تلگرام سایت تحقیق
امروز : 4 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 112 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - نظارت استراتژیک: چگونه اثربخشی هیئت مدیره را در هدایت اجرای استراتژی ارزیابی نماییم 19

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Strategic Governance: how to assess board effectiveness in guiding strategy execution 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - استرس در محیط کار - روبرویی با این چالش 13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. stress in the workplace 19
تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 19000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - زنجیره تامین در زیمنس 1

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Supply Chain at Siemens 2
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 2000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - حمایت توسعه دموکراتیک پس از تنش 40

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Supporting Post-conflict Democratic Development External Promotion of Participatory Budgeting in El Salvador 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مقاومت کوفتگی استخوان متراکم در پیچ خوردگی 13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The fatigue strength of compact bone in torsion 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - BROUWER بازی هگز و قضیه نقطه ثابت 17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. the game of hex and the bruwer fixed point theorem 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Game of Hex: The Hierarchical Approach 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر دانش و توانمند سازی بر فعالیت هوشمندانه و فعالیت های دشوار : نقش متعادل کننده تجربه 34

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. the impact of knowledge and empowerment on working 15
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مديريت استراتژیک ، بازار مقصد و بهترین راه برای رسیدن به این بازار در این مرحله ، تصمیم گیری مي باشد. 67

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The strategic direction, the target market 33
تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت 16

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. THE USE OF EARNED VALUE ANALYSIS (EVA) IN THE COST MANAGEMENT OF CONSTRUCTION PROJECTS 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تئوری محدودیت 5

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Theory of Constraints 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اثرات سمی تولیون بر رشد باکتری لجن فعال شده 10

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Toxic e€ects of toluene on the growth of activated sludge bacteria 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تغییر فن آوری و نمونه طراحی ظرفیت های فنی یا تکنولوژیک 8

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. TRANSFER OF TECHNOLOGY AND TECHNOLOGICAL CAPACITY BUILDING 17
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - درک توسعه یک سیستم آموزشی جامع بخش آموزش دانشگاه منچستر – انگلستان 7

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. understanding the development of inclusive education system 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - چه کسی برنده مایزر هگز است؟ 5

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Who Wins Misère Hex 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - قلعه ویندسور 4

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Windsor Castle 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - زابیکس 5

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Zabbix 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex

تعداد صفحه : 90 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
پروژه رشته کامپیوتر - بررسی و مطالعه شبکه و آشنایی با نرم افزار net limiter

تعداد صفحه : 110 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
پروژه ارزشیابی دورۀ پیش دانشگاهی بر اساس میزان تحقق اهداف

تعداد صفحه : 110 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - نظارت استراتژیک: چگونه اثربخشی هیئت مدیره هدایت اجرای استراتژی ارزیابی نماییم 19 ترجمه مقاله تحقیق - استرس محیط کار - روبرویی این چالش 13 ترجمه مقاله تحقیق - زنجیره تامین زیمنس 1 ترجمه مقاله تحقیق - حمایت توسعه دموکراتیک پس تنش 40 ترجمه مقاله تحقیق - مقاومت کوفتگی استخوان متراکم پیچ خوردگی 13 ترجمه مقاله تحقیق - BROUWER بازی هگز قضیه نقطه ثابت 17 ترجمه مقاله تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18 ترجمه مقاله تحقیق - تاثیر دانش توانمند سازی فعالیت هوشمندانه فعالیت دشوار : نقش متعادل کننده تجربه 34 ترجمه مقاله تحقیق - مديريت استراتژیک ، بازار مقصد بهترین راه رسیدن این بازار این مرحله ، تصمیم گیری مي باشد. 67 ترجمه مقاله تحقیق - استفاده ارزش دست آمده تجزیه تحلیل (EVA) هزینه مدیریت پروژه ساخت 16 ترجمه مقاله تحقیق - تئوری محدودیت 5 ترجمه مقاله تحقیق - اثرات سمی تولیون رشد باکتری لجن فعال شده 10 ترجمه مقاله تحقیق - تغییر فن آوری نمونه طراحی ظرفیت فنی یا تکنولوژیک 8 ترجمه مقاله تحقیق - درک توسعه یک سیستم آموزشی جامع بخش آموزش دانشگاه منچستر – انگلستان 7 ترجمه مقاله تحقیق - چه کسی برنده مایزر هگز است؟ 5 ترجمه مقاله تحقیق - قلعه ویندسور 4 ترجمه مقاله تحقیق - زابیکس 5 پروژه رشته ریاضی بازی هگز همراه مقالات اصلی ترجمه شده hex پروژه رشته کامپیوتر - بررسی مطالعه شبکه آشنایی نرم افزار net limiter پروژه ارزشیابی دورۀ پیش دانشگاهی اساس میزان تحقق اهداف;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018