تلگرام سایت تحقیق
امروز : 3 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 2189 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - ترکیبات زمینه آلومینیوم تقویت شده با سوزنهای آلومینیوم- آلومین فازهای درهم پیچیده CO پیوسته: 13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Aluminium Matrix Composites Reinforced with Co-continuous Interlaced Phases Aluminium-alumina Needles 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزيابي حركتي مركز توده طي راه رفتن – بررسی بیومکانیکی با کفش مخصوص 18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Ambulatory Estimation of Center of Mass Displacement During Walking 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تحليل كدها و ضابطه هاي حرفه اي اخلاقيات در صنعت مهمان نوازي 19

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. An analysis of professional codes of ethicsin the hospitality industry 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل نگرشي برای تعیین قصد صادرات تولید کنندگان کوچک و غیر صادراتی 25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. An Attitudinal Model toDetermine the ExportIntention of Non-Exporting,Small Manufacturers 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پردازش و مدیریت اطلاعات یک رویکرد اکتشافی سرپرستی نشده برای جلوگیری از تکرار داده های غیرنمادین کتابشناسی 32

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. an unsupervised heuristic- based approach for bibliograqhic metadata deduplication 13
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سلول های مصنوعی 6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Artificial Cells 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Buckling analysis of cold-formed steel members using CUFSM: conventional and constrained finite strip methods 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تعارض بین افراد 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Conflict between individual 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل هزینه و منفعت 9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. تحلیل هزینه و منفعت 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بازایابی مستقیم 13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Direct marketing 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - در پزشکی 2

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Diverticulum 2
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 2000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تنش خشکی، عاملِ کاهش عملکرد سیلوی ذرت نسبت به کیفیت آن 5

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Drought Stress Reduces Corn Silage Yield More Than Quality 2
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 2000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ارزش حاصله 8

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Earned Value Management 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی¬های اقتصادی و مدیریتی برای پرورش ماهی خاکی (sandfish) در ویتنام 8

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Economics and management strategies forrestocking sandfi sh in Vietnam 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثيرات يكپارچگي بازاریابی در زمان توسعه محصول جدید و مزیت رقابتی 40

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Effects of marketing-manufacturing integration on new productdevelopment time and competitive advantage 15
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستمهای مسکن سازی مولد انرژی 8

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. ENERGY-GENERATING HOUSING SYSTEMS 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - جهت¬گيري كارآفرينانه در شركت¬هاي خانوادگي و غيرخانوادگي ؛ نشانه اي مستند از كشور بلغارستان 22

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Entrepreneurial orientation in family and non-family firms:evidence from Bulgaria 19
تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 19000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش کارآفرینی: دستورالعمل هایی برای توسعه الگوی پورتوریکوی دانشگاه 7

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. AN INSTITUTION FOR DEVELOPMENT UNIVERSITY OF PUERTO RICO S MODEL 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - استمرار رفتاری : موضوعات بنیادی 23

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Evolutionary Theorizing in Economics 24
تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - فستیوال به عنوان یک هدف خلاق 42

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. FESTIVAL AS CREATIVE DESTINATION 24
تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - ترکیبات زمینه آلومینیوم تقویت شده سوزنهای آلومینیوم- آلومین فازهای درهم پیچیده CO پیوسته: 13 ترجمه مقاله تحقیق - ارزيابي حركتي مركز توده طي راه رفتن – بررسی بیومکانیکی کفش مخصوص 18 ترجمه مقاله تحقیق - تحليل كدها ضابطه هاي حرفه اي اخلاقيات صنعت مهمان نوازي 19 ترجمه مقاله تحقیق - مدل نگرشي تعیین قصد صادرات تولید کنندگان کوچک غیر صادراتی 25 ترجمه مقاله تحقیق - پردازش مدیریت اطلاعات یک رویکرد اکتشافی سرپرستی نشده جلوگیری تکرار داده غیرنمادین کتابشناسی 32 ترجمه مقاله تحقیق - سلول مصنوعی 6 ترجمه مقاله تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20 ترجمه مقاله تحقیق - تعارض بین افراد 11 ترجمه مقاله تحقیق - تحلیل هزینه منفعت 9 ترجمه مقاله تحقیق - بازایابی مستقیم 13 ترجمه مقاله تحقیق - پزشکی 2 ترجمه مقاله تحقیق - تنش خشکی، عاملِ کاهش عملکرد سیلوی ذرت نسبت کیفیت 5 ترجمه مقاله تحقیق - مدیریت ارزش حاصله 8 ترجمه مقاله تحقیق - استراتژی¬های اقتصادی مدیریتی پرورش ماهی خاکی (sandfish) ویتنام 8 ترجمه مقاله تحقیق - تاثيرات يكپارچگي بازاریابی زمان توسعه محصول جدید مزیت رقابتی 40 ترجمه مقاله تحقیق - سیستمهای مسکن سازی مولد انرژی 8 ترجمه مقاله تحقیق - جهت¬گيري كارآفرينانه شركت¬هاي خانوادگي غيرخانوادگي ؛ نشانه اي مستند كشور بلغارستان 22 ترجمه مقاله تحقیق - آموزش کارآفرینی: دستورالعمل هایی توسعه الگوی پورتوریکوی دانشگاه 7 ترجمه مقاله تحقیق - استمرار رفتاری : موضوعات بنیادی 23 ترجمه مقاله تحقیق - فستیوال عنوان یک هدف خلاق 42;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018