تلگرام سایت تحقیق
امروز : 4 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 7721 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Best Management Practices 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تغییرات جوی و کشاورزی 26

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Climate change and agriculture 22
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 22000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تفسير جامعه (گروه ها) 22

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Community interpreting 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تدوين فیلم 25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Composition 20
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کارایی خلاقانه: یک پژوهش مداخله¬ای 21

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Creative self-efficacy: An intervention study 21
تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کارآمدی فردی خلاق - پتانسیل اولیه و رابطه آن با عملکرد خلاق 21

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. CREATIVE SELF-EFFICACY: POTENTIAL ANTECEDENTS AND RELATIONSHIP TO 29
تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - معیار مردم برای انتخاب یک بانکداری اسلامی 6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. customers criteria for selecting an islamic bank 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - آيا وضعيت مديريت رشد،منجر به تغيير الگوي رشد شهري ميشود؟ 30

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Does state growth management change the pattern of urban growth? 17
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - هنر و معماری مسیحیان اوليه 5

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Early Christian art and architecture 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فعالیت¬های تجاری آمریکا در زمینه فناوری سبز 18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Growing U.S. Trade in Green Technology 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - لحاظ نمودن ارزیابی¬های آینده در صورت وضعیت مالی امروز 25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Including Estimates of the Future in Today’s Financial Statements 15
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شرکت اینتل ازچهار برد رومیزی برای کاربران چند رسانه ای و معمولی رو نمایی کرد . 5

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. INTEL UNVEILS FOUR DESKTOP BOARDS FOR MAINSTREAM AND MULTIMEDIA CONSUMERS 3
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مقدمه¬ای بر مالیات بر ارزش افزوده 32

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Introduction of the value added tax 27
تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Issues in International Accounting 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - منابع انسانی در پذیرش و گردشگری 17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism 17
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - درسهايي از معجزات رشد جهان و فجايع اقتصادي 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Lessons from the World’s Growth Miracles and Economic Disasters 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. international accounting 30
تعداد صفحه : 30 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - قتل غیرعمد و محدودیت های دفاع شخصی 9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Manslaughter and the Limits of Self-Defence 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - امکانات، تجهیزات، ابزارهای اندازه گیری و مواد تعمیرات 25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Overhaul facilities, fixtures, measurement tools and materials 14
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کارایی برآورد رله دیستانس در خط انتقال با UPFC 9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Performance of Distance Relay Estimation in Transmission Line with UPFC 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - بهترین روش مدیریت 10 ترجمه مقاله تحقیق - تغییرات جوی کشاورزی 26 ترجمه مقاله تحقیق - تفسير جامعه (گروه ها) 22 ترجمه مقاله تحقیق - تدوين فیلم 25 ترجمه مقاله تحقیق - کارایی خلاقانه: یک پژوهش مداخله¬ای 21 ترجمه مقاله تحقیق - کارآمدی فردی خلاق - پتانسیل اولیه رابطه عملکرد خلاق 21 ترجمه مقاله تحقیق - معیار مردم انتخاب یک بانکداری اسلامی 6 ترجمه مقاله تحقیق - آيا وضعيت مديريت رشد،منجر تغيير الگوي رشد شهري ميشود؟ 30 ترجمه مقاله تحقیق - هنر معماری مسیحیان اوليه 5 ترجمه مقاله تحقیق - رشد فعالیت¬های تجاری آمریکا زمینه فناوری سبز 18 ترجمه مقاله تحقیق - لحاظ نمودن ارزیابی¬های آینده صورت وضعیت مالی امروز 25 ترجمه مقاله تحقیق - شرکت اینتل ازچهار برد رومیزی کاربران چند رسانه ای معمولی نمایی کرد . 5 ترجمه مقاله تحقیق - مقدمه¬ای مالیات ارزش افزوده 32 ترجمه مقاله تحقیق - موضوعات مطرح شده حسابداری بین الملل 9 ترجمه مقاله تحقیق - منابع انسانی پذیرش گردشگری 17 ترجمه مقاله تحقیق - درسهايي معجزات رشد جهان فجايع اقتصادي 14 ترجمه مقاله تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38 ترجمه مقاله تحقیق - قتل غیرعمد محدودیت دفاع شخصی 9 ترجمه مقاله تحقیق - امکانات، تجهیزات، ابزارهای اندازه گیری مواد تعمیرات 25 ترجمه مقاله تحقیق - کارایی برآورد رله دیستانس خط انتقال UPFC 9;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018