تلگرام سایت تحقیق
امروز : 6 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 2847 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

تحقیق های آماده صفحه 337

تعداد کل صفحات 508
وقف و اموال موقوفه را می توان فروخت؟

تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
مدار داخلی ای سی 324 lm همراه با تحلیل

تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
بررسی استاندارد حسابداری شماره 9 فایل بصورت پاورپوینت

تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
پروژه مالی حسابداری طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي

تعداد صفحه : 175 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - يك مدل فازی براي محاسبه اعتماد به جريان كار با استفاده داده هاي اصلی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A Fuzzy Model for Calculating Workflow Trust using Provenance Data
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رویکردي جدید برای حل مشکل مسیر بحرانی فازی با استفاده از تجزیه و تحلیل حوادث

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A new approach for solving fuzzy critical path problem using analysis of events
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد پنهان سازي تصویر بديع بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی برای بیومتریک هاي چندنمايي امن

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A novel image hiding approach based on correlation analysis for secure multimodal biometrics
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پیرامون شبکه های مشبک بی سیم

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A Survey on Wireless Mesh Networks
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگی های کیفی ممیزی ، اندازه مشتری و هزینه دارائي خالص

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Audit quality attributes, client size and cost of equity capital
تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 19000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل رنگ در صحنه¬ای از یک فیلم

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Color Analysis In A Scene Of A Movie
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - انواع اسکلت بندی ساختمان

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. compare types of building structures
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بازایابی مستقیم

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Direct marketing
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر میزان کاهش PH شکمبه ای بر تخمیر شکمبه ای در یک سیستم کشت پیوسته و با جریان دو طرفه

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Effect of the magnitude of the decrease of rumen pH on rumen fermentation
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بیرون ریزش

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Diverticulum
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 2000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ICT در برنامه آموزشی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. ICT in the Curriculum
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 2000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پردازش و مدیریت اطلاعات یک رویکرد اکتشافی سرپرستی نشده برای جلوگیری از تکرار داده¬های غیرنمادین کتابشناسی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. information processing and management
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روزنامه بين المللي مديريت مهمان نوازيروزنامه بين المللي مديريت مهمان نوازي

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. International Journal of Hospitality Management
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پیرامون ایمنی و سلامتی کارکنان

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Issues in Employee Health & Safety
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تولید ژاپنی: یک موفقیت آمیخته با تحول

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Japanese production management
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استراتژی در سازمان

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Managing Strategy in the organization
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 508
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017