تلگرام سایت تحقیق
امروز : 31 فروردین سال 1397
بازدید امروز : 793 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 526
ترجمه مقاله و تحقیق - مقادیر انرژی قابل سوخت و ساز تعیین شده با جوجه خروسهای طبیعی و ماشینی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Metabolizable Energy Values Determined with Intact
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - میکرو کلیما صحراي پلايا ارزیابی سالیانه براورد مولفه های تابش انرژی و اب

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. MICROCLIMATE OF A DESERT PLAYA
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - عروسی موسمی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. monsoon wedding
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تغذیه وبهداشت ماهیان

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Nutrition and health of fish1
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - واحد یک به ازای قیمت دو:یک روند هماهنگ و وحد برای پوشش دادن تقریبی مسائل

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. One for the Price of Two: a Unified Approach
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی Zabbix

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Overview of Zabbix
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پریتونیت

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Peritonitis
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ذات الریه

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Pneumonia
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کارخانه برق

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Power station
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - افت کیفیت در گلهای رز بسته بندی شده به لحاظ آلودگی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Quality loss in packed rose flowers due to Botrytis cinema
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - جذب کار کنان با ارزش

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Retain Valuable Employees
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - انتشار شایعات در شبکه¬های اجتماعی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Spreading gossip in social networks
تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر همسویی بر موفقیت پیاده سازی یک سیستم اطلاعاتی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Influence of Alignment on the Post-
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش¬هاي سازماني بازاريابي و مديران بازاريابي

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The organizational roles
تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 19000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مباني تئوريك مديريت دانش

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The theoretical foundations of knowledge management
تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تئور¬ی¬های مدیریت فرایند

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Theories of Process Management
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - به سوی یک مدل ارجاعی ادراکی برای سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروﮊه

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Towards a conceptual reference model for project
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 22000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - دوازده راهی که رؤسا باعث شکست مدیران می¬شوند

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Twelve Ways Leaders Fail New Managers
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - زابیکس

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Zabbix
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - طرح طبقه بندی ژنومی برای سیستم های اطلاعات مدیریت زنجیره ی تأمین

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A genomic classification schem
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 526

ترجمه مقاله تحقیق - مقادیر انرژی قابل سوخت ساز تعیین شده جوجه خروسهای طبیعی ماشینی ترجمه مقاله تحقیق - میکرو کلیما صحراي پلايا ارزیابی سالیانه براورد مولفه تابش انرژی اب ترجمه مقاله تحقیق - عروسی موسمی ترجمه مقاله تحقیق - تغذیه وبهداشت ماهیان ترجمه مقاله تحقیق - واحد یک قیمت دو:یک روند هماهنگ وحد پوشش دادن تقریبی مسائل ترجمه مقاله تحقیق - مرور بررسی Zabbix ترجمه مقاله تحقیق - پریتونیت ترجمه مقاله تحقیق - ذات الریه ترجمه مقاله تحقیق - کارخانه برق ترجمه مقاله تحقیق - افت کیفیت گلهای رز بسته بندی شده لحاظ آلودگی ترجمه مقاله تحقیق - جذب کار کنان ارزش ترجمه مقاله تحقیق - انتشار شایعات شبکه¬های اجتماعی ترجمه مقاله تحقیق - تأثیر همسویی موفقیت پیاده سازی یک سیستم اطلاعاتی ترجمه مقاله تحقیق - نقش¬هاي سازماني بازاريابي مديران بازاريابي ترجمه مقاله تحقیق - مباني تئوريك مديريت دانش ترجمه مقاله تحقیق - تئور¬ی¬های مدیریت فرایند ترجمه مقاله تحقیق - سوی یک مدل ارجاعی ادراکی سیستم اطلاعاتی مدیریت پروﮊه ترجمه مقاله تحقیق - دوازده راهی که رؤسا باعث شکست مدیران می¬شوند ترجمه مقاله تحقیق - زابیکس ترجمه مقاله تحقیق - طرح طبقه بندی ژنومی سیستم اطلاعات مدیریت زنجیره ی تأمین;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018