تلگرام سایت تحقیق
امروز : 30 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 945 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 532
ترجمه مقاله و تحقیق - يك الگوريتم كارآمد در استخراج مجموعه آيتم¬ها از جريان¬هاي اطلاعاتي

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. An Efficient Algorithm for Mining Closed Frequent Itemsets in Data Streams
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بانکداری اصولی هماهنگی با اصول اساسی باسل و سلامت بانکها

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Banking on the principles
تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - موجودیت تجارت- یک رویکرد SOA برای بازسازی بانکداری پیشرفته

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Business Entities
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - هدایت بازبینی دانش

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Conducting the Knowledge Audit
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ابتلاء كنترل شده يا تحت كنترل گسترش و پخش پيامك برند از طريق بازاريابي ويروسي

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Controlled infection! Spreading the brand message
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل هزینه و منفعت

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. cost benefit analysis
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ارزش حاصله

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Earned Value Management
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی سازی و رشد در کشورهای کم¬درآمد آفریقا با تحلیل چندبعدی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Globalization and growth in the low income African countries with the extreme
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - معرفي كيفيت خدمات (Q O S)

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. introduction to QOS
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ایجاد یک بانک شاخص برای اصلاح، خلاصه¬سازی و کامپیوتری نمودن علائم گزارش شده در مو

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Item banking to improve, shorten and computerize self-reported fatigue
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک نقدینگی و اوراق قرضه بانکی در یک سیستم مالی بدون تضمین سپرده

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Liquidity risk and bank portfolio management in a financial system without
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ساخت مواد كامپوزيتي حاوي تركيبات آلومينيمي غني شده با ذرات AL2O3

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Manufacturing of aluminium matrix composite materials reinforced
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی رضایت مشتری در بانکداری اینترنتی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. measuring consumer SATISFACTION
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - NPV

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. NPV
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل بهینه سازی سهام قرضه مبتنی بر هم¬پوشانی ریسک سهام افزایشی و موجود

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Optimization Model of Incremental Loan Portfolio based on
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پیش¬بینی کاربرد دولت الکترونیک و پشتیبانی عمومی دسترسی و آموزش کام

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Predicting E-Government Use and Public Support for Computer Access
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدلسازی سیاست تعریف، طبقه بندی و ارزیابی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. PolicymodelingDefinition,classificationand
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رضایت از جنبه های شغلی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Satisfaction with job aspects
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مطابق بودن با اصول درسهایی از مطالعه هزینه¬های توافقات نامرتبط در بانکداری اسپانیا

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Staying Close to the Core
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 22000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تولید کنندگان و همکاران

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Suppliers & Partners
تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 532

ترجمه مقاله تحقیق - يك الگوريتم كارآمد استخراج مجموعه آيتم¬ها جريان¬هاي اطلاعاتي ترجمه مقاله تحقیق - بانکداری اصولی هماهنگی اصول اساسی باسل سلامت بانکها ترجمه مقاله تحقیق - موجودیت تجارت- یک رویکرد SOA بازسازی بانکداری پیشرفته ترجمه مقاله تحقیق - هدایت بازبینی دانش ترجمه مقاله تحقیق - ابتلاء كنترل شده يا تحت كنترل گسترش پخش پيامك برند طريق بازاريابي ويروسي ترجمه مقاله تحقیق - تحلیل هزینه منفعت ترجمه مقاله تحقیق - مدیریت ارزش حاصله ترجمه مقاله تحقیق - جهانی سازی رشد کشورهای کم¬درآمد آفریقا تحلیل چندبعدی ترجمه مقاله تحقیق - معرفي كيفيت خدمات (Q O S) ترجمه مقاله تحقیق - ایجاد یک بانک شاخص اصلاح، خلاصه¬سازی کامپیوتری نمودن علائم گزارش شده مو ترجمه مقاله تحقیق - مدیریت ریسک نقدینگی اوراق قرضه بانکی یک سیستم مالی بدون تضمین سپرده ترجمه مقاله تحقیق - ساخت مواد كامپوزيتي حاوي تركيبات آلومينيمي غني شده ذرات AL2O3 ترجمه مقاله تحقیق - ارزیابی رضایت مشتری بانکداری اینترنتی ترجمه مقاله تحقیق - NPV ترجمه مقاله تحقیق - مدل بهینه سازی سهام قرضه مبتنی هم¬پوشانی ریسک سهام افزایشی موجود ترجمه مقاله تحقیق - پیش¬بینی کاربرد دولت الکترونیک پشتیبانی عمومی دسترسی آموزش کام ترجمه مقاله تحقیق - مدلسازی سیاست تعریف، طبقه بندی ارزیابی ترجمه مقاله تحقیق - رضایت جنبه شغلی ترجمه مقاله تحقیق - مطابق بودن اصول درسهایی مطالعه هزینه¬های توافقات نامرتبط بانکداری اسپانیا ترجمه مقاله تحقیق - تولید کنندگان همکاران;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018