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. demand for goods and supply of labor and capital 32
تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی سیستم گراندینگ ایستگاه فرعی 10

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Design of Substation Grounding System 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - محاسبات تقاضای واردات و صادرات دریایی 18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Determinants of the demand for maritime imports and exports 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه بیانیه دورنما و تبلیغی 17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Developing Vision and Mission Statements 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - انجام بهترینی که در توان داریم. 83

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. doing the best we can 37
تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط اقتصادی در بازار کار و بازار مالی 57

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Economic circumstances in labor and financial markets 26
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش و پرورش در ایالات متحده آمریکا 7

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Education in the United States 3
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل بالقوه الکتروشیمیایی شناور 25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Electrochemical potential controlling flotation 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تغییر سازگاری پس از رونویسی در ژن های Hox از طریق تنظیم MicroRNA و پلی آدنیلاسیون ثانوی در 12 ژنوم مگس سرکه 16

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Evolution of Hox Post-Transcriptional Regulation by Alternative Polyadenylation and MicroRNA Modulation Within 12 Drosophila Genomes 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رنگ فونت 6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Font Colors 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - از سیستمهای متخصص تا سیستمهای دستیار هوشمند مبتنی بر محتوا 13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. From expert systems to context-based intelligent assistant systems 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و تجارت 19

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Globalization and Trade 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تغذیه توسط تک یاختگان به عنوان یک فاکتور انتخابی برای باکتری لجن زی فعال شده 17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Grazing by Protozoa as Selection Factor for Activated Sludge Bacteria 13
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مالیات سبز 18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Green Taxation 14
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عمق سوراخ های زمین 13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. ground investigation boreholes 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بیشینه دمای ابر بی¬درو برای شعله¬های پایدار شده در میان لایه لخت متخلخل 21

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. heat transfer of aqueous suspensions of carbon nanotubes 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مشکلات رطوبت در ساختمان 8

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. مشکلات رطوبت در ساختمان 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - مدلهاي پيچيده - مديريت همزمان پارادوكسهاي تناقض هاي استراتژيك 24 ترجمه مقاله تحقیق - فشار جفتی مبنی تئوری درجه کشش قابلیت ارتجاعی 25 ترجمه مقاله تحقیق - استخراج داده¬ها مدارک پزشکی منظور ارتقاء تصمیمات استراتژیک 15 ترجمه مقاله تحقیق - تقاضا کالا عرضه کار سرمایه 61 ترجمه مقاله تحقیق - طراحی سیستم گراندینگ ایستگاه فرعی 10 ترجمه مقاله تحقیق - محاسبات تقاضای واردات صادرات دریایی 18 ترجمه مقاله تحقیق - توسعه بیانیه دورنما تبلیغی 17 ترجمه مقاله تحقیق - انجام بهترینی که توان داریم. 83 ترجمه مقاله تحقیق - شرایط اقتصادی بازار کار بازار مالی 57 ترجمه مقاله تحقیق - آموزش پرورش ایالات متحده آمریکا 7 ترجمه مقاله تحقیق - کنترل بالقوه الکتروشیمیایی شناور 25 ترجمه مقاله تحقیق - تغییر سازگاری پس رونویسی ژن Hox طریق تنظیم MicroRNA پلی آدنیلاسیون ثانوی 12 ژنوم مگس سرکه 16 ترجمه مقاله تحقیق - رنگ فونت 6 ترجمه مقاله تحقیق - سیستمهای متخصص تا سیستمهای دستیار هوشمند مبتنی محتوا 13 ترجمه مقاله تحقیق - جهانی شدن تجارت 19 ترجمه مقاله تحقیق - تغذیه توسط تک یاختگان عنوان یک فاکتور انتخابی باکتری لجن زی فعال شده 17 ترجمه مقاله تحقیق - مالیات سبز 18 ترجمه مقاله تحقیق - بررسی عمق سوراخ زمین 13 ترجمه مقاله تحقیق - بیشینه دمای ابر بی¬درو شعله¬های پایدار شده میان لایه لخت متخلخل 21 ترجمه مقاله تحقیق - مشکلات رطوبت ساختمان 8;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018